Νέο! Ασφαλής Αποθήκευση & Μεταφορά Επικίνδυνων Υλικών – Βασικές Αρχές της Συμφωνίας ADR (Κωδικός 19 – 09)

Απευθύνεται σε:

 • Διευθυντικά στελέχη παραγωγικών επιχειρήσεων που εμπλέκονται σε παραγωγή φορτοεκφόρτωση, αποθήκευση και αποστολή – μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων
 • Στελέχη αποθηκών, επιχειρήσεων logistics και μεταφορικών εταιρειών και γενικά εταιρειών που εμπλέκονται στην διαχείριση Επικίνδυνων Εμπορευμάτων με σκοπό την οδική μεταφορά
 • Εργαζομένους σε επιχειρήσεις συλλογής και μεταφοράς επικινδύνων αποβλήτων

Σκοπός σεμιναρίου:

 • Να αποκτήσουν οι συμμετέχοντες τις απαραίτητες βασικές τεχνικές γνώσεις  για τη Συμφωνία ADR την ενσωμάτωσή της στην ελληνική νομοθεσία
 • Να κατανοήσουν τις ευθύνες των εμπλεκομένων στην οδική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων καθώς και τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις των Συμβούλων Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΣΑΜΕΕ)
 • Να κατανοήσουν τις βασικότερες εξαιρέσεις που προβλέπει η νομοθεσία (LQ, EQ, Small Loads)
 • Να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες σχετικά με τοποθέτηση της σήμανσης των συσκευασιών και των μονάδων μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων και την ταξινόμηση των επικίνδυνων εμπορευμάτων
 • Να γνωρίσουν τις απαιτήσεις για την επιλογή της κατάλληλης συσκευασίας με τις απαραίτητες προδιαγραφές ADR
 • Να αποκτήσουν γνώσεις διαχωρισμού επικινδύνων εμπορευμάτων βάσει χημικής συμβατότητας τους
 • Να εμπεδώσουν τους κανόνες ασφαλούς φόρτωσης και ασφάλισης των φορτίων επί της μεταφορικής μονάδας
 • Να μπορούν να επιλέγουν τον κατάλληλο εξοπλισμό για ασφάλιση των φορτίων
 • Να μπορούν να συντάσσουν τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα μεταφοράς για μια αποστολή – μεταφορά Επικίνδυνων Εμπορευμάτων
 • Να γνωρίσουν τα εμπορεύματα και τις διατάξεις περί ισχυρών συνεπειών


Τόπος διεξαγωγής:
Αίθουσα εκπαίδευσης ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ, 26ης Οκτωβρίου 43, Θεσσαλονίκη

Διάρκεια: 16 ώρες

Χρόνος διεξαγωγής:  03 & 04 Ιουλίου 2019 (Τετάρτη-Πέμπτη), ώρα: 09:00 – 17:00

Εκπαιδευτής: Μόσχος Βασίλης , Χημικός Μηχανικός, ΣΑΜΕΕ


Εκπαιδευτικό υλικό:
Τεύχος σημειώσεων του εκπαιδευτή

 

Ειδικές τιμές για πελάτες του Ομίλου ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Δηλώσεις συμμετοχής το αργότερο έως 26/06/2019. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Θα χορηγηθεί Βεβαίωση Παρακολούθησης στους συμμετέχοντες

Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί από τον ειδικό λογαριασμό ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ

 

Για δηλώσεις συμμετοχής συμπληρώστε την συνημμένη φόρμα : ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, αναφέροντας οπωσδήποτε τον κωδικό του σεμιναρίου.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο τηλέφωνο: 2310 – 540280, κα Χριστίνα Ζούτσου, κα Μίντση Φιλιώ.

News

LOCATION

 • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 • 26ης Οκτωβρίου 43, LIMANI CENTER

 • T.K. 546 27

 • ΑΘΗΝΑ

 • Πανεπιστημίου 10, Σύνταγμα

 • T.K. 106 71

CONTACT

twitter
facebook
samaras