Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Νοεμβρίου 2021

Δια ζώσης Εκπαίδευση Ομάδων Πυροπροστασίας

επιχειρήσεων στην αντιμετώπιση πυρκαγιών

09 & 10/11/2021

Κωδικός Σεμιναρίου 21-13

Μετάβαση του ISO:22000:2018 σε νέα έκδοση

10/11/2021

Κωδικός σεμιναρίου 21-19

Για δηλώσεις συμμετοχής συμπληρώστε την συνημμένη φόρμα: ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, αναφέροντας οπωσδήποτε τον κωδικό σεμιναρίου.

Το κόστος των προγραμμάτων, οι εταιρίες μπορούν να το καλύψουν μέσω του προγράμματος Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων ΛΑΕΚ 0,06 % του ΟΑΕΔ.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο τηλέφωνο: 2310 552 562, κα Κατερίνα Κόκλα, κα Φιλιώ Μίντση.

LOCATION

  • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

  • 26ης Οκτωβρίου 43, LIMANI CENTER

  • T.K. 546 27

  • ΑΘΗΝΑ

  • Πανεπιστημίου 10, Σύνταγμα

  • T.K. 106 71

CONTACT

twitter
facebook
samaras