ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Η ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε. εφαρμόζει
Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001,
ISO 14001, ISO 22301, ISO 27001, ISO 37001, ISO
45001, ISO 50001 
πιστοποιημένο από την

EN ISO 9001: 2015

EN ISO 14001:2015

ISO 22301: 2019

ISO 27001: 2013

ISO 45001:2018

ISO 50001:2011

ISO 37001:2017

EN ISO 9001: 2015

ΠΟΛΙΤΙΚΗ IMS

OHSAS 18001:2007-ΕΛΟΤ 1801:2008

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ
ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ

News

LOCATION

  • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

  • 26ης Οκτωβρίου 43, LIMANI CENTER

  • T.K. 546 27

  • ΑΘΗΝΑ

  • Πανεπιστημίου 10, Σύνταγμα

  • T.K. 106 71

CONTACT

twitter
facebook
samaras