ΜΕΤΡΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ COVID-19 ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΔΕΙΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Μετά και την αναζωπύρωση του Covid- 19 κατά τη θερινή περίοδο λόγω της κινητικότητας του εγχώριου πληθυσμού με σκοπό την πραγματοποίηση διακοπών, αλλά και εξαιτίας της εισροής αλλοδαπών τουριστών για τον ίδιο λόγο, επανήλθε η ανησυχία για αυξημένη διάδοση του ιού όχι μόνο στην Πολιτεία και στα αρμόδια Υπουργεία, αλλά και σε ολόκληρη την ελληνική κοινωνία.

Ιδιαίτερος προβληματισμός και ανησυχία υπήρξε στις επιχειρήσεις, οι οποίες μετά το κλείσιμό τους λόγω των θερινών αδειών του προσωπικού, κλήθηκαν να επαναλειτουργήσουν με την υποδοχή των εργαζομένων τους, οι οποίοι  βρέθηκαν σε τουριστικές περιοχές και επομένως το ενδεχόμενο μόλυνσής τους από τον ιό ήταν όχι μόνο υπαρκτό, αλλά και σημαντικό. Ενεργοποιήθηκαν, λοιπόν, από αυτές Σχέδια για την επιστροφή τους σε κανονική λειτουργία. Τα Σχέδια αυτά -δοκιμασμένα και βελτιωμένα στην πράξη- είναι πια στην διάθεση των επιχειρήσεων, ώστε να μπορούν ανάλογα να εφαρμόζονται στο μέλλον, για παράδειγμα σε  περιόδους αργιών η εορτών, όταν οι εργαζόμενοι κάνουν χρήση των αδειών τους και μπορεί να ταξιδεύουν σε προορισμούς υψηλής επικινδυνότητας.

Τα βασικότερα μοντέλα ανάλογων Σχεδίων είναι τα εξής:

 • Συμπλήρωση ερωτηματολογίου από τους εργαζόμενους, με σκοπό να εντοπισθούν οι εργαζόμενοι, που διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να είναι ασυμπτωματικοί φορείς. Βασική παράμετρος επιτυχίας του συγκεκριμένου μοντέλου αποτελεί η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των εργαζομένων στο θέμα αυτό, ώστε να ενημερώνουν έγκαιρα την επιχείρηση για τυχόν μετακινήσεις, ταξίδια κλπ, ώστε να λαμβάνονται, χωρίς διάθεση τιμωρίας και πνεύμα στιγματισμού, κατά την επάνοδο τα απαραίτητα μέτρα.
 • Εργασία από το σπίτι (τηλεργασία) για 7 ημέρες, για τις θέσεις εργασίας που αυτό είναι εφικτό, όλων όσων επιστρέφουν στην εργασία από διακοπές, εκδρομές κλπ. ή εναλλακτικά για όσους έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να έχουν μολυνθεί, έχοντας ταξιδέψει σε «κόκκινες» περιοχές και εφόσον αυτό έχει προκύψει από τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου.
 • Διενέργεια μοριακού τεστ PCR για τους εργαζόμενους και επιστροφή στην εργασία μετά από αρνητικό αποτέλεσμα αυτού, για το σύνολο των εργαζομένων ή για όσους έχουν τις περισσότερες πιθανότητες, σύμφωνα με τα παραπάνω.
 • Τοποθέτηση σε απομονωμένη θέση εργασίας στην επιχείρηση και αυστηρά χρήση μάσκας για τουλάχιστον 7 ημέρες, καθώς και αυστηρή τήρηση όλων των υπολοίπων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων

Τα παραπάνω μοντέλα Σχεδίων αποσκοπούν στον αποκλεισμό ή τουλάχιστον στον περιορισμό της πιθανότητας ύπαρξης κρούσματος εντός της επιχείρησης, γεγονός που θα είχε σαν αποτέλεσμα άμεσα και έμμεσα κόστη για αυτήν, όπως η διενέργεια πολύ περισσότερων μοριακών τεστ στην περίπτωση που τα ύποπτα κρούσματα και οι στενές επαφές πολλαπλασιάζονται, η απώλεια εργατικού δυναμικού και εργατοωρών, η αναστάτωση στην λειτουργία και ενδεχόμενα η κακή φήμη.
Στη λογική, λοιπόν, ότι πάντοτε η πρόληψη συμφέρει, η παραπάνω τακτική μπορεί να αποφέρει πολλά οφέλη στις επιχειρήσεις, θωρακίζοντας τες και μ’ αυτόν τον τρόπο, απέναντι στον βιολογικό αυτόν παράγοντα και στις ανεπιθύμητες συνέπειες, που μπορεί να έχει, εάν τα μέτρα έναντι της διάδοσης του Covid-19 μέσα στην επιχείρηση δεν είναι ορθά, πλήρη και αποτελεσματικά.

Σήμερα, είναι γεγονός ότι με βάση τα νέα δεδομένα που προκύπτουν, τα κρούσματα Covid-19 στην ελληνική επικράτεια βαίνουν με αυξητικό ρυθμό και οι επιχειρήσεις καλούνται, συμβάλλοντας στη συνολικότερη προσπάθεια της κοινωνίας για αντιμετώπιση της διάδοσης του SARS-CoV-2:

 • Να επιδείξουν αυστηρότητα στην εφαρμογή των μέτρων για την αποφυγή διάδοσης του SARS-CoV-2 εντός των εγκαταστάσεων τους.
 • Να διαθέτουν επικαιροποίηση της Γραπτής Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου για τον κορωνοιό (προσάρτημα Covid-19).
 • Να κρατούν επαρκώς εκπαιδευμένο, ευαισθητοποιημένο και σε συνεχή εγρήγορση το προσωπικό τους σχετικά με τον κίνδυνο μόλυνσης από τον ιό και την αναγκαιότητα πιστής τήρησης των ενδεδειγμένων μέτρων πρόληψης.
 • Να διαθέτουν Σχέδια Δράσης αντιμετώπισης επιβεβαιωμένου ή ύποπτου κρούσματος Covid-19 με παράλληλη και επαρκή εκπαίδευση πάνω σε αυτό.

Σε κάθε περίπτωση οι συνεργάτες γιατροί εργασίας , τεχνικοί ασφαλείας και ολόκληρη η επιστημονική στελέχωση της ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ, είναι στην διάθεση των επιχειρήσεων για την παροχή συμβουλών και υποδείξεων για τη διαχείριση και του συγκεκριμένου βιολογικού κινδύνου, τόσο εντός των εγκαταστάσεων τους, αλλά και στην κοινωνία γενικότερα.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στην ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε. (Θεσσαλονίκη: 2310 – 552562, email: info@exyppsamaras.gr, Αθήνα : 210 - 9580000, www.exyppsamaras.gr)

Για τη ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ

Βιβή Μιξαφέντη, χημικός μηχανικός ΑΠΘ,
διευθύντρια Υπηρεσιών Υγείας & Ασφάλειας Εργασίας

LOCATION

 • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 • 26ης Οκτωβρίου 43, LIMANI CENTER

 • T.K. 546 27

 • ΑΘΗΝΑ

 • Πανεπιστημίου 10, Σύνταγμα

 • T.K. 106 71

CONTACT

twitter
facebook
samaras