ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ – ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΧΘΟΥΝ ΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

Ο ηλεκτρισμός από την ανακάλυψη του ως σήμερα αποτελεί καθημερινό κομμάτι της ζωής μας, ωστόσο ορισμένες φορές δεν τον μεταχειριζόμαστε με την απαιτούμενη σύνεση, με αποτέλεσμα τα τελευταία χρόνια αρκετοί συνάνθρωποι μας, να έχουν έρθει σε άμεση ή έμμεση επαφή με το ηλεκτρικό ρεύμα και να υποστούν ηλεκτροπληξία.

Ειδικότερα σε μία επιχείρηση την ηλεκτρολογική εγκατάσταση δεν χρησιμοποιεί μόνο εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό, ούτε καν μόνο εργαζόμενοι της ίδιας της επιχείρησης, έστω και ανειδίκευτοι, αλλά και πολλοί τρίτοι (πελάτες, προμηθευτές, επισκέπτες, υπεργολάβοι) ακόμα και περαστικοί ή περίοικοι που τυχαία μπορεί να έρθουν επαφή με την ηλεκτρολογική εγκατάσταση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το τραγικό συμβάν του πρόσφατου θανατηφόρου ατυχήματος του μικρού παιδιού στη Ζάκυνθο που όλους μας συγκλόνισε. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά από το μέσα ενημέρωσης, το παιδί υπέστη ηλεκτροπληξία, όταν ήρθε σε επαφή πιθανότατα με την εξωτερική κλιματιστική μονάδα στον υπαίθριο χώρο ενός ξενοδοχείου.

Στη συνέχεια παρατίθενται ορισμένα χαρακτηριστικά του ηλεκτρικού ρεύματος και βασικές μέθοδοι προστασίας από τους κινδύνους που ενέχεΙ.

Κίνδυνοι από το Ηλεκτρικό Ρεύμα

 • ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ

Επικίνδυνα ρεύματα άνω των 30mA, μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές βλάβες ακόμη και τον θάνατο

 • ΠΥΡΚΑΓΙΑ

Λόγω υπερφόρτισης αγωγών από λάθος διαστασιολόγηση

 • ΕΚΡΗΞΗ

Σε ατμόσφαιρα εύφλεκτων μιγμάτων από σπινθηρισμό (περιβάλλον ΑΤΕΧ)

 

Τρόποι Πρόκλησης Ηλεκτροπληξίας

Η ηλεκτροπληξία μπορεί να επέλθει με άμεση ή έμμεση επαφή του ανθρώπου με ένα κύκλωμα. Άμεση επαφή έχουμε όταν κάποιος ακουμπήσει ηλεκτροφόρο αγωγό (καλώδιο) ενώ στέκεται στο έδαφος, ενώ έμμεση επαφή όταν κάποιος ακουμπήσει μία ηλεκτρική μεταλλική συσκευή με φθαρμένη μόνωση πχ κλιματιστικό, ηλεκτρονικό υπολογιστή, ηλεκτρικά εργαλεία κ.α.

Δυστυχώς στις περισσότερες των περιπτώσεων η ηλεκτροπληξία προκαλεί θάνατο!

Μέθοδοι Προστασίας από το Ηλεκτρικό Ρεύμα

 • Αυτόματη Διακοπή Τροφοδοσίας
 • Διπλή ή Ενισχυμένη Μόνωση
 • Ηλεκτρικός Διαχωρισμός
 • Πολύ Χαμηλή Τάση

Από όλα τα παραπάνω ο πιο αποτελεσματικός, πρακτικός και οικονομικός τρόπος είναι η αυτόματη διακοπή τροφοδοσίας που επιτυγχάνεται με τη χρήση αντιηλεκτροπληξιακού διακόπτη (ρελέ διαρροής) με ονομαστικό διαφορικό ρεύμα λειτουργίας μικρότερο ή ίσο των 30mA.

Έλεγχος Ηλεκτρολογικής Εγκατάστασης

Τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας έχουν συμβεί αρκετά θανατηφόρα ατυχήματα από ηλεκτροπληξία, γεγονός που αποδεικνύει ότι δε δίνεται η δέουσα σημασία στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Όλες οι επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες να εξασφαλίζουν τις κατάλληλες συνθήκες εργασίας και να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την προστασία των προσωπικού από τέτοιου είδους ατυχήματα. Οι επιπτώσεις από ένα τέτοιο συμβάν είναι ιδιαίτερα δυσμενείς για κάθε επιχείρηση, καθώς εκτός από τις πολύ σοβαρές ποινικές και αστικές ευθύνες και πιθανές αποζημιώσεις, επέρχεται σοβαρό πλήγμα στην εμπορική εικόνα και την φήμη της επιχείρησης .

Οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις πρέπει να κατασκευάζονται, συντηρούνται και επιθεωρούνται, σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα και κανονισμούς, ώστε να επιτυγχάνουμε την ελαχιστοποίηση των κινδύνων, που απειλούν την ανθρώπινη ζωή, καθώς και τα περιουσιακά αγαθά.

Ο μοναδικός τρόπος, ώστε να θεωρηθεί επίσημα μια ηλεκτρολογική εγκατάσταση ασφαλής είναι να επιθεωρηθεί και να εκδοθεί η Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (Υ.Δ.Ε.) από εξειδικευμένο προσωπικό.

H επιθεώρηση γίνεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο πρότυπο ΕΛΟΤ HD384 και περιλαμβάνει δύο μέρη: α) την οπτική επιθεώρηση του εξοπλισμού και της εγκατάστασης και β) τον έλεγχο με δοκιμές και μετρήσεις.

Διενεργούνται έλεγχοι χωρίς διακοπή λειτουργίας της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης (μέτρηση τιμής αντίστασης γείωσης, διαφοράς δυναμικού, θερμογράφηση, μετρήσεις τάσης, έντασης, συχνότητας κ.α.) και έλεγχοι με διακοπή λειτουργίας (μέτρηση της αντίστασης μόνωσης, έλεγχος συνέχειας αγωγού γείωσης, έλεγχος αντιηλεκτροπληξιακών κ.α.).

Με το πέρας των εργασιών ελέγχου προβλέπεται η σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου, το οποίο παραδίδεται στον πελάτη και αποτελεί τη γραπτή τεκμηρίωση των αποτελεσμάτων.

Η διενέργεια του ελέγχου της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης συνεπώς, εκτός από νομοθετική απαίτηση, είναι ιδιαίτερα χρήσιμη, καθώς αναδεικνύει τυχόν προβλήματα και δυσλειτουργίες της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, που δε μπορούν να γίνουν αντιληπτά με άλλο τρόπο, έτσι βοηθά καταλυτικά να προληφθούν ατυχήματα από ηλεκτροπληξία, καθώς και άλλα δυσάρεστα συμβάντα (βραχυκυκλώματα, πυρκαγιές κλπ) με πολύ σημαντικές επιπτώσεις για κάθε επιχείρηση,, όπως φθορές στον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό και σε ευαίσθητες συσκευές – δίκτυα, καταστροφή ηλεκτρονικών αρχείων κ.α.

Η ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ διαθέτει εξειδικευμένη ομάδα πολύ έμπειρων μηχανικών με μεγάλο portfolio στις επιθεωρήσεις ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων σε επιχειρήσεις κάθε αντικειμένου.

Υπεύθυνος Επικοινωνίας:

Μπαριτάκης Χαράλαμπος

2310540280, Κιν. 6970004181

Url: www.exyppsamaras.gr,

mail:  info@exyppsamaras.gr

LOCATION

 • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 • 26ης Οκτωβρίου 43, LIMANI CENTER

 • T.K. 546 27

 • ΑΘΗΝΑ

 • Πανεπιστημίου 10, Σύνταγμα

 • T.K. 106 71

CONTACT

twitter
facebook
samaras