Κυρώθηκε από την ελληνική νομοθεσία η νέα ADR 2021

Με την Κοινή Υπουργική Απόφαση Γ5/145078/2021 - ΦΕΚ 3202/Β/21-7-2021

έγινε η προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τις εσωτερικές μεταφορές επικινδύνων εμπορευμάτων ADR, και τα νέα παραρτήματά της Α & Β προσαρμόστηκαν στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο με την Οδηγία (ΕΕ) 2020/1833 της Επιτροπής. Με την δημοσιευθείσα ΚΥΑ. εναρμονίζεται η ελληνική νομοθεσία με τα αναθεωρημένα τεχνικά παραρτήματα των ADR 2021 και RID 2021 και καθορίζονται διατάξεις για την εφαρμογή τους στη χώρα μας.

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ADR 2021

Οι κυριότερες αλλαγές στην ισχύουσα νομοθεσία έχουν ως εξής:

 • Ταξινόμηση ουσιών Στον Πίνακα Α του τμήματος 3.2.1, όπου γίνεται προσθήκη νέων ουσιών.
 • Προστέθηκαν νέες Οδηγίες Συσκευασίας στο Μέρος 4, που αφορούν τα απόβλητα που μεταφέροντι για διάθεση, και τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες.
 • Η υποχρέωση για τον ορισμό Συμβούλου Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΣΑΜΕΕ) επεκτάθηκε και στις επιχειρήσεις, που ασχολούνται με την αποστολή επικίνδυνων εμπορευμάτων, οι οποίες θα πρέπει να ορίσουν έναν ή περισσότερους ΣΑΜΕΕ, το αργότερο έως την 31 Δεκεμβρίου 2022.
 • Προστίθενται Ειδικές διατάξεις για Φορητές δεξαμενές.
 • Προστίθενται Ειδικές διατάξεις για την Κατασκευή και επιθεώρηση δεξαμενών.
 • Τροποποιούνται οι διατάξεις για τα Πιστοποιητικά έγκρισης οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων :
  • 9.1.3.4: Το όχημα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων μετά την ονομαστική ημερομηνία λήξης του πιστοποιητικού έγκρισης έως ότου το όχημα διαθέτει έγκυρο πιστοποιητικό έγκρισης.
  • 9.1.3.5: Το υπόδειγμα πιστοποιητικού έγκρισης οχημάτων μεταφοράς ορισμένων επικίνδυνων εμπορευμάτων τροποποιήθηκε και πλέον ο τίτλος έχει ως εξής: «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΣΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΟΡΙΣΕΙ ΣΑΜΕΕ (Σύμβουλο ADR)

Υπενθυμίζουμε ότι παραμένει σε ισχύ το άρθρο 61, του Ν 4530/2018, με το οποίο θεσπίστηκαν για πρώτη φορά κυρώσεις για τις επιχειρήσεις, που δεν έχουν ορίσει σύμβουλο ΣΑΜΕΕ. Οι επιχειρήσεις, που παραβαίνουν τις διατάξεις της Γ5/145078/2021 - ΦΕΚ 3202/Β/21-7-2021, σχετικά με τον διορισμό ΣΑΜΕΕ, τιμωρούνται με διοικητικό πρόστιμο.

Η ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΕΝΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ διαθέτει εξειδικευμένη ομάδα πολύ έμπειρων πιστοποιημένων Συμβούλων ADR και μπορεί να καλύψει πλήρως τις ανάγκες των επιχειρήσεων που αποστέλλουν, μεταφέρουν ή αποθηκεύουν επικίνδυνα εμπορεύματα σε όλη την χώρα.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τη ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ, στο τηλ. 2310-552562 και στο email : mailto:info@exyppsamaras.gr  

 

Για τη "Σαμαράς & Συνεργάτες ΕΠΕ"

Βασίλης Μόσχος

Διπλ. Χημικός Μηχανικός Α.Π.Θ.
Διευθυντής Τμήματος ΥΑΕ Βιομηχανίας, Καυσίμων &
Μεταφορών Επικίνδυνων Εμπορευμάτων

LOCATION

 • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 • 26ης Οκτωβρίου 43, LIMANI CENTER

 • T.K. 546 27

 • ΑΘΗΝΑ

 • Πανεπιστημίου 10, Σύνταγμα

 • T.K. 106 71

CONTACT

twitter
facebook
samaras