ΝΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

Δημοσιεύτηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθμ. 37095/1436, ΦΕΚ 4011/18-09-2020, με θέμα: «Καθορισμός έννοιας «ευπαθών ομάδων εργαζομένων» του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας έναντι των συνεπειών μετάδοσης του COVID-19, καθώς και των απαιτούμενων ιατρικών πιστοποιητικών για την εφαρμογή της διάταξης του άρθρου ογδόου της από 22.08.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 161)».

Καθορίζονται επακριβώς, για πρώτη φορά από την έναρξη της πανδημίας, για τον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας οι κατηγορίες εργαζομένων, που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες έναντι των συνεπειών μετάδοσης του COVID 19. Προσδιορίζονται, λοιπόν, άτομα υψηλού κινδύνου και άτομα μεσαίου κινδύνου σε σχέση με την κατάσταση της υγείας τους και τον κίνδυνο που παρουσιάζουν, εάν προσβληθούν από τη νόσο COVID 19.

Στην Κοινή Υπουργική Απόφαση, επίσης, προσδιορίζεται, όπως η «Σαμαράς & Συνεργάτες ΕΠΕ» είχε επισημάνει ήδη από την περασμένη άνοιξη,  ότι για την υπαγωγή εργαζομένου στην κατηγορία αυτή, απαιτείται γνωμάτευση του θεράποντα ιατρού. Συγκεκριμένα σύμφωνα με την ΚΥΑ ο εργαζόμενος απαιτείται να προσκομίσει στην επιχείρηση αιτιολογημένη γνωμάτευση του θεράποντα ιατρού του σχετικής ειδικότητας ή ιατρού σχετικής ειδικότητας Υγειονομικής Δομής (δημόσια ή ιδιωτική) για περιπτώσεις ειδικών θεραπευτικών μεθόδων, όπως χημειοθεραπεία, ακτινοθεραπεία και ανοσοθεραπεία. Στην γνωμάτευση αυτή πρέπει να αναφέρεται επακριβώς η υπαγωγή του εργαζόμενου σε μια από τις κατηγορίες ευπαθών ομάδων της Απόφασης.

 

Έτσι γίνεται πια ξεκάθαρη η διαδικασία βάσει της οποίας εργαζόμενοι μιας επιχείρησης μπορούν να υπαχθούν στην κατηγορία των ευπαθών ομάδων. Οι εργαζόμενοι αυτοί, σύμφωνα με το άρθρο 8 της από 22-08-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου  (Α’ 161), μπορούν να εργάζονται με το σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας, κατόπιν αιτήματός τους που θα υποβάλλουν στην επιχείρηση. Ο εργοδότης δε, οφείλει να αποδεχτεί το αίτημα αυτό, εφόσον η εργασία δύναται να παρασχεθεί εξ αποστάσεως. Εάν το παραπάνω δεν μπορεί να εφαρμοσθεί, ο εργοδότης οφείλει να λάβει μέτρα, ώστε οι εργαζόμενοι αυτοί να μην παρέχουν εργασία για την εκτέλεση της οποίας έρχεται σε επαφή με το κοινό.

Τέλος, για τη διαφύλαξη του ιατρικού απορρήτου, είναι απαραίτητο ο εργαζόμενος να παραδίδει την αιτιολογημένη γνωμάτευση στον ιατρό εργασίας της επιχείρησης μέσα σε κλειστό φάκελο και αυτός στη συνέχεια θα ενημερώνει τον εργοδότη για την υπαγωγή του εργαζόμενου στην κατηγορία των ευπαθών ομάδων. Σε κάθε περίπτωση η διαχείριση της αιτιολογημένης αυτής γνωμάτευσης από την επιχείρηση πρέπει να διασφαλίζει την τήρηση του ιατρικού απορρήτου.

Η ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ, μέσω των συνεργατών της γιατρών εργασίας, αλλά και ολόκληρης της επιστημονικής στελέχωσής της, βρίσκεται στο πλευρό των επιχειρήσεων – πελατών της προσφέροντας καθοδήγηση, υποστήριξη και συμβουλές για όλα τα θέματα που άπτονται της πρόληψης της διάδοσης του κορωνοιού SARS CoV 2 εντός των εγκαταστάσεων τους, αλλά και συγκεκριμένα της διαχείρισης των περιπτώσεων εργαζομένων που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες και της προστασίας που αυτοί πρέπει να έχουν.

Για τη ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ

Βιβή Μιξαφέντη, χημικός μηχανικός ΑΠΘ,

Διευθύντρια Υπηρεσιών Υγείας & Ασφάλειας Εργασίας

LOCATION

  • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

  • 26ης Οκτωβρίου 43, LIMANI CENTER

  • T.K. 546 27

  • ΑΘΗΝΑ

  • Πανεπιστημίου 10, Σύνταγμα

  • T.K. 106 71

CONTACT

twitter
facebook
samaras