ΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4936/2022 – ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 31/10

Τον Ιούνιο του 2022 για πρώτη φορά το ελληνικό κράτος με το Ν.4936/2022 θέσπισε συγκεκριμένες απαιτήσεις όσο αφορά στη λειτουργία των επιχειρήσεων σε σχέση με την κλιματική αλλαγή και το περιβάλλον. Για κάποιες κατηγορίες επιχειρήσεων η αρχή έγινε με τη μελέτη και τον υπολογισμό του ανθρακικού αποτυπώματος και των εκπομπών αέριων ρύπων του θερμοκηπίου (GHG) και την ανάρτηση των αποτελεσμάτων σε ηλεκτρονική πλατφόρμα, που θεσμοθετήθηκε για αυτό το σκοπό μέχρι την 31/10/2023. Έγινε η αρχή.

Σύμφωνα με τον ίδιο νόμο (κλιματικός ν.4936/2022), στην παράγραφο 1 του άρθρου 20, η έκθεση που αναφέρεται ανωτέρω και που εκπονήθηκε με έτος αναφοράς το 2022 πρέπει να «επικαιροποιείται και να επαληθεύεται με τη διαδικασία της παρ. 4 ετησίως».

 

ΠΑΓΙΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 2024

Με βάση το νόμο και τις οδηγίες που έχουν δοθεί, η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των επικαιροποιημένων δεδομένων για κάθε έτος έχει οριστεί η 31η Οκτωβρίου του επόμενου. Έτσι λοιπόν για την επικαιροποίηση της έκθεσης με τα δεδομένα του 2023, καταληκτική ημερομηνία είναι η 31η Οκτωβρίου 2024.

Θα πρέπει λοιπόν, οι υπόχρεες εταιρείες (σύμφωνα με το άρθρο 20), που ήδη ολοκλήρωσαν τον προηγούμενο Οκτώβριο τον υπολογισμό των ρύπων GHG για το 2022 να ξεκινήσουν την αντίστοιχη διαδικασία με βάση τα δεδομένα του έτους 2023.

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας των εταιρειών για τη νέα υποβολή της επικαιροποιημένης έκθεσης θα πρέπει να γίνουν ορισμένες απαιτούμενες ενέργειες, ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα κατά την επιθεώρηση επαλήθευσης από τον επίσημα αναγνωρισμένο (διαπιστευμένο) φορέα.

Με την αρχική εφαρμογή της διαδικασίας διαπιστώθηκε ότι τα χρονικά περιθώρια (ιδίως των διαπιστευμένων φορέων) προς τη λήξη της διορίας είναι ιδιαίτερα περιορισμένα με αποτέλεσμα να υπάρχει σχετική δυσκολία στην εύρεση ημερομηνιών επιθεώρησης.

Για το λόγο αυτό και σε συνάρτηση με την εξέλιξη της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και του νέου τρόπου συμπλήρωσης των δεδομένων σε αυτή, συστήνουμε να ξεκινήσει η διαδικασία για την τρέχουσα χρονιά όσο το δυνατόν νωρίτερα.

 

Η ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ

Η ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ με χρόνια εμπειρίας στην εκπόνηση μελετών υπολογισμού ανθρακικού αποτυπώματος και εκπομπών GHG, καθώς και Ενεργειακών και περιβαλλοντικών μελετών, και με βάση την άκρως επιτυχημένη υποστήριξη των πελατών μας τη χρονιά που πέρασε είναι ένας αξιόπιστος συνεργάτης όχι μόνο για τη συμμόρφωση της κάθε εταιρείας με τις απαιτήσεις του νόμου, αλλά και στην περαιτέρω ανάπτυξη και εξέλιξή της.

Τα πλεονεκτήματα της συνεργασίας με τη ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ συνοψίζονται στα ακόλουθα χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν τις υπηρεσίες μας από τον ανταγωνισμό:

 • Ποιότητα στην παραδοτέα τεκμηρίωση
 • Εξειδικευμένα Στελέχη με τεχνική επάρκεια και πολυετή εμπειρία, που απαρτίζουν την Ομάδα Έργου
 • Ολιστική προσέγγιση μέσω της σύνθεσης Ομάδας Έργου
 • Πληθώρα έργων σε όλους τους κλάδους δραστηριότητας.
 • Διαχείριση μεγάλων και σύνθετων έργων.
 • Δυνατότητα διαρκούς υποστήριξης
 • Συνεργασία όχι με ένα σύμβουλο, αλλά με μια Ομάδα Έργου
 • Βαθιά γνώση νομοθεσίας και βέλτιστων πρακτικών

 

Σε περίπτωση που επιθυμείτε την υποστήριξη μας για την προετοιμασία της εταιρίας σας στον υπολογισμό του ανθρακικού αποτυπώματος, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε το νωρίτερο δυνατόν, ώστε να γίνει σωστός προγραμματισμός για όλες τις απαιτούμενες ενέργειες.

 

Υπεύθυνος Επικοινωνίας:

Α. Μπούλιας, Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός MSc

Διευθυντής Τομέα Συστημάτων Διαχείρισης & Πιστοποίησης Προϊόντων

τ. 2310 552 562

 

LOCATION

 • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 • 26ης Οκτωβρίου 43, LIMANI CENTER

 • T.K. 546 27

 • ΑΘΗΝΑ

 • Πανεπιστημίου 10, Σύνταγμα

 • T.K. 106 71

CONTACT

twitter
facebook
samaras