Ασύγχρονη Εκπαίδευση – Η πλέον «σύγχρονη» μορφή εκπαίδευσης προσωπικού στην COVID-19 εποχή

Η εξέλιξη, διάρκεια και ένταση της πανδημίας, καθιστά πλέον ιδιαίτερα επιτακτική την ανάγκη αναζήτησης εναλλακτικών τρόπων, ώστε να μπορούν να υλοποιούνται προγράμματα ενημέρωσης και εκπαίδευσης των εργαζομένων σε θέματα ασφάλειας και υγείας κατά την εργασία τους. Όλοι συμφωνούμε ότι η εκπαίδευση του προσωπικού πρέπει να αποτελεί  πρωταρχική μέριμνα του κάθε εργοδότη,  με σκοπό την πρόληψη και αντιμετώπιση των κινδύνων. Επιπλέον, η συχνή υλοποίηση σεμιναρίων και εκπαιδεύσεων, συμβάλλει καθοριστικά στην προσπάθεια δημιουργίας κουλτούρας ασφάλειας σε μια επιχείρηση και μάλιστα ενισχύει την πεποίθηση στους εργαζομένους ότι συμμετέχουν ενεργά στην προσπάθεια αυτή.

Βέβαια η φυσική απουσία των εργαζομένων λόγω τηλεργασίας, καθώς και η ανάγκη λήψης  μέτρων περιορισμού του συγχρωτισμού, δεν επιτρέπει τις διά ζώσης εκπαιδευτικές διαδικασίες. Παράλληλα, εξαιτίας της εκ περιτροπής παρουσίας των εργαζομένων στους χώρους εργασίας ή της αδυναμίας για πρακτικούς λόγους να συνδεθούν ταυτόχρονα πολλοί εργαζόμενοι από τον χώρο εργασίας τους, πχ το εργατοτεχνικό προσωπικό μιας βιομηχανίας δεν είναι εφικτό να συνδεθεί παράλληλα σε πρόγραμμα τηλεεκπαίδευσης στον χώρο εργασίας, δεν είναι δόκιμη πολλές φορές η σύγχρονη τηλεεκπαίδευση.

Καθίσταται, συνεπώς, αναγκαία η υλοποίηση τους με πιο εξελιγμένες μεθόδους και πρακτικές, όπως η χρήση ασύγχρονων μέσων. Η ασύγχρονη εκπαίδευση αποτελεί μια ιδιαίτερα καινοτόμα διαδικασία, που κύριο πλεονέκτημα της είναι η δυνατότητα παρακολούθησης χωρίς τον συγχρωτισμό ατόμων σε αίθουσες εκπαίδευσης. Επιπλέον, γίνεται σε χρόνο που εξυπηρετεί τον κάθε εργαζόμενο, επιτρέποντας έτσι την παρακολούθηση της από τον προσωπικό χώρο του καθενός ενδεχομένως και εκτός του ωραρίου εργασίας, όταν δεν είναι πρακτικά εφικτό να γίνει εντός του ωραρίου εργασίας. Το εκπαιδευτικό υλικό είναι ψηφιακό και μπορεί να παρέχεται στον εκπαιδευόμενο μέσω σύνδεσης σε συγκεκριμένη διεύθυνση στο διαδίκτυο ή με παροχή οπτικοακουστικού υλικού σε ηλεκτρονική μορφή.

Στον προβληματισμό που μπορεί να έχουν κάποιοι ότι μια εκπαιδευτική διαδικασία χωρίς ζωντανή επαφή με τον εκπαιδευτή, έστω μέσω της οθόνης, δεν θα είναι ενδιαφέρουσα για τους εργαζόμενους, και συνεπώς δεν θα είναι αποτελεσματική, αντιπαραθέτουμε το επιχείρημα ότι ένα σωστά δομημένο ασύγχρονο εκπαιδευτικό πρόγραμμα από έμπειρους και εξειδικευμένους εκπαιδευτές με την χρήση των μέσων που παρέχει πλέον η τεχνολογία, και με την υιοθέτηση διαδραστικών πρακτικών,  μπορεί να προσελκύσει το ενδιαφέρον των εκπαιδευομένων  και να είναι εξόχως αποδοτικό. Τα critical points της αποδοτικότητας ενός τέτοιου προγράμματος είναι :

 • Προσαρμογή της ύλης και της διάρκειας του προγράμματος στο status της εκπαιδευτικής ομάδας. Πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας όχι τον «μέσο όρο» των εκπαιδευομένων, αλλά να κινούμαστε λίγο πιο κάτω, ώστε να εξασφαλίσουμε ότι όλοι θα είναι σε θέση να το αφομοιώσουν.
 • Η εκφραστικότητα και η σωστή άρθρωση του αφηγητή – εκπαιδευτή
 • Η ποιότητα ήχου και εικόνας
 • Ο σωστός ρυθμός του αφηγητή – εκπαιδευτή και οι σύντομες επαναλήψεις των κυριότερων σημείων στο τέλος κάθε ενότητας
 • Η χρήση πρακτικών παραδειγμάτων και φωτογραφιών από την καθημερινότητα των εργαζομένων

Βέβαια είναι σημαντικό να αξιολογείται η αποτελεσματικότητα του προγράμματος με την χρήση κατάλληλων εργαλείων, όπως ερωτηματολόγια αξιολόγησης του από τους εκπαιδευομένους, σύντομα τεστ που θα συμπληρώνουν μετά την ολοκλήρωση του κ.α.. Προφανώς, η αποτελεσματικότητα του δεν μπορεί να είναι η ίδια σε σχέση με ένα διά ζώσης πρόγραμμα, όμως είναι μια εξαιρετική λύση κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες και σίγουρα είναι η βέλτιστη λύση υπό τις παρούσες συνθήκες.

Είναι, συνεπώς, η ασύγχρονη εκπαίδευση, όντως η πλέον «σύγχρονη» και κατάλληλη μορφή εκπαίδευσης προσωπικού την εποχή της πανδημίας.      

Η Σαμαράς & Συνεργάτες ΕΠΕ, έχοντας πολύ μεγάλη εμπειρία στο αντικείμενο της ασφάλειας εργασίας και στις υπηρεσίες εκπαίδευσης προσωπικού σε επιχειρήσεις σε όλους τους τομείς δραστηριοτήτων, μπορεί να παρέχει customized λύσεις σε κάθε επιχείρηση, ώστε αυτή να συνεχίσει απρόσκοπτα την εκπαίδευση του προσωπικού της και στην εποχή του COVID.

Για τη «Σαμαράς & Συνεργάτες ΕΠΕ»

Αλέξανδρος Παναγιωτίδης
Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός, MSc
Τμήμα Υπηρεσιών Ασφάλειας Εργασίας

Γιώργος Χριστοφορίδης
Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός
Γενικός Διευθυντής

LOCATION

 • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 • 26ης Οκτωβρίου 43, LIMANI CENTER

 • T.K. 546 27

 • ΑΘΗΝΑ

 • Πανεπιστημίου 10, Σύνταγμα

 • T.K. 106 71

CONTACT

twitter
facebook
samaras