Ευκαιρίες ΚαριέραςΗ ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε. με την ιδιότητά της ως ΕΞΥΠΠ παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα Υγείας & Ασφάλειας της Εργασίας, συμμετέχοντας στα μεγαλύτερα κατασκευαστικά έργα της Ελλάδας.

Στα πλαίσια της συνεχούς της ανάπτυξης, ζητεί να εντάξει στο δυναμικό της:

Μηχανικό με 15ετή εμπειρία στον τομέα Oil&Gas για πλήρη απασχόληση ως Συντονιστής Υγείας & Ασφάλειας σε κατασκευαστικό έργο στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης.

Τα βασικά καθήκοντα της θέσης περιλαμβάνουν:

 • την άμεση συνεργασία με την ομάδα διοίκησης του έργου του αναδόχου
 • την επίβλεψη εφαρμογής των κανόνων Ασφάλειας & Υγείας στο πεδίο του έργου.
 • την επί τόπου επιθεώρηση των θέσεων εργασίας από πλευράς υγείας και ασφάλειας της εργασίας και την αναφορά οποιασδήποτε παράλειψης των μέτρων υγείας και ασφάλειας
 • την πρόταση μέτρων και λύσεων σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας και την παρακολούθηση εφαρμογής και λήψεως αυτών
 • την επίβλεψη εφαρμογής και ορθής χρήσης των μέσων ατομικής προστασίας
 • τη συμμετοχή στα προγράμματα εκπαιδεύσεων ασφάλειας & υγείας
 • τη διεξαγωγή toolbox meetings
 • τη συμμετοχή στα safety meetings

Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να πληροί τις κατωτέρω προϋποθέσεις:

 • Να διαθέτει πτυχίο Μηχανολόγου, Ηλεκτρολόγου ή Πολιτικού Μηχανικού
 • Να διαθέτει την απαιτούμενη εργασιακή εμπειρία
 • Να διαθέτει εργασιακή εμπειρία στον τομέα Ασφάλειας & Υγείας
 • Απαραίτητη άριστη γνώση Αγγλικών και Η/Υ.
 • Να είναι κάτοχος ΙΧ
 • Η οργανωτικότητα, η εργατικότητα, η ικανότητα ενασχόλησης με διαφορετικά αντικείμενα, οι επικοινωνιακές δεξιότητες και η δυνατότητα λήψης αποφάσεων είναι απαραίτητα στοιχεία πλήρωσης της συγκεκριμένης θέσης

Τι προσφέρουμε:

 • Εξαιρετικά ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών
 • Συνεχή ενημέρωση, εκπαίδευση και καθοδήγηση
 • Συνεχή υποστήριξη από το τμήμα τεχνικών έργων της εταιρείας

Αποστολή βιογραφικών:

e-mail: [email protected], κωδ. θέσης ΤΑ-074

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

  Με την υποβολή των βιογραφικών σας στοιχείων στην ηλεκτρονική φόρμα για υποβολή βιογραφικών, δηλώνετε στην Υπεύθυνη Επεξεργασίας εταιρεία με την επωνυμία «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ» (:«η Εταιρεία») πως αποδέχεστε και συγκατατίθεστε στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαθέσατε στην Εταιρεία («τα Δεδομένα») έχοντας προηγουμένως ενημερωθεί για την Πολιτική Προστασίας των Δεδομένων που τηρεί η Εταιρεία βάσει του Γενικού Κανονισμού ΕΕ/2016/679 , τα δικαιώματά σας και ειδικότερα το δικαίωμα ανάκλησης και την άσκησή τους με αίτημα στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της εταιρίας, τη διατήρηση των δεδομένων για 24 μήνες από τη λήψη τους αποκλειστικά προς την εξυπηρέτηση του σκοπού της εξεύρεσης εργασίας καθώς και την διαβίβαση των δεδομένων εντός των εταιρειών του ομίλου ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ και στους παρόχους υπηρεσιών υποστήριξης δικτύων και μηχανογράφησης.


  Η ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε. με την ιδιότητά της ως ΕΞΥΠΠ παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα Υγείας & Ασφάλειας της Εργασίας, συμμετέχοντας στα μεγαλύτερα κατασκευαστικά έργα της Ελλάδας.

  Στα πλαίσια της συνεχούς της ανάπτυξης, ζητά να εντάξει στο δυναμικό της:

  Νοσηλεύτρια / Νοσηλευτή για πλήρη απασχόληση, κατά το στάδιο κατασκευής  τεχνικού έργου,  στην περιοχή της Αττικής.

  Απαραίτητα Προσόντα:

  • Πτυχίο / Πιστοποίηση Νοσηλευτικής
  • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
  • Γνώση παροχής Α΄ Βοηθειών
  • Άριστη γνώση Αγγλικών και Η/Υ

  Αποστολή βιογραφικών:

  e-mail: [email protected], κωδ. θέσης ΝΟ-07

  Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

   Με την υποβολή των βιογραφικών σας στοιχείων στην ηλεκτρονική φόρμα για υποβολή βιογραφικών, δηλώνετε στην Υπεύθυνη Επεξεργασίας εταιρεία με την επωνυμία «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ» (:«η Εταιρεία») πως αποδέχεστε και συγκατατίθεστε στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαθέσατε στην Εταιρεία («τα Δεδομένα») έχοντας προηγουμένως ενημερωθεί για την Πολιτική Προστασίας των Δεδομένων που τηρεί η Εταιρεία βάσει του Γενικού Κανονισμού ΕΕ/2016/679 , τα δικαιώματά σας και ειδικότερα το δικαίωμα ανάκλησης και την άσκησή τους με αίτημα στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της εταιρίας, τη διατήρηση των δεδομένων για 24 μήνες από τη λήψη τους αποκλειστικά προς την εξυπηρέτηση του σκοπού της εξεύρεσης εργασίας καθώς και την διαβίβαση των δεδομένων εντός των εταιρειών του ομίλου ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ και στους παρόχους υπηρεσιών υποστήριξης δικτύων και μηχανογράφησης.


   Η ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε.  με την ιδιότητά της ως ΕΞΥΠΠ παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα Υγείας & Ασφάλειας της Εργασίας, συμμετέχοντας στα μεγαλύτερα κατασκευαστικά έργα της Ελλάδας.

   Στα πλαίσια της συνεχούς της ανάπτυξης, ζητεί να εντάξει στο δυναμικό της:

   Ηλεκτρολόγο ή Μηχανολόγο ή Πολιτικό Μηχανικό για πλήρη απασχόληση ως Safety Engineer σε κατασκευαστικό έργο στην περιοχή της Αττικής.

   Τα βασικά καθήκοντα της θέσης περιλαμβάνουν:

   • την άμεση συνεργασία με τον HS Manager του αναδόχου
   • την επίβλεψη εφαρμογής των κανόνων Ασφάλειας & Υγείας στο πεδίο του έργου.
   • την επί τόπου επιθεώρηση των θέσεων εργασίας από πλευράς υγείας και ασφάλειας της εργασίας και την αναφορά οποιασδήποτε παράλειψης των μέτρων υγείας και ασφάλειας
   • την πρόταση μέτρων και λύσεων σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας και την παρακολούθηση εφαρμογής και λήψεως αυτών
   • την επίβλεψη εφαρμογής και ορθής χρήσης των μέσων ατομικής προστασίας
   • τη συμμετοχή στα προγράμματα εκπαιδεύσεων ασφάλειας & υγείας
   • τη διεξαγωγή toolbox meetings
   • τη συμμετοχή στα safety meetings

   Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να πληροί τις κατωτέρω προϋποθέσεις:

   • Πτυχίο Πολιτικού, Ηλεκτρολόγου ή Μηχανολόγου Μηχανικού
   • Να διαθέτει εργασιακή εμπειρία σε κατασκευαστικά έργα
   • Να διαθέτει εργασιακή εμπειρία στον τομέα Ασφάλειας & Υγείας
   • Απαραίτητη άριστη γνώση Αγγλικών και Η/Υ.
   • Να είναι κάτοχος ΙΧ
   • Η οργανωτικότητα, η εργατικότητα, η ικανότητα ενασχόλησης με διαφορετικά αντικείμενα, οι επικοινωνιακές δεξιότητες και η δυνατότητα λήψης αποφάσεων είναι απαραίτητα στοιχεία πλήρωσης της συγκεκριμένης θέσης

   Τι προσφέρουμε:

   • Εξαιρετικά ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών
   • Συνεχή ενημέρωση, εκπαίδευση και καθοδήγηση
   • Συνεχή υποστήριξη από το τμήμα τεχνικών έργων της εταιρείας

   Αποστολή βιογραφικών:

   e-mail: [email protected], κωδ. θέσης ΤΑ-073

   Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

    Με την υποβολή των βιογραφικών σας στοιχείων στην ηλεκτρονική φόρμα για υποβολή βιογραφικών, δηλώνετε στην Υπεύθυνη Επεξεργασίας εταιρεία με την επωνυμία «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ» (:«η Εταιρεία») πως αποδέχεστε και συγκατατίθεστε στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαθέσατε στην Εταιρεία («τα Δεδομένα») έχοντας προηγουμένως ενημερωθεί για την Πολιτική Προστασίας των Δεδομένων που τηρεί η Εταιρεία βάσει του Γενικού Κανονισμού ΕΕ/2016/679 , τα δικαιώματά σας και ειδικότερα το δικαίωμα ανάκλησης και την άσκησή τους με αίτημα στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της εταιρίας, τη διατήρηση των δεδομένων για 24 μήνες από τη λήψη τους αποκλειστικά προς την εξυπηρέτηση του σκοπού της εξεύρεσης εργασίας καθώς και την διαβίβαση των δεδομένων εντός των εταιρειών του ομίλου ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ και στους παρόχους υπηρεσιών υποστήριξης δικτύων και μηχανογράφησης.


    Η ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε. με την ιδιότητά της ως ΕΞΥΠΠ παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα Υγείας, Ασφάλειας, Ποιότητας & Περιβάλλοντος, συμμετέχοντας στα μεγαλύτερα κατασκευαστικά έργα της Ελλάδας.

    Στα πλαίσια της συνεχούς της ανάπτυξης, ζητεί να εντάξει στο δυναμικό της:

    Πολιτικούς Μηχανικούς για θέση Συντονιστή Ασφάλειας & Υγείας σε κατασκευαστικά έργα στις περιοχές Μεσσηνίας / Λακωνίας / Αρκαδίας.

    Τα βασικά καθήκοντα της θέσης περιλαμβάνουν:

    • την επίβλεψη εφαρμογής των κανόνων Ασφάλειας & Υγείας στο πεδίο του έργου
    • την επί τόπου επιθεώρηση των θέσεων εργασίας από πλευράς υγείας και ασφάλειας της εργασίας και την αναφορά οποιασδήποτε παράλειψης των μέτρων υγείας και ασφάλειας
    • την πρόταση μέτρων και λύσεων σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας και την παρακολούθηση εφαρμογής και λήψεως αυτών
    • την επίβλεψη εφαρμογής και ορθής χρήσης των μέσων ατομικής προστασίας
    • τη συμμετοχή στα προγράμματα εκπαιδεύσεων ασφάλειας & υγείας
    • τη συμμετοχή στα safety meetings

    Απαραίτητα προσόντα:

    • Να διαθέτουν εργασιακή εμπειρία σε κατασκευαστικά έργα
    • Να διαθέτουν εργασιακή εμπειρία στους ανωτέρω τομείς
    • Απαραίτητη πολύ καλή γνώση Αγγλικών και Η/Υ
    • Να είναι κάτοχοι ΙΧ
    • Η οργανωτικότητα, η εργατικότητα, η ικανότητα ενασχόλησης με διαφορετικά αντικείμενα, οι επικοινωνιακές δεξιότητες και η δυνατότητα λήψης αποφάσεων είναι απαραίτητα στοιχεία πλήρωσης της συγκεκριμένης θέσης

    Παροχές:

    • Εξαιρετικά ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών
    • Συνεχής ενημέρωση, εκπαίδευση και καθοδήγηση
    • Συνεχής υποστήριξη από το τμήμα τεχνικών έργων της εταιρείας

    Αποστολή βιογραφικών

    e-mail: [email protected], με αναφορά σε κωδ. θέσης ΤΑ 066

    Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

     Με την υποβολή των βιογραφικών σας στοιχείων στην ηλεκτρονική φόρμα για υποβολή βιογραφικών, δηλώνετε στην Υπεύθυνη Επεξεργασίας εταιρεία με την επωνυμία «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ» (:«η Εταιρεία») πως αποδέχεστε και συγκατατίθεστε στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαθέσατε στην Εταιρεία («τα Δεδομένα») έχοντας προηγουμένως ενημερωθεί για την Πολιτική Προστασίας των Δεδομένων που τηρεί η Εταιρεία βάσει του Γενικού Κανονισμού ΕΕ/2016/679 , τα δικαιώματά σας και ειδικότερα το δικαίωμα ανάκλησης και την άσκησή τους με αίτημα στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της εταιρίας, τη διατήρηση των δεδομένων για 24 μήνες από τη λήψη τους αποκλειστικά προς την εξυπηρέτηση του σκοπού της εξεύρεσης εργασίας καθώς και την διαβίβαση των δεδομένων εντός των εταιρειών του ομίλου ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ και στους παρόχους υπηρεσιών υποστήριξης δικτύων και μηχανογράφησης.


     Η ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε.  με την ιδιότητά της ως ΕΞΥΠΠ παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα Υγείας, Ασφάλειας, Ποιότητας & Περιβάλλοντος, συμμετέχοντας στα μεγαλύτερα κατασκευαστικά έργα της Ελλάδας.

     Στα πλαίσια της συνεχούς της ανάπτυξης, ζητεί να εντάξει στο δυναμικό της:

     Μηχανολόγους ή Ηλεκτρολόγους ή Πολιτικούς Μηχανικούς για πλήρη απασχόληση ως Μηχανικοί Ποιότητας, Ασφάλειας & Υγείας (QHS Engineers) σε τεχνικά έργα στην περιοχή της Πτολεμαϊδας και Φλώρινας.

     Απαραίτητα Προσόντα:

     • Να έχουν παρέλθει τουλάχιστον 2 έτη από την κτήση του πτυχίου για ΑΕΙ και αντίστοιχα 5 για ΤΕΙ
     • Να διαθέτουν εργασιακή εμπειρία σε κατασκευαστικά ή/και τεχνικά έργα
     • Να διαθέτουν εργασιακή εμπειρία στους ανωτέρω τομείς
     • Απαραίτητη πολύ καλή γνώση Αγγλικών και Η/Υ
     • Να είναι κάτοχοι ΙΧ
     • Η οργανωτικότητα, η εργατικότητα, η ικανότητα ενασχόλησης με διαφορετικά αντικείμενα, οι επικοινωνιακές δεξιότητες και η δυνατότητα λήψης αποφάσεων είναι απαραίτητα στοιχεία πλήρωσης της συγκεκριμένης θέσης

     Παροχές:

     • Εξαιρετικά ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών
     • Συνεχής ενημέρωση, εκπαίδευση και καθοδήγηση
     • Συνεχής υποστήριξη από το τμήμα τεχνικών έργων της εταιρείας

     Αποστολή βιογραφικών

     e-mail: [email protected], με αναφορά σε κωδ. θέσης ΤΑ 067

     Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

      Με την υποβολή των βιογραφικών σας στοιχείων στην ηλεκτρονική φόρμα για υποβολή βιογραφικών, δηλώνετε στην Υπεύθυνη Επεξεργασίας εταιρεία με την επωνυμία «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ» (:«η Εταιρεία») πως αποδέχεστε και συγκατατίθεστε στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαθέσατε στην Εταιρεία («τα Δεδομένα») έχοντας προηγουμένως ενημερωθεί για την Πολιτική Προστασίας των Δεδομένων που τηρεί η Εταιρεία βάσει του Γενικού Κανονισμού ΕΕ/2016/679 , τα δικαιώματά σας και ειδικότερα το δικαίωμα ανάκλησης και την άσκησή τους με αίτημα στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της εταιρίας, τη διατήρηση των δεδομένων για 24 μήνες από τη λήψη τους αποκλειστικά προς την εξυπηρέτηση του σκοπού της εξεύρεσης εργασίας καθώς και την διαβίβαση των δεδομένων εντός των εταιρειών του ομίλου ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ και στους παρόχους υπηρεσιών υποστήριξης δικτύων και μηχανογράφησης.


      Η ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε. με την ιδιότητά της ως ΕΞΥΠΠ παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα Υγείας & Ασφάλειας της Εργασίας, συμμετέχοντας στα μεγαλύτερα κατασκευαστικά έργα της Ελλάδας.

      Στα πλαίσια της συνεχούς της ανάπτυξης, ζητεί να εντάξει στο δυναμικό της:

      Πολιτικό Μηχανικό για πλήρη απασχόληση ως Συντονιστής Υγείας & Ασφάλειας σε κατασκευαστικό έργο στην περιοχή της Αττικής.

      Τα βασικά καθήκοντα της θέσης περιλαμβάνουν:

      • την άμεση συνεργασία με τον HS Manager του αναδόχου
      • την επίβλεψη εφαρμογής των κανόνων Ασφάλειας & Υγείας στο πεδίο του έργου.
      • την επί τόπου επιθεώρηση των θέσεων εργασίας από πλευράς υγείας και ασφάλειας της εργασίας και την αναφορά οποιασδήποτε παράλειψης των μέτρων υγείας και ασφάλειας
      • την πρόταση μέτρων και λύσεων σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας και την παρακολούθηση εφαρμογής και λήψεως αυτών
      • την επίβλεψη εφαρμογής και ορθής χρήσης των μέσων ατομικής προστασίας
      • τη συμμετοχή στα προγράμματα εκπαιδεύσεων ασφάλειας & υγείας
      • τη διεξαγωγή toolbox meetings
      • τη συμμετοχή στα safety meetings

      Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να πληροί τις κατωτέρω προϋποθέσεις:

      • Να διαθέτει εργασιακή εμπειρία σε κατασκευαστικά έργα
      • Να διαθέτει εργασιακή εμπειρία στον τομέα Ασφάλειας & Υγείας
      • Απαραίτητη άριστη γνώση Αγγλικών και Η/Υ.
      • Να είναι κάτοχος ΙΧ
      • Η οργανωτικότητα, η εργατικότητα, η ικανότητα ενασχόλησης με διαφορετικά αντικείμενα, οι επικοινωνιακές δεξιότητες και η δυνατότητα λήψης αποφάσεων είναι απαραίτητα στοιχεία πλήρωσης της συγκεκριμένης θέσης

      Τι προσφέρουμε:

      • Εξαιρετικά ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών
      • Συνεχή ενημέρωση, εκπαίδευση και καθοδήγηση
      • Συνεχή υποστήριξη από το τμήμα τεχνικών έργων της εταιρείας

      Αποστολή βιογραφικών:

      e-mail: [email protected], κωδ. θέσης ΤΑ-072

      Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

       Με την υποβολή των βιογραφικών σας στοιχείων στην ηλεκτρονική φόρμα για υποβολή βιογραφικών, δηλώνετε στην Υπεύθυνη Επεξεργασίας εταιρεία με την επωνυμία «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ» (:«η Εταιρεία») πως αποδέχεστε και συγκατατίθεστε στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαθέσατε στην Εταιρεία («τα Δεδομένα») έχοντας προηγουμένως ενημερωθεί για την Πολιτική Προστασίας των Δεδομένων που τηρεί η Εταιρεία βάσει του Γενικού Κανονισμού ΕΕ/2016/679 , τα δικαιώματά σας και ειδικότερα το δικαίωμα ανάκλησης και την άσκησή τους με αίτημα στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της εταιρίας, τη διατήρηση των δεδομένων για 24 μήνες από τη λήψη τους αποκλειστικά προς την εξυπηρέτηση του σκοπού της εξεύρεσης εργασίας καθώς και την διαβίβαση των δεδομένων εντός των εταιρειών του ομίλου ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ και στους παρόχους υπηρεσιών υποστήριξης δικτύων και μηχανογράφησης.

       News

       LOCATION

       • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

       • 26ης Οκτωβρίου 43, LIMANI CENTER

       • T.K. 546 27

       • ΑΘΗΝΑ

       • Πανεπιστημίου 10, Σύνταγμα

       • T.K. 106 71

       CONTACT

       twitter
       facebook
       samaras