Εναρμόνιση ελληνικής νομοθεσίας με την ADR 2019

Ψηφίστηκε στις 21 Ιουνίου 2019 και έχει δημοσιευτεί σε ΦΕΚ  του Ιουλίου 2019 η νέα προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις του νέου Κανονισμού ADR 2019, με τίτλο Αριθμ. οικ. Γ5/48222/2474 ‘’Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τις εσωτερικές μεταφορές επικινδύνων εμπορευμάτων, όπως τα παραρτήματά της προσαρμόστηκαν στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο με τις Οδηγίες 61/2010/ΕΕ, 2012/45/ΕΕ, 2014/103/ΕΕ, (ΕΕ) 2016/2309, (ΕΕ) 2018/217 και (ΕΕ) 2018/1846 της Επιτροπής’’ ΦΕΚ 2755Β’/03-07-2019.

Ο κατάλογος επικίνδυνων εμπορευμάτων (κεφάλαιο 3.2) του ADR 2019 περιλαμβάνει τώρα 15 νέους αριθμούς UN. Επιπλέον, έχουν αλλάξει 51 καταχωρήσεις, που έχουν ήδη συμπεριληφθεί και είναι σε ισχύ.

Επίσης, έχουν αλλάξει τα κριτήρια ADR για την ταξινόμηση διαβρωτικών υλικών (τάξη 8). Αυτή η νέα προσέγγιση κατά ADR 2019,  χρησιμοποιεί διαφορετικά κριτήρια από αυτά που χρησιμοποιούνται στον κανονισμό CLP 1272/2008 σχετικά με την ταξινόμηση των διαβρωτικών μειγμάτων. Αυτό σημαίνει ότι η ταξινόμηση επικινδυνότητας CLP ενός προϊόντος μπορεί να διαφέρει από την κατάταξή του ADR και πως με την ADR2019, τα διαβρωτικά προϊόντα θα πρέπει να ελεγχθούν ξανά.

 

 

Μια ακόμη σημαντική αλλαγή σε σχέση με τη Νομοθεσία ADR 2017 είναι αυτή που αφορά στην κοινοποίηση στις αρμόδιες υπηρεσίες του Συμβούλου Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων – ΣΑΜΕΕ, όπου σύμφωνα με το άρθρο 14, θα δημιουργηθεί από το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών ένα ειδικό Πληροφοριακό Σύστημα ΣΑΜΕΕ, μέσω του οποίου θα γίνεται η γνωστοποίηση της ανάθεσης των καθηκόντων του ΣΑΜΕΕ από κάθε επιχείρηση, με επιβεβαίωση εν συνεχεία της ανάληψης των καθηκόντων αυτών εκ μέρους του ΣΑΜΕΕ. Με την δημιουργία της  ηλεκτρονικής αυτής πλατφόρμας, θα σταματήσει  η φυσική γνωστοποίηση του ΣΑΜΕΕ στις αρμόδιες Υπηρεσίες,  αφού η διαδικασία γνωστοποίησης θα εκτελείται πλέον μηχανογραφικά.

Η Σαμαράς και Συνεργάτες ΕΠΕ διαθέτει εξειδικευμένη ομάδα πολύ έμπειρων πιστοποιημένων Συμβούλων ADR και μπορεί να καλύψει τις ανάγκες των επιχειρήσεων Πανελλαδικά.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τη ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ –  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (τηλ.  2310-552562, 2310-540280, 2109590031 e- mail: info@exyppsamaras.gr).

 

Βασίλης Μόσχος
Διπλ. Χημικός Μηχανικός Α.Π.Θ.
Διευθυντής Τμήματος ΥΑΕ Βιομηχανίας, Καυσίμων &
Μεταφορών Επικινδύνων Εμπορευμάτων
moshos@exyppsamaras.gr

 

LOCATION

  • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

  • 26ης Οκτωβρίου 43, LIMANI CENTER

  • T.K. 546 27

  • ΑΘΗΝΑ

  • Πανεπιστημίου 10, Σύνταγμα

  • T.K. 106 71

CONTACT

twitter
facebook
samaras