Εκπαίδευση Ομάδων Πυροπροστασίας σύμφωνα με την 14/2014 Πυροσβεστική Διάταξη (Κωδικός 19 – 08)

Depositphotos_146949813_original-1920x800 4

Απευθύνεται σε:

 • Μέλη Ομάδων Πυρoπροστασίας
 • Υπεύθυνους Ασφαλείας – Πυροπροστασίας επαγγελματικών χώρων
 • Τεχνικούς Ασφαλείας
 • Τεχνικά τμήματα / τμήματα συντήρησης επιχειρήσεων

 

Ο εισηγητής του σεμιναρίου είναι Αντιπύραρχος και καθηγητής της Πυροσβεστικής Ακαδημίας

 

Σκοπός του προγράμματος

 • Η προαγωγή της κριτικής σκέψης, της πρωτοβουλίας, της δημιουργικότητας και των ικανοτήτων των εκπαιδευομένων
 • Η εφαρμογή της γνώσης και των νέων τεχνολογιών πυροπροστασίας αλλά και η εφαρμογή προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων και μέσων πυροπροστασίας
 • Η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων που θα οδηγήσουν στην αποτελεσματική διαχείριση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης που αφορούν πυρκαγιά, μέσω της εφαρμογής των απαιτούμενων κανόνων ασφαλείας

Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην πρακτική εξάσκηση των ειδικότερων καθηκόντων που απορρέουν από τις ισχύουσες διατάξεις για τις Ομάδες Πυροπροστασίας


Θεματολογία

 • Χημεία – μηχανισμός της καύσης
 • Αιτίες πυρκαγιών
 • Κατηγορίες πυρκαγιών
 • Τρόποι και μέσα κατάσβεσης πυρκαγιών
 • Πυροσβεστήρες και χρήση τους – Νομοθετικό πλαίσιο
 • Προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα και μέσα πυροπροστασίας της επιχείρησης (Παθητική – Ενεργητική Πυροπροστασία)
 • Συγκρότηση Ομάδων Πυροπροστασίας (Κινητοποίηση – Ενέργειες  Ομάδας Πυροπροστασίας – Συνεργασία με υπαλλήλους Πυροσβεστικού Σώματος)
 • Άσκηση επί χάρτου (Tabletop exercises) – Έγκαιρη και επαρκής ενεργοποίηση συναγερμού και κινητοποίηση της Ομάδας Πυροπροστασίας της επιχείρησης
 • Άσκηση πεδίου (Field exercises) – Κατάσβεση πυρκαγιάς με την χρήση φορητών πυροσβεστήρων ξηράς σκόνης και CO2 καθώς και του Μ.Π.Υ.Δ. της επιχείρησης

 

Τόπος διεξαγωγής: Αίθουσα εκπαίδευσης ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ, 26ης Οκτωβρίου 43, Θεσσαλονίκη

Διάρκεια: 12 ώρες

Χρόνος διεξαγωγής: 27 & 28 Ιουνίου 2019 (Πέμπτη – Παρασκευή), ώρα: 09:00 – 15:00

Εκπαιδευτής: Παναγιώτης Τιάγκος, Αντιπύραρχος , Καθηγητής Πυροσβεστικής Ακαδημίας, Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Ενηλίκων του ΕΟΠΠΕΚ

Εκπαιδευτικό υλικό: Σημειώσεις του εκπαιδευτή σε ηλεκτρονική μορφή

 

Ειδικές τιμές για πελάτες του Ομίλου ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Δηλώσεις συμμετοχής το αργότερο έως 24/06/2019. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Θα χορηγηθεί Βεβαίωση Παρακολούθησης στους συμμετέχοντες

Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί από τον ειδικό λογαριασμό ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ

 

Για δηλώσεις συμμετοχής συμπληρώστε την συνημμένη φόρμα : ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, αναφέροντας οπωσδήποτε τον κωδικό του σεμιναρίου.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο τηλέφωνο: 2310 – 540280, κα Χριστίνα Ζούτσου, κα Μίντση Φιλιώ.

News

LOCATION

 • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 • 26ης Οκτωβρίου 43, LIMANI CENTER

 • T.K. 546 27

 • ΑΘΗΝΑ

 • Πανεπιστημίου 10, Σύνταγμα

 • T.K. 106 71

CONTACT

twitter
facebook
samaras