ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ: ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΥΛΩΝΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η  διασφάλιση της υγείας, της ασφάλειας και της ευημερίας των εργαζομένων σε ένα εργασιακό περιβάλλον αποτελεί μεγάλη ευθύνη των επιχειρήσεων, ενώ παράλληλα προσφέρει πολλαπλά οφέλη Μέσω της συνεχούς εκπαίδευσης και ενημέρωσης του προσωπικού αποφεύγονται δυσάρεστα συμβάντα, όπως εργατικά ατυχήματα και οι εργαζόμενοι νιώθουν έμπρακτα το ενδιαφέρον και τη μέριμνα του εργοδότη με αποτέλεσμα να υπάρχει αύξηση του βαθμού συμμόρφωσης στην εφαρμογή  κανόνων και πρακτικών ασφάλειας και υγείας.

Η κατάρτιση και εκπαίδευση του προσωπικού και των στελεχών μιας επιχείρησης, στον τομέα της ασφάλειας και της υγείας  στοχεύει στην προστασία των εργαζομένων και τη δημιουργία κουλτούρας Ασφάλειας. Επιπρόσθετα η επιχείρηση εκπληρώνει μια από τις βασικές εργοδοτικές υποχρεώσεις της, σύμφωνα με τη νομοθεσία υγείας & ασφάλειας και ειδικότερα το  άρθρο 48 του Ν. 3850/10, καθώς και σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου Ν. 4808/2021 (Μέρος ΙΙ) για την προστασία της εργασίας.

Ο εργοδότης, ανεξάρτητα από τον αριθμό των εργαζομένων, οφείλει να  παρέχει πληροφορίες στο προσωπικό και να το ενημερώνει – εκπαιδεύει κατάλληλα σε θέματα σχετικά με τη νομοθεσία, τους κινδύνους, τα μέτρα, τις δραστηριότητες προστασίας και πρόληψης για τα ζητήματα υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και οι ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι (βία, παρενόχληση, εκφοβισμός).

 

Οι διεπιχειρησιακές και ενδοχεπιχειρησιακές εκπαιδεύσεις προσωπικού που οργανώνει η ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε., πέρα από το άμεσο πρακτικό αποτέλεσμα της ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης, είναι πολύ χρήσιμες γιατί αποτελούν τη διαρκή απόδειξη του ενδιαφέροντος της εταιρίας για την προώθηση των θεμάτων υγείας και ασφάλειας.

Ειδικότερα, η ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση σχεδιάζεται σε απόλυτη συνεργασία με την επιχείρηση σας, προκειμένου να διαμορφωθεί το τελικό περιεχόμενο της εκπαίδευσης, με σκοπό να είναι απολύτως προσανατολισμένη στα πραγματικά δεδομένα και ανάγκες της εταιρείας σας και το πρόγραμμα να προσδώσει ουσιαστικές και χρήσιμες γνώσεις στους συμμετέχοντες.

Οι συνεργαζόμενοι εκπαιδευτές της ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ διαθέτουν μεγάλη εμπειρία στον τομέα Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία, καθώς και στην παροχή υπηρεσιών εξειδικευμένης εκπαίδευσης σε εταιρείες.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα δύναται να υλοποιηθούν διαδικτυακά ή δια ζώσης είτε σε αίθουσα εκπαίδευσης της επιχείρησης σας ή στην αίθουσα εκπαίδευσης της ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ, επί της οδού 26ης Οκτωβρίου 43, 54627 Limani Center, Θεσσαλονίκη.

Οι εκπαιδευόμενοι με την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας λαμβάνουν Βεβαίωση παρακολούθησης και Εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος σε ψηφιακή μορφή.

Το κόστος των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, οι εταιρίες μπορούν να το καλύψουν μέσω του προγράμματος Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων ΛΑΕΚ 0,06% της ΔΥΠΑ (ΟΑΕΔ).

Ενδεικτικές Θεματικές:

 • Παροχή Α΄ Βοηθειών
 • Πυρασφάλεια - Πυροπροστασία
 • Διαχείριση Έκτακτων Αναγκών
 • Ασφαλής χειρισμός και συντήρηση Μηχανημάτων έργου, ανυψωτικών και περονοφόρων
 • Εργασίες σε ύψος
 • Εργαλεία Χειρός, Ηλεκτρικά Εργαλεία και Γραμμές Παραγωγής
 • Ασφαλής αποθήκευση και μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR)
 • Υγεία και Ασφάλεια κατά την εργασία με χημικούς παράγοντες
 • Ασφάλεια Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων
 • Διαδικασίες Lock Out Tag Out - LOTO
 • Καλλιέργεια κουλτούρας Ασφάλειας και Υγείας στο χώρο εργασίας
 • Ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι στο χώρο εργασίας
 • Βία, Παρενόχληση και Εκφοβισμός στο χώρο εργασίας: Πρόληψη / Εντοπισμός / Αντιμετώπιση
 • Προετοιμασία και οργάνωση εργοταξίου για τεχνικά έργα
 • Εκπαίδευση προσωπικού στο Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας των τροφίμων ISO 22000:2018
 • Εκπαίδευση προσωπικού στο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά το ISO 9001:2015
 • Εκπαίδευση προσωπικού στο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001:2015

 

Ενημερωθείτε για τα τρέχοντα διεπιχειρησιακά εκπαιδευτικά προγράμματα της ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκπαίδευση του προσωπικού σας μπορείτε να απευθυνθείτε στο τηλέφωνο 2310 552562 ή στο email: training@exyppsamaras.gr, αρμόδια η κα Κατερίνα Κόκλα.

LOCATION

 • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 • 26ης Οκτωβρίου 43, LIMANI CENTER

 • T.K. 546 27

 • ΑΘΗΝΑ

 • Πανεπιστημίου 10, Σύνταγμα

 • T.K. 106 71

CONTACT

twitter
facebook
samaras