ΔΩΡΕΑΝ WEBINAR με θέμα: Ασφάλεια Ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 21/6/22 (Κωδικός Σεμιναρίου 22-16)

Ο Τομέας Ελέγχου Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων της ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ διοργανώνει την Τρίτη 21 Ιουνίου, στις 15.00, δωρεάν webinar με τίτλο:

Ασφάλεια Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων

Με την έκδοση της νέας Υπουργικής Απόφασης 101195 - ΦΕΚ 4654/Β/8-10-2021 «Γενικές και ειδικές απαιτήσεις για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις» και την εισαγωγή του ΕΛΟΤ 60364 ως το νέο πρότυπο ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, ορίζονται οι κανόνες που πρέπει να τηρούνται στη μελέτη, κατασκευή και τον έλεγχο των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, που δε θα πρέπει σε καμία περίπτωση να αγνοηθούν από τις επιχειρήσεις.

Στην παρουσίαση θα γίνει αναφορά στη νομοθεσία, που διέπει τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στους τρόπους αποφυγής ατυχημάτων, στους παράγοντες επικινδυνότητας, αλλά και στις αιτίες τους.

Περιεχόμενο σεμιναρίου:

• Νομοθεσία Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (ΕΛΟΤ 60364, ΕΛΟΤ HD384, KEHE).
• Ασφάλεια εργασίας σε Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.
• Μέτρα αποφυγής των ηλεκτρικών ατυχημάτων.

 

Το webinar απευθύνεται σε:

  • Τεχνικούς Διευθυντές,
  • Προϊσταμένους Τμημάτων Ηλεκτρολογικής – Μηχανολογικής συντήρησης και
  • Επιβλέποντες σε διαδικασίες συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις.

 


Πότε θα γίνει
; Τρίτη 21 Ιουνίου 2022, ώρα: 15:00 – 16:30

Πώς θα συνδεθώ; Το webinar θα πραγματοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας WEBEX.

Πώς θα δηλώσω συμμετοχή; Για τη δήλωση συμμετοχής συμπληρώστε την φόρμα: ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ WEBINAR,  αναφέροντας τον κωδικό ΚΩΔ 22-16 προκειμένου να σας σταλεί το link σύνδεσης.

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο τηλέφωνο: 2310 552562 ή
στο email: training@exyppsamaras.grαρμόδιες οι κ.κ. Κατερίνα Κόκλα και Φιλιώ Μίντση.

 

LOCATION

  • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

  • 26ης Οκτωβρίου 43, LIMANI CENTER

  • T.K. 546 27

  • ΑΘΗΝΑ

  • Πανεπιστημίου 10, Σύνταγμα

  • T.K. 106 71

CONTACT

twitter
facebook
samaras