ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

  Επωνυμία Εταιρείας*

  Δραστηριότητα*

  ΑΦΜ / ΔΟΥ*

  Διεύθυνση*

  Τηλ*

  Fax

  Email*

  Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου Επικοινωνίας*

  Ονοματεπώνυμα συμμετεχόντων*

  Κωδικός Σεμιναρίου*

  Με την υποβολή των στοιχείων σας στην ηλεκτρονική φόρμα για δήλωση συμμετοχής σε εκπαιδευτικό σεμινάριο, δηλώνετε στην Υπεύθυνη Επεξεργασίας εταιρεία με την επωνυμία «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ» (:«η Εταιρεία») πως αποδέχεστε και συγκατατίθεστε στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαθέσατε στην Εταιρεία («τα Δεδομένα») έχοντας προηγουμένως ενημερωθεί για την Πολιτική Προστασίας των Δεδομένων που τηρεί η Εταιρεία βάσει του Γενικού Κανονισμού ΕΕ/2016/679, τα δικαιώματά σας και ειδικότερα το δικαίωμα ανάκλησης και την άσκησή τους με αίτημα στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της εταιρίας. Η διατήρηση των δεδομένων γίνεται για διάστημα που απαιτεί η νομοθεσία για τον σκοπό της έκδοσης παραστατικού ενώ αυτά είναι πιθανό να μεταβιβαστούν στους παρόχους υπηρεσιών υποστήριξης δικτύων και μηχανογράφησης.

  Ενημερωθείτε ειδικότερα για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων μέσω της τηλε-εκπαίδευσης εδώ.
  * υποχρεωτικά πεδία

  News

  LOCATION

  • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

  • 26ης Οκτωβρίου 43, LIMANI CENTER

  • T.K. 546 27

  • ΑΘΗΝΑ

  • Πανεπιστημίου 10, Σύνταγμα

  • T.K. 106 71

  CONTACT

  twitter
  facebook
  samaras