ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Η ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε. εφαρμόζει Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001, ISO 14001, OHSAS18001 πιστοποιημένο από την

 

EN ISO 9001: 2015

EN ISO 9001: 2015

EN ISO 14001:2015

EN ISO 14001:2015

OHSAS 18001:2007-ΕΛΟΤ 1801:2008

OHSAS 18001:2007 / ΕΛΟΤ 1801:2008

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Η ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ, με έδρα τη Θεσσαλονίκη έχει καταφέρει να αποτελεί μιας από τις κορυφαίες ελληνικές εταιρίες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα Τεχνικών Συμβούλων, Συμβούλων Υγείας & Ασφάλειας και Συμβούλων Συστημάτων Διαχείρισης.

Στόχους της εταιρίας αποτελούν η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και ωφελιμότητας στους πελάτες, η μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος και η διασφάλιση ενός ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας για τους εργαζόμενους και συνεργάτες της. Η ικανοποίηση των απαιτήσεων όλων των ενδιαφερόμενων μερών αποτελεί βασική αρχή λειτουργίας μας, ενώ πρωταρχική δέσμευση της Διοίκησης είναι η ικανοποίηση των νομοθετικών και κανονιστικών απαιτήσεων.

Οι εταιρικοί στόχοι θα επιτευχθούν μέσω:

 • Της συνεχούς αξιολόγησης επικινδυνότητας, εντοπίζοντας και ιεραρχώντας τους κινδύνους και τις ευκαιρίες που δύναται να εμφανίζονται κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων και μπορεί να αφορούν ζητήματα ποιότητας, περιβάλλοντος, ή/και ΥΑΕ.
 • Του καθορισμού αντικειμενικά επιτεύξιμων και ποσοτικοποιημένων στόχων, καθώς και δεικτών παρακολούθησης που καλύπτουν το σύνολο των διεργασιών,
 • Της καθιέρωσης και εφαρμογής προγραμμάτων Ποιότητας-Περιβάλλοντος-Υγείας & Ασφάλειας,
 • Της διάθεσης όλων των απαραίτητων πόρων για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης, αποδοτικής, φιλοπεριβαλλοντικής και ασφαλούς λειτουργίας της εταιρίας,
 • Της διατήρησης ενός τεχνολογικά σύγχρονου και επαγγελματικά κατάλληλου περιβάλλοντος εργασίας,
 • Της παρότρυνσης για διαρκή βελτίωση των προμηθευτών και συνεργατών μας, αλλά και διαρκούς εκπαίδευσης του προσωπικού μας,
 • Της εφαρμογής και διαρκούς προσπάθειας βελτίωσης του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 και OHSAS 18001:2007 που εφαρμόζει η εταιρία.

H Διοίκηση δεσμεύεται για τη τακτική ανασκόπηση της παρούσας Πολιτικής και του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης, ενώ η αδιάκοπη προσπάθεια για συνεχή βελτίωση αποτελεί φιλοσοφία όλων των εργαζομένων μας.

News

LOCATION

 • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 • 26ης Οκτωβρίου 43, LIMANI CENTER

 • T.K. 546 27

 • ΑΘΗΝΑ

 • Πανεπιστημίου 10, Σύνταγμα

 • T.K. 106 71

CONTACT

twitter
facebook
samaras