Εργασίες σε Ύψος – Βασική Εκπαίδευση (Κωδικός 19 – 11)

Απευθύνεται σε:

 • Τεχνικό προσωπικό όλων των ειδικοτήτων που κάνει χρήση κλιμάκων, ικριωμάτων, εξέδρων εργασίας, γερανών, καλαθοφόρων  κλπ
 • Εγκαταστάτες/συντηρητές ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού σε ύψος
 • Επιθεωρητές ανυψωτικών
 • Τεχνικούς Ασφαλείας

Σκοπός σεμιναρίου:

 • Να αποκτήσουν οι συμμετέχοντες τις απαραίτητες βασικές γνώσεις για τους κινδύνους που διέπουν την εργασία τους
 • Να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες ασφαλούς εργασίας σε ύψος
 • Να εμπεδώσουν τους κανόνες ασφαλούς εργασίας σε ύψος
 • Να μπορούν να επιλέγουν τον κατάλληλο εξοπλισμό για εργασίες σε ύψος


Θεματολογία:

 • Γενικές διατάξεις – Τι θεωρείται εργασία σε ύψος
 • Νομοθεσία που διέπει τις εργασίες σε ύψος
 • Κίνδυνοι από εργασίες σε ύψος
 • Μέσα Ατομικής Προστασίας
 • Επιλογή κατάλληλου εξοπλισμού έναντι πτώσης
 • Τρόποι ασφαλούς οργάνωσης και εκτέλεσης εργασιών σε ύψος
 • Τεχνική ανέλκυσης-καθέλκυσης φορτίου στο πεδίο εργασίας
 • Προστασία από πτώσεις – ασφάλιση σε ύψος
 • Ασφαλής συναρμολόγηση σκαλωσιάς – πύργων
 • Κίνδυνοι από εργασίες με σκάλες
 • Ασφαλής χρήση γερανών
 • Κινητές εξέδρες


Τόπος διεξαγωγής:
Αίθουσα εκπαίδευσης ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ, 26ης Οκτωβρίου 43, Θεσσαλονίκη

Διάρκεια: 8 ώρες

Χρόνος διεξαγωγής:  09 Ιουλίου 2019 (Τρίτη), ώρα: 09:00 – 17:00


Εκπαιδευτικό υλικό:
Τεύχος σημειώσεων του εκπαιδευτή

 

Ειδικές τιμές για πελάτες του Ομίλου ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Δηλώσεις συμμετοχής το αργότερο έως 02/07/2019. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Θα χορηγηθεί Βεβαίωση Παρακολούθησης στους συμμετέχοντες

Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί από τον ειδικό λογαριασμό ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ

 

Για δηλώσεις συμμετοχής συμπληρώστε την συνημμένη φόρμα : ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, αναφέροντας οπωσδήποτε τον κωδικό του σεμιναρίου.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο τηλέφωνο: 2310 – 540280, κα Χριστίνα Ζούτσου, κα Μίντση Φιλιώ.

News

LOCATION

 • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 • 26ης Οκτωβρίου 43, LIMANI CENTER

 • T.K. 546 27

 • ΑΘΗΝΑ

 • Πανεπιστημίου 10, Σύνταγμα

 • T.K. 106 71

CONTACT

twitter
facebook
samaras