ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΥΓΕΙΑ – ΓΝΩΣΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Χρήσιμα συμπεράσματα από την τρίτη κατά σειρά (2005-2014-2019) έρευνα της ΕΕ για την Υγεία & Ασφάλεια στους χώρους εργασίας της Ευρώπης.

Συνεχίζοντας την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της Ευρωπαϊκής έρευνας ESENER2019 θα αναλύσουμε τις απαντήσεις που δόθηκαν σε δύο πολύ ενδιαφέρουσες ερωτήσεις που αφορούν την γνώση και  διαχείριση της ΕΑΥ στους χώρους εργασίας.

  • Γνώση στα θέματα ΕΑΥ στους χώρους εργασίας της Ευρώπης

Στους μικρότερους χώρους εργασίας, συνήθως ο ιδιοκτήτης, ο διευθύνων σύμβουλος ή ο υπεύθυνος εγκαταστάσεων αναλαμβάνει τα θέματα ΕΑΥ, καθώς και τα περισσότερα από τα άλλα επαγγελματικά καθήκοντα. Όσο αυξάνεται το μέγεθος του χώρου εργασίας, η ΕΑΥ τείνει να μεταβιβάζεται σε κάποιον με πιο εξειδικευμένη θέση, όπως σε έναν υπεύθυνο για θέματα ασφάλειας και υγείας, όπως είναι αναμενόμενο.

Είναι αποκαλυπτικό ότι σχεδόν ένας ερωτηθείς στους πέντε —και στις τέσσερις κατηγορίες χώρων εργασίας με βάση το μέγεθός τους — περιέγραψε τον εαυτό του ως «ένας άλλος εργαζόμενος που είναι υπεύθυνος για την Υ&Α».

Αυτό είναι σημαντικό επειδή αποκαλύπτει κάτι για την νοοτροπία πρόληψης σε εκείνους τους χώρους εργασίας όπου δεν υπάρχει διαθέσιμος κάποιος ειδικός για να απαντήσει στην έρευνα (και πιθανώς, να αντιμετωπίσει τα θέματα ΕΑΥ σε καθημερινή βάση). Αξίζει να τονίσουμε ότι αυτό ισχύει ακόμα και στους μεγαλύτερους χώρους εργασίας.

Οι «εκπρόσωποι των εργαζομένων για τα θέματα ΕΑΥ» είναι μια μικρή αλλά πολύ ενδιαφέρουσα ομάδα για αυτά που μπορούν να μας πουν οι πληροφορίες που τους αφορούν σχετικά με τη συμμετοχή των εργαζομένων και, ειδικότερα, σχετικά με τον τρόπο ορισμού τους ο οποίος διαφέρει από χώρα σε χώρα.

  • Διαχείριση των θεμάτων ΕΑΥ στους χώρους εργασίας της Ευρώπης

Σχεδόν 9 στους 10 χώρους εργασίας στην ΕΕ αναφέρουν ότι η εκπλήρωση της νομικής υποχρέωσης αποτελεί σημαντικό κίνητρο για τη διαχείριση της ασφάλειας και της υγείας στην εργασία.

Το δεύτερο σημαντικότερο κίνητρο για τη λήψη μέτρων στο πεδίο της ΕΑΥ είναι «η εκπλήρωση των προσδοκιών των εργαζομένων και των εκπροσώπων τους». Αυτό συμφωνεί απόλυτα με το αποτέλεσμα της έρευνας ESENER 2019 που καταδεικνύει ότι το 80 % των χώρων εργασίας που διεξάγουν εκτιμήσεις κινδύνου ανά τακτά χρονικά διαστήματα αναφέρουν ότι οι εργαζόμενοί τους συμμετέχουν στον σχεδιασμό και την εφαρμογή των μέτρων που λαμβάνονται ως συνέπεια μιας εκτίμησης κινδύνου.

 

Ενώ η «αποφυγή προστίμων από την επιθεώρηση εργασίας» εμφανίζεται ως σημαντικό κίνητρο για τη διαχείριση της Υ&Α, είναι ενδιαφέρον να ερμηνεύσουμε το πόρισμα αυτό στο πλαίσιο των χώρων εργασίας που αναφέρουν ότι είχαν μια επίσκεψη από την επιθεώρηση εργασίας.

Εξετάζοντας εκείνους τους χώρους εργασίας που δηλώνουν ότι δεν διενεργούν εκτιμήσεις κινδύνου σε τακτά χρονικά διαστήματα, οι κύριοι λόγοι που δίνονται για την παράλειψη αυτή είναι ότι ο παράγοντας κινδύνου και οι κίνδυνοι είναι ήδη γνωστοί (83 % των χώρων εργασίας) και ότι δεν υπάρχουν σημαντικά προβλήματα (80 %), όπως το 2014. Τα αποτελέσματα αυτά αντιστοιχούν μόλις στο 23 % των χώρων εργασίας που συμμετείχαν στην έρευνα και γεννάται το ερώτημα εάν αυτοί οι χώροι εργασίας, ιδίως οι μικρότεροι, αντιμετωπίζουν όντως λιγότερα προβλήματα ή εάν απλώς έχουν περιορισμένη γνώση των παραγόντων κινδύνου και των σχετικών κινδύνων στον χώρο εργασίας. Αυτό συνάδει απόλυτα με τα θέματα που σχετίζονται με την ευαισθητοποίηση

(ή την απουσία της) όσον αφορά τους παράγοντες κινδύνου που αναφέρονται παραπάνω.

Τα αποτελέσματα αυτά καταγράφονται γενικά σε όλους τους κλάδους, παρότι οι χώροι εργασίας στην εκπαίδευση, τη δημόσια διοίκηση, την άμυνα, την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση, τις τέχνες, τη διασκέδαση και την ψυχαγωγία αναφέρουν περισσότερο από τους άλλους την έλλειψη της απαραίτητης εμπειρογνωμοσύνης (σχεδόν το 50 % των χώρων εργασίας σε καθέναν από τους τρεις προαναφερθέντες κλάδους).

Συμπεράσματα

Μέσα από αυτή την τρίτη προσέγγιση της πανευρωπαϊκής έρευνας ESENER2019 και τις απαντήσεις των επιχειρήσεων στις δύο ερωτήσεις, διαπιστώνουμε ότι στο κομμάτι της γνώσης των θεμάτων ΕΑΥ υπάρχει μία παγιωμένη άποψη, ιδιαίτερα στις μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ότι ο ιδιοκτήτης ή ο διευθύνων σύμβουλος γνωρίζει καλύτερα τα θέματα αυτά. Αυτό σε συνδυασμό με τις απαντήσεις στην ερώτηση γιατί δεν διενεργούν εκτιμήσεις κινδύνου («οι κίνδυνοι είναι ήδη γνωστοί» ή «δεν υπάρχουν σημαντικά προβλήματα») μας οδηγεί στο συμπέρασμα  ότι οι άνθρωποι αυτοί χρειάζονται βοήθεια και σωστή καθοδήγηση για τα ζητήματα ΕΑΥ που υπάρχουν σε κάθε εργασιακό χώρο.

Εμείς στην ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ, εδώ και πάνω από είκοσι χρόνια βρισκόμαστε δίπλα σε όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους για να βοηθήσουμε με τις γνώσεις και την εμπειρία των στελεχών μας, να εκπληρώσουν τόσο τις νομοθετικές τους υποχρεώσεις αλλά κυρίως να δημιουργήσουν  ένα σύγχρονο και ασφαλές εργασιακό περιβάλλον που θα συμβάλλει στην πρόοδο και στην ανάπτυξη των ίδιων των εταιρειών.

Για την ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ

Χαρίλαος Κολοζώφ

Μηχανολόγος Μηχανικός

Προϊστάμενος Τμήματος Μελετών ΕΑΥ

LOCATION

  • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

  • 26ης Οκτωβρίου 43, LIMANI CENTER

  • T.K. 546 27

  • ΑΘΗΝΑ

  • Πανεπιστημίου 10, Σύνταγμα

  • T.K. 106 71

CONTACT

twitter
facebook
samaras