Ασφάλεια Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων σε Κτίρια Εκπαίδευσης – Για την Ασφάλεια των Παιδιών μας

Με την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης 101195 - ΦΕΚ 4654/Β/8-10-2021 «Γενικές και ειδικές απαιτήσεις για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις» και την εισαγωγή του ΕΛΟΤ 60364 ως το νέο πρότυπο ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, ορίζονται οι κανόνες που πρέπει να τηρούνται στη μελέτη, κατασκευή και τον έλεγχο των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων που δε θα πρέπει σε καμία περίπτωση να αγνοηθούν από τις κτιριακές υποδομές πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Οι κτιριακές υποδομές στους χώρους εκπαίδευσης δεν περιλαμβάνουν μόνο τις αίθουσες διδασκαλίας αλλά και τις αίθουσες υπολογιστών, γυμναστικής, γραφεία εκπαιδευτικών, βιβλιοθήκη, κυλικεία, προαύλιους και λοιπούς κοινόχρηστους χώρους.

Ειδικότερα, την ηλεκτρολογική εγκατάσταση στους χώρους εκπαίδευσης δεν τη χρησιμοποιεί μόνο εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό, ούτε καν μόνο οι εργαζόμενοι της ίδιας της επιχείρησης, έστω και ανειδίκευτοι, αλλά και παιδιά που τυχαία μπορεί να έρθουν σε επαφή με το ηλεκτρικό ρεύμα. Δυστυχώς, όλοι έχουμε ακούσει για περιπτώσεις ατυχημάτων με το ηλεκτρικό ρεύμα σε εγκαταστάσεις, που χρησιμοποιούν παιδιά, όπως αθλητικές εγκαταστάσεις, παιδικές χαρές κ.α., δηλαδή δραστηριότητες που συνήθως συναντάμε και στους χώρους εκπαίδευσης.

Κίνδυνοι από το Ηλεκτρικό Ρεύμα

 • ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ

Επικίνδυνα ρεύματα άνω των 30mA, μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές βλάβες ακόμη και τον θάνατο

 • ΠΥΡΚΑΓΙΑ

Λόγω υπερφόρτισης αγωγών από λάθος διαστασιολόγηση

 

Τρόποι Πρόκλησης Ηλεκτροπληξίας

Η ηλεκτροπληξία μπορεί να επέλθει με άμεση ή έμμεση επαφή του ανθρώπου με ένα κύκλωμα. Άμεση επαφή έχουμε όταν κάποιος ακουμπήσει ηλεκτροφόρο αγωγό (καλώδιο) ενώ στέκεται στο έδαφος, ενώ έμμεση επαφή όταν κάποιος ακουμπήσει μία ηλεκτρική μεταλλική συσκευή με φθαρμένη μόνωση πχ κλιματιστικό, ηλεκτρονικό υπολογιστή κ.α.

Δυστυχώς στις περισσότερες των περιπτώσεων η ηλεκτροπληξία προκαλεί θάνατο!

Μέθοδοι Προστασίας από το Ηλεκτρικό Ρεύμα

 • Αυτόματη Διακοπή Τροφοδοσίας
 • Διπλή ή Ενισχυμένη Μόνωση
 • Ηλεκτρικός Διαχωρισμός
 • Πολύ Χαμηλή Τάση

Από όλα τα παραπάνω ο πιο αποτελεσματικός, πρακτικός και οικονομικός τρόπος είναι η αυτόματη διακοπή τροφοδοσίας που επιτυγχάνεται με τη χρήση  αντιηλεκτροπληξιακού διακόπτη (ρελέ διαρροής) με ονομαστικό διαφορικό ρεύμα λειτουργίας μικρότερο ή ίσο των 30mA.

Έλεγχος Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων

Η διενέργεια του ελέγχου της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης συνεπώς, εκτός από νομοθετική απαίτηση, είναι ιδιαίτερα χρήσιμη καθώς αναδεικνύει τυχόν προβλήματα και δυσλειτουργίες της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης που δε μπορούν να γίνουν αντιληπτά με άλλο τρόπο, έτσι βοηθά καταλυτικά να προληφθούν ατυχήματα από ηλεκτροπληξία καθώς και άλλα δυσάρεστα συμβάντα (βραχυκυκλώματα, πυρκαγιές κλπ.) με πολύ σημαντικές επιπτώσεις για κάθε επιχείρηση όπως φθορές στον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό και σε ευαίσθητες συσκευές – δίκτυα, καταστροφή ηλεκτρονικών αρχείων κ.α.

 

Ο μοναδικός τρόπος, ώστε να θεωρηθεί επίσημα μια ηλεκτρολογική εγκατάσταση ασφαλής είναι να επιθεωρηθεί και να εκδοθεί η Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (Υ.Δ.Ε.) από εξειδικευμένο προσωπικό.

Η ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ διαθέτει εξειδικευμένη ομάδα πολύ έμπειρων μηχανικών με εξαιρετικά μεγάλο portfolio σε ελέγχους ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων σε κάθε είδους κτίρια – επαγγελματικές δραστηριότητες.

Υπεύθυνος Επικοινωνίας:

Μπαριτάκης Χαράλαμπος

2310540280, Κιν. 6970004181

Url: www.exyppsamaras.gr,

mail:  info@exyppsamaras.gr

 

 

LOCATION

 • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 • 26ης Οκτωβρίου 43, LIMANI CENTER

 • T.K. 546 27

 • ΑΘΗΝΑ

 • Πανεπιστημίου 10, Σύνταγμα

 • T.K. 106 71

CONTACT

twitter
facebook
samaras