Νέο! Ασφαλής Χειρισμός & Συντήρηση Περονοφόρων, Πρακτική εκπαίδευση με χρήση Προσομοιωτή (Κωδικός 19 – 12)

Απευθύνεται σε:

 • Χειριστές περονοφόρων
 • Εργοδηγούς χώρων κίνησης περονοφόρων
 • Συντηρητές μηχανημάτων και εξοπλισμού
 • Υπεύθυνους αποθήκης
 • Στελέχη τμημάτων logistics
 • Υπεύθυνους ασφάλειας εργασίας επαγγελματικών χώρων

Σκοπός σεμιναρίου:

 • Να αποκτήσουν οι συμμετέχοντες τις απαραίτητες βασικές τεχνικές γνώσεις  για τη λειτουργία των περονοφόρων
 • Να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες ασφαλούς χειρισμού περονοφόρων μηχανημάτων
 • Να εμπεδώσουν τους κανόνες ασφάλειας για τον χειρισμό περονοφόρων στους χώρους εργασίας
Εικόνα1
 • Να εμπεδώσουν τους κανόνες ασφαλούς οδηγικής συμπεριφοράς στους χώρους εργασίας
 • Να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις για την βασική προληπτική συντήρηση των περονοφόρων μηχανημάτων


Θεματολογία:

 • Γενική παρουσίαση περονοφόρων – κατηγορίες  – πεδίο  εφαρμογής
 • Καθημερινοί έλεγχοι και δοκιμές πριν την χρήση του περονοφόρου
 • Ασφαλής χειρισμός περονοφόρων – συστήματα διεύθυνσης, σημείο στήριξης και ισορροπία του περονοφόρου
 • Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας – ασφαλής οδήγηση στο χώρο εργασίας – ταχύτητες κίνησης – ελιγμοί σε περιορισμένο χώρο
 • Διαχείριση φορτίων σε ύψος µε ασφάλεια
 • Έλεγχοι και περιοδικότητα ελέγχων – Σημεία που ελέγχονται κατά την επιθεώρηση –  πιστοποιητικά –  ο ρόλος του χειριστή
 • Τακτική και προληπτική συντήρηση – σημασία – αποκατάσταση βλαβών – Στοιχεία Μηχανολογίας
 • Άδειες χειριστών – νέα νομοθεσία – κατηγορίες – διαδικασία
 • Πρακτική εκπαίδευση, για κάθε εκπαιδευόμενο, με χρήση Προσομοιωτή
 • Πρακτική εκπαίδευση, για κάθε εκπαιδευόμενο,  με χρήση ειδικών γυαλιών προσομοίωσης κούρασης/υπνηλίας, χρήσης αλκοόλ, ναρκωτικών κ.α.
 • Πρακτική εκπαίδευση, για κάθε εκπαιδευόμενο, με χρήση συσκευής μέτρησης χρόνου αντίδρασης και συσχετισμού αποστάσεων ακινητοποίησης 

 

 


Τόπος διεξαγωγής:
Αίθουσα εκπαίδευσης ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ, 26ης Οκτωβρίου 43, Θεσσαλονίκη

Διάρκεια: 16 ώρες

Χρόνος διεξαγωγής:  11 & 12 Ιουλίου 2019 (Πέμπτη – Παρασκευή), ώρα: 09:00 – 17:00

Εκπαιδευτής: Παναγιωτίδης Αλέξανδρος, Μηχανολόγος Μηχανικός, Επιθεωρητής Ανυψωτικών Μηχανημάτων

Εκπαιδευτικό υλικό: Τεύχος σημειώσεων του εκπαιδευτή

Εξοπλισμός: Smart Drive ltd

 

Ειδικές τιμές για πελάτες του Ομίλου ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Δηλώσεις συμμετοχής το αργότερο έως 04/07/2019. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Θα χορηγηθεί Βεβαίωση Παρακολούθησης στους συμμετέχοντες

Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί από τον ειδικό λογαριασμό ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ

 

Για δηλώσεις συμμετοχής συμπληρώστε την συνημμένη φόρμα : ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, αναφέροντας οπωσδήποτε τον κωδικό του σεμιναρίου.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο τηλέφωνο: 2310 – 540280, κα Χριστίνα Ζούτσου, κα Μίντση Φιλιώ.

News

LOCATION

 • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 • 26ης Οκτωβρίου 43, LIMANI CENTER

 • T.K. 546 27

 • ΑΘΗΝΑ

 • Πανεπιστημίου 10, Σύνταγμα

 • T.K. 106 71

CONTACT

twitter
facebook
samaras