Ευκαιρίες Καριέρας


Η ΕΞΥΠΠ ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ
ζητεί, για απασχόληση στην περιοχή της Θεσσαλονίκης

Μηχανολόγο ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό
για πλήρη απασχόληση ως Τεχνικός Ασφαλείας

Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να πληροί τις κατωτέρω προϋποθέσεις:
 • Ηλικία έως 45 ετών
 • Να διαθέτει εργασιακή εμπειρία στην βιομηχανία ή/και σε θέματα ασφάλειας εργασίας
 • Η εργατικότητα, η ικανότητα ενασχόλησης με διαφορετικά αντικείμενα, οι επικοινωνιακές δεξιότητες και η δυνατότητα λήψης απόφασης είναι απαραίτητα στοιχεία πλήρωσης της συγκεκριμένης θέσης
 • Τέλος απαραίτητη Άριστη γνώση Αγγλικών και Η/Υ

Για την αποστολή βιογραφικών παρακαλούμε να εισάγετε τον κωδικό θέσης ΤΑ 27

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Με την υποβολή των βιογραφικών σας στοιχείων στην ηλεκτρονική φόρμα για υποβολή βιογραφικών, δηλώνετε στην Υπεύθυνη Επεξεργασίας εταιρεία με την επωνυμία «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ» (:«η Εταιρεία») πως αποδέχεστε και συγκατατίθεστε στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαθέσατε στην Εταιρεία («τα Δεδομένα») έχοντας προηγουμένως ενημερωθεί για την Πολιτική Προστασίας των Δεδομένων που τηρεί η Εταιρεία βάσει του Γενικού Κανονισμού ΕΕ/2016/679 , τα δικαιώματά σας και ειδικότερα το δικαίωμα ανάκλησης και την άσκησή τους με αίτημα στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της εταιρίας, τη διατήρηση των δεδομένων για 24 μήνες από τη λήψη τους αποκλειστικά προς την εξυπηρέτηση του σκοπού της εξεύρεσης εργασίας καθώς και την διαβίβαση των δεδομένων εντός των εταιρειών του ομίλου ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ και στους παρόχους υπηρεσιών υποστήριξης δικτύων και μηχανογράφησης.

Η ΕΞΥΠΠ ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ
ζητεί, για απασχόληση στην περιοχή της Θεσσαλονίκης

Σύμβουλο για εφαρμογή του GDPR
σε επιχειρήσεις – πελάτες της για πλήρη απασχόληση
απόφοιτο σχολής Μηχανικών ή Πληροφορικής ή άλλης σχετικής ειδικότητας

Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να πληροί τις κατωτέρω προϋποθέσεις:
 • Ηλικία έως 45 ετών
 • Να διαθέτει εργασιακή εμπειρία σε έργα συμβουλευτικής υποστήριξης για την εφαρμογή του GDPR ή / και έργα ανάπτυξης συστημάτων διαχείρισης ISO 27001
 • Να διαθέτει εκπαίδευση - πιστοποίηση DPO
 • Η εργατικότητα, η ικανότητα ενασχόλησης με διαφορετικά αντικείμενα , οι επικοινωνιακές δεξιότητες και η δυνατότητα λήψης απόφασης είναι απαραίτητα στοιχεία πλήρωσης της συγκεκριμένης θέσης
 • Τέλος απαραίτητη Άριστη γνώση Αγγλικών.

Για την αποστολή των βιογραφικών, παρακαλούμε να εισάγετε τον κωδικό θέσης ΔΠ – 006

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Με την υποβολή των βιογραφικών σας στοιχείων στην ηλεκτρονική φόρμα για υποβολή βιογραφικών, δηλώνετε στην Υπεύθυνη Επεξεργασίας εταιρεία με την επωνυμία «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ» (:«η Εταιρεία») πως αποδέχεστε και συγκατατίθεστε στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαθέσατε στην Εταιρεία («τα Δεδομένα») έχοντας προηγουμένως ενημερωθεί για την Πολιτική Προστασίας των Δεδομένων που τηρεί η Εταιρεία βάσει του Γενικού Κανονισμού ΕΕ/2016/679 , τα δικαιώματά σας και ειδικότερα το δικαίωμα ανάκλησης και την άσκησή τους με αίτημα στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της εταιρίας, τη διατήρηση των δεδομένων για 24 μήνες από τη λήψη τους αποκλειστικά προς την εξυπηρέτηση του σκοπού της εξεύρεσης εργασίας καθώς και την διαβίβαση των δεδομένων εντός των εταιρειών του ομίλου ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ και στους παρόχους υπηρεσιών υποστήριξης δικτύων και μηχανογράφησης.

Η ΕΞΥΠΠ ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ
αναζητά, συνεργασία σε όλη την επικράτεια

Ειδικούς Ιατρούς Εργασίας
για πλήρη ή μερική απασχόληση

Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να πληροί τις κατωτέρω προϋποθέσεις:
 • Πτυχίο Ιατρικής Σχολής Ελληνικού ή Διεθνούς Πανεπιστημίου
 • Τίτλος ειδικότητας Ιατρικής της Εργασίας
 • Άδεια ασκήσεως του ιατρικού επαγγέλματος
 • Εγγραφή στον Ιατρικό Σύλλογο

Ο Ιατρός θα αναλάβει να παρέχει τις υπηρεσίες Ιατρού Εργασίας, όπως αυτές αναφέρονται στην κείμενη νομοθεσία (Ν. 3850/2010).

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι αποστείλουν το βιογραφικό τους στο secreteriat@exyppsamaras.gr ή να καλέσουν στο 2310540280

Με την υποβολή των βιογραφικών σας στοιχείων στην ηλεκτρονική φόρμα για υποβολή βιογραφικών, δηλώνετε στην Υπεύθυνη Επεξεργασίας εταιρεία με την επωνυμία «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ» (:«η Εταιρεία») πως αποδέχεστε και συγκατατίθεστε στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαθέσατε στην Εταιρεία («τα Δεδομένα») έχοντας προηγουμένως ενημερωθεί για την Πολιτική Προστασίας των Δεδομένων που τηρεί η Εταιρεία βάσει του Γενικού Κανονισμού ΕΕ/2016/679 , τα δικαιώματά σας και ειδικότερα το δικαίωμα ανάκλησης και την άσκησή τους με αίτημα στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της εταιρίας, τη διατήρηση των δεδομένων για 24 μήνες από τη λήψη τους αποκλειστικά προς την εξυπηρέτηση του σκοπού της εξεύρεσης εργασίας καθώς και την διαβίβαση των δεδομένων εντός των εταιρειών του ομίλου ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ και στους παρόχους υπηρεσιών υποστήριξης δικτύων και μηχανογράφησης.

Η ΕΞΥΠΠ ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ
ζητεί, για απασχόληση στην περιοχή της Θεσσαλονίκης

Χημικό Μηχανικό
για πλήρη απασχόληση ως Τεχνικός Ασφαλείας

Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να πληροί τις κατωτέρω προϋποθέσεις:
 • Ηλικία έως 45 ετών
 • Να διαθέτει εργασιακή εμπειρία σε θέματα ασφάλειας εργασίας
 • Η εργατικότητα, η ικανότητα ενασχόλησης με διαφορετικά αντικείμενα , οι επικοινωνιακές δεξιότητες και η δυνατότητα λήψης απόφασης είναι απαραίτητα στοιχεία πλήρωσης της συγκεκριμένης θέσης
 • Τέλος απαραίτητη Άριστη γνώση Αγγλικών και Η/Υ

Για την αποστολή βιογραφικών παρακαλούμε να εισάγετε τον κωδικό θέσης ΤΑ 029

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Με την υποβολή των βιογραφικών σας στοιχείων στην ηλεκτρονική φόρμα για υποβολή βιογραφικών, δηλώνετε στην Υπεύθυνη Επεξεργασίας εταιρεία με την επωνυμία «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ» (:«η Εταιρεία») πως αποδέχεστε και συγκατατίθεστε στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαθέσατε στην Εταιρεία («τα Δεδομένα») έχοντας προηγουμένως ενημερωθεί για την Πολιτική Προστασίας των Δεδομένων που τηρεί η Εταιρεία βάσει του Γενικού Κανονισμού ΕΕ/2016/679 , τα δικαιώματά σας και ειδικότερα το δικαίωμα ανάκλησης και την άσκησή τους με αίτημα στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της εταιρίας, τη διατήρηση των δεδομένων για 24 μήνες από τη λήψη τους αποκλειστικά προς την εξυπηρέτηση του σκοπού της εξεύρεσης εργασίας καθώς και την διαβίβαση των δεδομένων εντός των εταιρειών του ομίλου ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ και στους παρόχους υπηρεσιών υποστήριξης δικτύων και μηχανογράφησης.

News

LOCATION

 • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 • 26ης Οκτωβρίου 43, LIMANI CENTER

 • T.K. 546 27

 • ΑΘΗΝΑ

 • Πανεπιστημίου 10, Σύνταγμα

 • T.K. 106 71

CONTACT

twitter
facebook
samaras