ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΑ ΖΕΥΓΗ (Η/Ζ) & ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΤΗ (Υ.Δ.Ε.)

Οι σύγχρονες κτιριακές εγκαταστάσεις απαιτούν τη συνεχή παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ακόμα σε περίπτωση διακοπής λειτουργίας του δικτύου. Για το λόγο αυτό, πολλές επιχειρήσεις εγκαθιστούν Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη (Η/Ζ).

Η εγκατάσταση Η/Ζ είναι λοιπόν πολύ χρήσιμη και απαραίτητη σε πολλές δραστηριότητες. Πρέπει όμως να γίνουν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες από την επιχείρηση, ώστε να είναι σύννομη και ασφαλής η  εγκατάσταση.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΗΛΩΣΗΣ Η/Ζ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΔΕΔΔΗΕ

1.Υποβολή αιτήματος σύνδεσης Η/Ζ.

2.Παραλαβή και εξέταση του αιτήματος από την αρμόδια Μονάδα του ΔΕΔΔΗΕ.

3.Επιτόπιος έλεγχος και δοκιμή της ορθής μεταγωγής από το Δίκτυο προς το Η/Ζ και αντίστροφα από τεχνικούς του ΔΕΔΔΗΕ.

4.Προσκόμιση της Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη (Υ.Δ.Ε).

5.Υπογραφή Πρόσθετης Συμφωνίας για εφεδρική ηλεκτροπαραγωγή μεταξύ του ΔΕΔΔΗΕ και της επιχείρησης

Βασικοί Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας του Η/Ζ

 • Η τροφοδότηση μέρους ή ολόκληρης της ηλεκτρικής εγκατάστασης από το Η/Ζ, επιτρέπεται αποκλειστικά για τα χρονικά διαστήματα διακοπής της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας πχ λόγω βλάβης.
 • Δεν επιτρέπεται η τροφοδότηση φορτίων, που ανήκουν σε διαφορετικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις από το ίδιο Η/Ζ.
 • Το Η/Ζ είναι εγκατεστημένο εντός της εγκατάστασης, που τροφοδοτεί.
 • Δεν επιτρέπεται η παράλληλη λειτουργία του Η/Ζ με το Δίκτυο.
 • Η εγκατάσταση Η/Ζ με φαινόμενη ισχύ, που υπερβαίνει το 120% της συμφωνημένης ισχύος της παροχής δύναται να επιτραπεί μόνο εφόσον υπάρχουν τεχνικοί λόγοι, που τεκμηριώνουν την αναγκαιότητα υπέρβασης του ορίου.
 • Η μεταγωγή συνιστάται να είναι 4πολική, δηλαδή να διακόπτονται οι τρεις φάσεις και ο ουδέτερος αγωγός.

Η ηλεκτρική εγκατάσταση συμμορφώνεται με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ Υ.Δ.Ε.

Τι είναι η Υ.Δ.Ε. (Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη);

Είναι η Υπεύθυνη Δήλωση προς τον ΔΕΔΔΗΕ, με την οποία δηλώνεται ότι η ηλεκτρολογική εγκατάσταση:

 • Είναι κατασκευασμένη με βάση τα ισχύοντα πρότυπα και κανονισμούς.
 • Έχει ελεγχθεί από τον ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη που την υπογράφει.
 • Είναι ασφαλής.

Η έκδοση της Υ.Δ.Ε. πέρα από το γεγονός ότι είναι υποχρεωτική από τη νομοθεσία, είναι και ο μοναδικός τρόπος ώστε να χαρακτηριστεί επίσημα μία ηλεκτρολογική εγκατάσταση ασφαλής!

Οφέλη απόκτησης Υ.Δ.Ε.

 • Ασφάλεια από Ηλεκτροπληξία & Πυρκαγιά
 • Αξιοπιστία Ηλεκτρολογικής Εγκατάστασης
 • Ύπαρξη ενημερωμένων ηλεκτρολογικών σχεδίων
 • Διευκόλυνση και μείωση κόστους σε περίπτωση επέκτασης της εγκατάστασης
 • Εύκολο και ασφαλές shut down επιμέρους τμημάτων για συντήρηση
 • Γρήγορη αποκατάσταση βλαβών
 • Νομοθετική κάλυψη

Όμιλος "Σαμαράς & Συνεργάτες", με την πλέον εξειδικευμένη ομάδα έμπειρων διπλωματούχων μηχανικών και τα πλέον εξειδικευμένα όργανα μετρήσεων,  μπορεί να καλύψει πλήρως τις ανάγκες των επιχειρήσεων που εγκαθιστούν Η/Ζ πανελλαδικά, αναλαμβάνοντας όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες που προβλέπονται από τη νομοθεσία

 

 

Υπεύθυνος Επικοινωνίας:

Μπαριτάκης Χαράλαμπος

2310540280, Κιν. 6970004181

Url: www.exyppsamaras.gr,

 mail:  info@exyppsamaras.gr

 

 

 

LOCATION

 • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 • 26ης Οκτωβρίου 43, LIMANI CENTER

 • T.K. 546 27

 • ΑΘΗΝΑ

 • Πανεπιστημίου 10, Σύνταγμα

 • T.K. 106 71

CONTACT

twitter
facebook
samaras