Ευκαιρίες Καριέρας


H ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ στο πλαίσιο της συνεχούς της ανάπτυξης, ζητεί για την περιοχή της Θεσσαλονίκης

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Πολυτεχνείου για πλήρη απασχόληση σε ελέγχους ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων επιχειρήσεων, που να διαθέτει οπωσδήποτε σχετική εργασιακή εμπειρία

Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να είναι να πληροί τις κατωτέρω προϋποθέσεις:
 • • Ηλικία έως 45 ετών
 • • Να διαθέτει εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών
 • • Η εργατικότητα, το ομαδικό πνεύμα, οι επικοινωνιακές δεξιότητες και η δυνατότητα λήψης απόφασης είναι απαραίτητα στοιχεία πλήρωσης της συγκεκριμένης θέσης
 • • Να διαθέτει Ι.Χ. όχημα
 • • Τέλος απαραίτητη γνώση Αγγλικών και Η/Υ.

Με την υποβολή των βιογραφικών σας στοιχείων στην ηλεκτρονική φόρμα για υποβολή βιογραφικών, δηλώνετε στην Υπεύθυνη Επεξεργασίας εταιρεία με την επωνυμία «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ» (:«η Εταιρεία») πως αποδέχεστε και συγκατατίθεστε στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαθέσατε στην Εταιρεία («τα Δεδομένα») έχοντας προηγουμένως ενημερωθεί για την Πολιτική Προστασίας των Δεδομένων που τηρεί η Εταιρεία βάσει του Γενικού Κανονισμού ΕΕ/2016/679 , τα δικαιώματά σας και ειδικότερα το δικαίωμα ανάκλησης και την άσκησή τους με αίτημα στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της εταιρίας, τη διατήρηση των δεδομένων για 24 μήνες από τη λήψη τους αποκλειστικά προς την εξυπηρέτηση του σκοπού της εξεύρεσης εργασίας καθώς και την διαβίβαση των δεδομένων εντός των εταιρειών του ομίλου ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ και στους παρόχους υπηρεσιών υποστήριξης δικτύων και μηχανογράφησης.

Η ΕΞΥΠΠ ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ στα πλαίσια της συνεχούς της ανάπτυξης, ζητεί για την περιοχή της ΑΤΤΙΚΗΣ

Μηχανολόγο ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ΑΕΙ /ΤΕΙ για πλήρη απασχόληση ως Τεχνικός Ασφαλείας

Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να είναι να πληροί τις κατωτέρω προϋποθέσεις:
 • • Να διαθέτει εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών
 • • Να διαθέτει εργασιακή εμπειρία σε θέματα ασφάλειας εργασίας τουλάχιστον 3 ετών
 • • Να είναι κάτοχος ΙΧ
 • • Η εργατικότητα, η ικανότητα ενασχόλησης με διαφορετικά αντικείμενα , οι επικοινωνιακές δεξιότητες και η δυνατότητα λήψης απόφασης είναι απαραίτητα στοιχεία πλήρωσης της συγκεκριμένης θέσης
 • • Τέλος απαραίτητη Άριστη γνώση Αγγλικών και Η/Υ.

Με την υποβολή των βιογραφικών σας στοιχείων στην ηλεκτρονική φόρμα για υποβολή βιογραφικών, δηλώνετε στην Υπεύθυνη Επεξεργασίας εταιρεία με την επωνυμία «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ» (:«η Εταιρεία») πως αποδέχεστε και συγκατατίθεστε στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαθέσατε στην Εταιρεία («τα Δεδομένα») έχοντας προηγουμένως ενημερωθεί για την Πολιτική Προστασίας των Δεδομένων που τηρεί η Εταιρεία βάσει του Γενικού Κανονισμού ΕΕ/2016/679 , τα δικαιώματά σας και ειδικότερα το δικαίωμα ανάκλησης και την άσκησή τους με αίτημα στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της εταιρίας, τη διατήρηση των δεδομένων για 24 μήνες από τη λήψη τους αποκλειστικά προς την εξυπηρέτηση του σκοπού της εξεύρεσης εργασίας καθώς και την διαβίβαση των δεδομένων εντός των εταιρειών του ομίλου ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ και στους παρόχους υπηρεσιών υποστήριξης δικτύων και μηχανογράφησης.

Η ΕΞΥΠΠ ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ
ζητεί, για απασχόληση

Πολιτικό Μηχανικό A.E.I. για απασχόληση ως Τεχνικός Ασφαλείας σε εργοτάξια της Αττικής

Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να πληροί τις κατωτέρω προϋποθέσεις:
 • Ηλικία έως 50 ετών
 • Να διαθέτει εργασιακή εμπειρία σε θέματα ασφάλειας εργασίας
 • Να διαθέτει εργοταξιακή εμπειρία σε οικοδομικά έργα ή έργα υποδομής
 • Η εργατικότητα, η ικανότητα ενασχόλησης με διαφορετικά αντικείμενα, οι επικοινωνιακές δεξιότητες και η δυνατότητα λήψης απόφασης είναι απαραίτητα στοιχεία πλήρωσης της συγκεκριμένης θέσης
 • Τέλος, απαραίτητη Άριστη γνώση Αγγλικών και Η/Υ

Για την αποστολή βιογραφικών παρακαλούμε να εισάγετε τον κωδικό θέσης ΤΑ 032

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Με την υποβολή των βιογραφικών σας στοιχείων στην ηλεκτρονική φόρμα για υποβολή βιογραφικών, δηλώνετε στην Υπεύθυνη Επεξεργασίας εταιρεία με την επωνυμία «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ» (:«η Εταιρεία») πως αποδέχεστε και συγκατατίθεστε στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαθέσατε στην Εταιρεία («τα Δεδομένα») έχοντας προηγουμένως ενημερωθεί για την Πολιτική Προστασίας των Δεδομένων που τηρεί η Εταιρεία βάσει του Γενικού Κανονισμού ΕΕ/2016/679 , τα δικαιώματά σας και ειδικότερα το δικαίωμα ανάκλησης και την άσκησή τους με αίτημα στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της εταιρίας, τη διατήρηση των δεδομένων για 24 μήνες από τη λήψη τους αποκλειστικά προς την εξυπηρέτηση του σκοπού της εξεύρεσης εργασίας καθώς και την διαβίβαση των δεδομένων εντός των εταιρειών του ομίλου ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ και στους παρόχους υπηρεσιών υποστήριξης δικτύων και μηχανογράφησης.


Με την υποβολή των βιογραφικών σας στοιχείων στην ηλεκτρονική φόρμα για υποβολή βιογραφικών, δηλώνετε στην Υπεύθυνη Επεξεργασίας εταιρεία με την επωνυμία «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ» (:«η Εταιρεία») πως αποδέχεστε και συγκατατίθεστε στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαθέσατε στην Εταιρεία («τα Δεδομένα») έχοντας προηγουμένως ενημερωθεί για την Πολιτική Προστασίας των Δεδομένων που τηρεί η Εταιρεία βάσει του Γενικού Κανονισμού ΕΕ/2016/679 , τα δικαιώματά σας και ειδικότερα το δικαίωμα ανάκλησης και την άσκησή τους με αίτημα στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της εταιρίας, τη διατήρηση των δεδομένων για 24 μήνες από τη λήψη τους αποκλειστικά προς την εξυπηρέτηση του σκοπού της εξεύρεσης εργασίας καθώς και την διαβίβαση των δεδομένων εντός των εταιρειών του ομίλου ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ και στους παρόχους υπηρεσιών υποστήριξης δικτύων και μηχανογράφησης.

Η ΕΞΥΠΠ ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ
ζητεί, για απασχόληση στην περιοχή της Αθήνας

Μηχανικό απόφοιτο Πολυτεχνικής Σχολής ή Χημικό για πλήρη απασχόληση ως Σύμβουλος Ανάπτυξης Συστημάτων Διαχείρισης ISO

Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να πληροί τις κατωτέρω προϋποθέσεις:
 • Ηλικία έως 50 ετών
 • Να διαθέτει εργασιακή εμπειρία σε θέματα ανάπτυξης συστημάτων ISO και ειδικότερα σε συστήματα διαχείρισης περιβάλλοντος – ενέργειας και ασφάλειας τροφίμων
 • Να έχει εργασιακή εμπειρία στην διεξαγωγή ενεργειακών ελέγχων
 • Η εργατικότητα, η ικανότητα ενασχόλησης με διαφορετικά αντικείμενα , οι επικοινωνιακές δεξιότητες και η δυνατότητα λήψης απόφασης είναι απαραίτητα στοιχεία πλήρωσης της συγκεκριμένης θέσης
 • Να διαθέτει ΙΧ αυτοκίνητο
 • Τέλος απαραίτητη Άριστη γνώση Αγγλικών και Η/Υ

Η εταιρία παρέχει:
•  Άριστο περιβάλλον εργασίας
•  Ελκυστικό πακέτο αποδοχών
•  Προοπτικές εξέλιξης
•  Διαρκής εκπαίδευση

Για την αποστολή βιογραφικών παρακαλούμε να εισάγετε τον κωδικό θέσης ΔΠ 008

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Με την υποβολή των βιογραφικών σας στοιχείων στην ηλεκτρονική φόρμα για υποβολή βιογραφικών, δηλώνετε στην Υπεύθυνη Επεξεργασίας εταιρεία με την επωνυμία «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ» (:«η Εταιρεία») πως αποδέχεστε και συγκατατίθεστε στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαθέσατε στην Εταιρεία («τα Δεδομένα») έχοντας προηγουμένως ενημερωθεί για την Πολιτική Προστασίας των Δεδομένων που τηρεί η Εταιρεία βάσει του Γενικού Κανονισμού ΕΕ/2016/679 , τα δικαιώματά σας και ειδικότερα το δικαίωμα ανάκλησης και την άσκησή τους με αίτημα στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της εταιρίας, τη διατήρηση των δεδομένων για 24 μήνες από τη λήψη τους αποκλειστικά προς την εξυπηρέτηση του σκοπού της εξεύρεσης εργασίας καθώς και την διαβίβαση των δεδομένων εντός των εταιρειών του ομίλου ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ και στους παρόχους υπηρεσιών υποστήριξης δικτύων και μηχανογράφησης.

Η ΕΞΥΠΠ ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ
ζητεί, για απασχόληση

Πολιτικό ή Ηλεκτρολόγο ή Μηχανολόγο Μηχανικό Πολυτεχνείου για πλήρη απασχόληση ως Μηχανικός Ασφαλείας σε εργοτάξια κατασκευής αιολικών πάρκων

Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να πληροί τις κατωτέρω προϋποθέσεις:
 • Ηλικία έως 50 ετών
 • Να διαθέτει εργασιακή εμπειρία σε θέματα ασφάλειας εργασίας
 • Να διαθέτει εμπειρία σε έργα κατασκευής αιολικών πάρκων
 • Η εργατικότητα, η ικανότητα ενασχόλησης με διαφορετικά αντικείμενα, οι επικοινωνιακές δεξιότητες και η δυνατότητα λήψης απόφασης είναι απαραίτητα στοιχεία πλήρωσης της συγκεκριμένης θέσης
 • Τέλος απαραίτητη Άριστη γνώση Αγγλικών και Η/Υ

Για την αποστολή βιογραφικών παρακαλούμε να εισάγετε τον κωδικό θέσης ΤΑ 31

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Με την υποβολή των βιογραφικών σας στοιχείων στην ηλεκτρονική φόρμα για υποβολή βιογραφικών, δηλώνετε στην Υπεύθυνη Επεξεργασίας εταιρεία με την επωνυμία «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ» (:«η Εταιρεία») πως αποδέχεστε και συγκατατίθεστε στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαθέσατε στην Εταιρεία («τα Δεδομένα») έχοντας προηγουμένως ενημερωθεί για την Πολιτική Προστασίας των Δεδομένων που τηρεί η Εταιρεία βάσει του Γενικού Κανονισμού ΕΕ/2016/679 , τα δικαιώματά σας και ειδικότερα το δικαίωμα ανάκλησης και την άσκησή τους με αίτημα στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της εταιρίας, τη διατήρηση των δεδομένων για 24 μήνες από τη λήψη τους αποκλειστικά προς την εξυπηρέτηση του σκοπού της εξεύρεσης εργασίας καθώς και την διαβίβαση των δεδομένων εντός των εταιρειών του ομίλου ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ και στους παρόχους υπηρεσιών υποστήριξης δικτύων και μηχανογράφησης.

News

LOCATION

 • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 • 26ης Οκτωβρίου 43, LIMANI CENTER

 • T.K. 546 27

 • ΑΘΗΝΑ

 • Πανεπιστημίου 10, Σύνταγμα

 • T.K. 106 71

CONTACT

twitter
facebook
samaras