ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ή ΑΣΦΑΛΕΙΑ: ΔΙΛΛΗΜΑ ή ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ;

Είναι αλήθεια ότι πολύ συχνά, στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρο τον ανεπτυγμένο κόσμο, σε αφίσες και έντυπα επιχειρήσεων, αλλά και σε διαφημιστικό υλικό συνεδρίων και εκδηλώσεων, συναντάμε φράσεις υπέρ της Ασφάλειας, όπως «Προτεραιότητα η Ασφάλεια» ή «Πρώτα η Ασφάλεια» και άλλες παρόμοιες. Οι φράσεις ή τα συνθήματα αυτά έχουν σκοπό να ενισχύσουν τις ιδέες για την Επαγγελματική Ασφάλεια και Υγεία, ώστε να διαχέονται και να εξαπλώνονται στον χώρο της εργασίας και γενικά σε όλη την κοινωνία, με σκοπό τον έλεγχο και την μείωση των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών. Ιδίως στην εποχή της COVID 19, η προστασία από τον κορωνοιό αποτέλεσε για τις πάσης φύσεως επιχειρήσεις κεντρικό και κρίσιμο στοίχημα, αλλά και βασική διατύπωση των προσαρμοσμένων για την συγκεκριμένη περίπτωση πολιτικών Υγείας και Ασφάλειας.

Όμως εύλογα, σε κάθε σκεπτόμενο άνθρωπο, μπορεί να τεθεί το ερώτημα: «Είναι η Ασφάλεια και η Υγεία η πρώτη προτεραιότητα για μια επιχείρηση;» Η απάντηση μέσα από μια ρεαλιστική ματιά θα ήταν: Μάλλον όχι.

Η απάντηση, όμως, που θα μπορούσε κατηγορηματικά να δοθεί στο παρακάτω ερώτημα: «Είναι η Ασφάλεια και η Υγεία κορυφαία προτεραιότητα, που πρέπει να αποτελεί μέρος κάθε επιχειρηματικής απόφασης» είναι: Απολύτως ναι.

Για κάθε επιχείρηση που σκοπός της είναι το κέρδος, η πρώτη προτεραιότητα θα είναι πάντα οικονομική. Μια επιχείρηση πρέπει να είναι οικονομικά βιώσιμη, διότι διαφορετικά δε θα έχει ούτε δραστηριότητα, ούτε προϊόντα ή υπηρεσίες ούτε πελάτες, αλλά ούτε και εργαζόμενους, επομένως, δε θα έχει ανάγκη και για Επαγγελματική Ασφάλεια και Υγεία.

Όμως ο παραπάνω συλλογισμός δε σημαίνει ότι η Ασφάλεια και η Υγεία δεν υποστηρίζουν μοναδικά τη λειτουργία της επιχείρησης που έχει σκοπό το κέρδος. Χωρίς Ασφάλεια, πλήττονται όχι μόνο η δυνατότητα για επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά και οπωσδήποτε τα οικονομικά της επιχείρησης, όταν επιβάλλονται πρόστιμα για έλλειψη εφαρμογής των μέτρων ασφαλείας, και εξαιτίας των συνεπειών από εργατικά ατυχήματα, όπως καθυστερήσεις παραδόσεων προϊόντων,  διακοπές στη ροή παραγωγής, απουσία παθόντα και ως εκ τούτου έλλειψη εργατικών χεριών, απώλεια χρόνου από διερευνήσεις ατυχημάτων, επισκέψεις Επιθεώρησης Εργασίας κλπ.

Η Ασφάλεια και η Υγεία αποτελούν μέρος της επιχειρηματικής επιτυχίας και βοηθούν τις επιχειρήσεις να επιτύχουν την κορυφαία τους προτεραιότητα που είναι η βιωσιμότητα τους και η αποκόμιση κέρδους. Είναι δηλαδή ένας αποτελεσματικός τρόπος για να υποστηριχθεί η πρώτη προτεραιότητα μιας επιχείρησης. Για παράδειγμα μια κατασκευαστική εταιρεία έχει  αντικείμενο και σκοπό την κατασκευή έργων, η δε Επαγγελματική Ασφάλεια και Υγεία θα διατηρήσει το προσωπικό της ασφαλές και υγιές και θα της επιτρέψει να συνεχίσει να επιτελεί το έργο της απρόσκοπτα και αποδοτικά χωρίς τα άμεσα και έμμεσα κόστη από την έλλειψη Ασφάλειας και Υγείας.

Απαιτείται καλή διαχείριση της Ασφάλειας και της Υγείας για να έρθουν νέοι πελάτες, να εκτελεστούν οι εργασίες και να παραχθούν τα προϊόντα, να αναπτυχθεί η επιχείρηση και να παραμείνει κερδοφόρα. Και πρέπει να παραμείνει κερδοφόρα, ώστε με έναν αμφίδρομο τρόπο να μπορεί να συνεχίσει να επενδύει στη βελτίωση των μέτρων Ασφάλειας και Υγείας.

Η Επαγγελματική Ασφάλεια και Υγεία πρέπει να αποτελούν προτεραιότητα σε κάθε χώρο εργασίας. Όχι μόνο για την τυπική συμμόρφωση με τη Νομοθεσία, αλλά και για να αναπτυχθεί η ίδια η επιχείρηση. Θα πρέπει να είναι συστατικό στοιχείο κάθε δραστηριότητας και εργασίας που γίνεται. Όπως ακριβώς ελέγχεται η ποιότητα του παραγόμενου προϊόντος ή της παρασχεθείσας υπηρεσίας, ακριβώς έτσι θα πρέπει να ελέγχονται και όλες οι συνθήκες Ασφάλειας. Διότι με την παραγωγή ενός προϊόντος καλής ποιότητας, η επιχείρηση θα αναπτύσσεται και θα εξασφαλίζει την βιωσιμότητά της. Παράλληλα, με την παραγωγή αυτού του προϊόντος σε ένα Ασφαλές και Υγιεινό περιβάλλον εργασίας, η επιχείρηση θα αναπτυχθεί και θα ωφεληθεί τα μέγιστα, χωρίς τον κίνδυνο προστίμων, τραυματισμών ή απώλειας ζωής.

Δηλαδή για να είναι αποτελεσματικές οι ορθές πρακτικές Ασφάλειας και Υγείας πρέπει να συμπληρώνουν άλλες επιχειρηματικές προτεραιότητες και όχι να περιορίζουν την ανάπτυξη της εταιρείας. Άλλωστε μια θετική κουλτούρα Ασφάλειας και Υγείας ενισχύει την επιχείρηση, αντί να περιορίσει την ανάπτυξή της.

Επομένως η Επαγγελματική Ασφάλεια και Υγεία, μέσω της ελαχιστοποίησης των κινδύνων και του αποτελεσματικού ελέγχου αυτών,  βοηθούν τις επιχειρήσεις να επιτύχουν την κορυφαία τους προτεραιότητα και αδιαμφισβήτητα αποτελούν μέρος  της επιχειρηματικής επιτυχίας. Αυτό ακριβώς πρέπει να είναι η Επαγγελματική Ασφάλεια και Υγεία. Όχι κατ’ ανάγκη η πρώτη προτεραιότητα, αλλά ο καλύτερος τρόπος και η αναγκαία συνθήκη για να υποστηριχθεί η πρώτη επιχειρηματική προτεραιότητα.

Η επιχειρηματική επιτυχία και η Επαγγελματική Ασφάλεια και Υγεία πρέπει, λοιπόν, να συμβαδίζουν. Δεν αποτελούν δίλλημα, αλλά αναγκαιότητα για αρμονική και αλληλοτροφοδοτούμενη συνύπαρξη.

 

Για τη ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ

Βιβή Μιξαφέντη,

διπλ. χημικός μηχανικός,

διευθύντρια Υπηρεσιών Υγείας & Ασφάλειας Εργασίας

 

LOCATION

  • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

  • 26ης Οκτωβρίου 43, LIMANI CENTER

  • T.K. 546 27

  • ΑΘΗΝΑ

  • Πανεπιστημίου 10, Σύνταγμα

  • T.K. 106 71

CONTACT

twitter
facebook
samaras