«Ευρωπαϊκός Κανονισμός 2019/1148 – Έλεγχοι και περιορισμοί σε χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται συχνά στη Βιομηχανία»

 

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

EE  2019/1148

 

 

 

 

 

Ο κανονισμός έχει ως στόχο τη θεσμοθέτηση κανόνων αναφορικά με την κυκλοφορία στην αγορά και τη χρήση πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών υλών, τροποποιώντας τον κανονισμό ΕΚ 1907/2006 και καταργώντας τον Κανονισμού ΕΕ 98/2013.

 Τι είναι οι Πρόδρομες Ουσίες Εκρηκτικών Υλών

Χημικές ουσίες και μείγματα που εκτός της νόμιμης χρήσης τους, είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν παράνομα, για κατασκευή αυτοσχέδιων εκρηκτικών. Τέτοια παραδείγματα είναι τακτικά χρησιμοποιούμενες ουσίες από τη βιομηχανία, όπως: Θειικό οξύ, Νιτρικό οξύ, Ακετόνη κ.λ.π..

Ποιους αφορά

Αφορά τις πωλήσεις που γίνονται εντός της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου, για όσους εμπορεύονται τα προϊόντα/ μείγματα που αναφέρονται στο παράρτημα του Κανονισμού (και ειδικότερα στις συγκεντρώσεις που αναφέρονται). Ως Κανονισμός η εφαρμογή του από το σύνολο των μελών της ΕΕ και από το ΗΜ, είναι υποχρεωτική από την στιγμή που έχει εκδοθεί, χωρίς να υπάρχει χρονικό διάστημα εναρμόνισης των Κρατών Μελών με εθνικές νομοθεσίες.

 

Ημερομηνία Εφαρμογής

Ο Κανονισμός έχει τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Φεβρουαρίου 2021, συνεπώς θα πρέπει όσοι εμπίπτουν σε αυτόν να φροντίσουν άμεσα για την πλήρη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις τους.

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των οικονομικών φορέων και των χρηστών

 • Ο πωλητής θα πρέπει να επιβεβαιώσει ότι ο πελάτης είναι πράγματι επαγγελματίας χρήστης του προϊόντος ή έμπορος. Η διάθεση στο ευρύ κοινό γίνεται μόνο άτομα που διαθέτουν σχετική άδεια χρήσης των προϊόντων αυτών.
 • Σημαντική είναι επίσης η υποχρέωση για αναφορά τυχόν κλοπών ή απωλειών στην αρμόδια υπηρεσία εντός 24 ωρών. Θα πρέπει επίσης να αναφέρονται οι ύποπτες συναλλαγές.
 • Θα πρέπει να ενημερωθεί το σχετικό Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (MSDS) των προϊόντων που διακινεί η εταιρία και εμπίπτουν στον Κανονισμό.
 • Θα πρέπει να ενημερωθεί/ εκπαιδευτεί το προσωπικό αναφορικά με τις ειδικές απαιτήσεις των προϊόντων αυτών
 • Θα πρέπει να ζητείται τουλάχιστον σε ετήσια βάση, από τους πελάτες, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη η Δήλωση Πελάτη (όπως παρατίθεται στο Παράρτημα του Κανονισμού). Δε θα πρέπει να γίνονται αποστολές σε πελάτες χωρίς τη δήλωση αυτή. Σε περίπτωση ζήτησης από τον πελάτη επιπλέον προϊόντων που δεν καλύπτονται από τη δήλωση, αυτή θα πρέπει να επικαιροποιηθεί.

Σημαντικές πληροφορίες

 • Η Δήλωση Πελάτη μπορεί να καλύπτει πολλαπλές εγκαταστάσεις του πελάτη και θα πρέπει να υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρίας.
 • Η εκπαίδευση του προσωπικού θα αφορά το προσωπικό που ασχολείται με τις πωλήσεις προϊόντων σε θέματα:
  • Αναγνώρισης των προϊόντων της εταιρίας που θεωρούνται πρόδρομες εκρηκτικές ύλες
  • Υποχρεώσεις της εταιρίας αναφορικά με τα προϊόντα αυτά
 • Στην περίπτωση που οι πελάτες είναι και αυτοί με τη σειρά τους έμποροι, έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις συμμόρφωσης με τον Κανονισμό.
 • Ουσίες που εμπίπτουν στον Κανονισμό αφορούν και τακτικά χρησιμοποιούμενες ουσίες από τη βιομηχανία, όπως: Θειικό οξύ, Νιτρικό οξύ, Ακετόνη κ.λ.π..

 

Για τη ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ

Κυρίτσης Σωτήρης, Χημικός, MBA

Τμήμα Ανάπτυξης Συστημάτων Διαχείρισης & Πιστοποίησης Προϊόντων

LOCATION

 • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 • 26ης Οκτωβρίου 43, LIMANI CENTER

 • T.K. 546 27

 • ΑΘΗΝΑ

 • Πανεπιστημίου 10, Σύνταγμα

 • T.K. 106 71

CONTACT

twitter
facebook
samaras