Επικοινωνια
Με την υποβολή των στοιχείων σας στην ηλεκτρονική φόρμα για υποβολή αιτήματος επικοινωνίας, δηλώνετε στην Υπεύθυνη Επεξεργασίας Εταιρεία με την επωνυμία «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε.» (:«η Εταιρεία») πως αποδέχεστε και συγκατατίθεστε στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαθέσατε στην Εταιρεία («τα Δεδομένα») έχοντας προηγουμένως ενημερωθεί για την Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας των Δεδομένων που τηρεί η Εταιρεία βάσει του Γενικού Κανονισμού ΕΕ/2016/679, τα δικαιώματά σας και ειδικότερα το δικαίωμα ανάκλησης καθώς και την άσκησή τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση gdpr@exyppsamaras.gr, τη διατήρηση των Δεδομένων για ρητά καθορισμένο χρονικό διάστημα (10 έτη) από τη λήψη του (αιτήματος) αποκλειστικά προς την εξυπηρέτηση του ως άνω σκοπού της επικοινωνίας.

News

LOCATION

  • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

  • 26ης Οκτωβρίου 43, LIMANI CENTER

  • T.K. 546 27

  • ΑΘΗΝΑ

  • Πανεπιστημίου 10, Σύνταγμα

  • T.K. 106 71

CONTACT

twitter
facebook
samaras