ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

Τι προβλέπει η νέα Ευρωπαϊκή Νομοθεσία

Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας Π.Ο.Υ. και την παράγραφο 19 της Νέας Οδηγίας για το πόσιμο νερό, ΟΔΗΓΙΑ (ΕΕ) 2020/2184 της 16ης Δεκεμβρίου 2020 σχετικά με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, τα κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίζουν, μεταξύ άλλων, ότι εφαρμόζονται τα ενδεδειγμένα μέτρα ελέγχου και διαχείρισης, για παράδειγμα σε περιπτώσεις εστιών νόσων, και ότι η μετανάστευση δυνητικά επιβλαβών ουσιών από τα προϊόντα και τα υλικά των δικτύων διανομής δε θα θέτει σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία.

Οι οριακές τιμές, που καθορίζονται στην ΟΔΗΓΙΑ (ΕΕ) 2020/2184, για τους σκοπούς της αξιολόγησης της ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης πρέπει να τηρούνται στο σημείο στο οποίο το νερό βγαίνει από τις βρύσες, που χρησιμοποιούνται για νερό ανθρώπινης κατανάλωσης. Ωστόσο, η ποιότητα του νερού αυτού επηρεάζεται από τα συστήματα διανομής.

 

Τι πρέπει να κάνουν οι επιχειρήσεις & φορείς του δημόσιου τομέα

Υπόχρεοι εφαρμογής της οδηγίας είναι όλες οι επιχειρήσεις & φορείς του δημόσιου τομέα, στις οποίες το νερό του δικτύου ύδρευσης τους χρησιμοποιείται για πόση ή για παραγωγικούς σκοπούς και έρχονται σ’ επαφή μ’ αυτό οι εργαζόμενοι.

Ιδιαίτερα προτεραιότητα δίνεται σε «ευαίσθητες» εγκαταστάσεις, όπως νοσοκομεία, ιδρύματα υγειονομικής περίθαλψης, οίκοι ευγηρίας, παιδικοί σταθμοί, σχολεία, εκπαιδευτικά ιδρύματα, ξενοδοχεία, εστιατόρια, μπαρ, αθλητικά και εμπορικά κέντρα, εγκαταστάσεις αναψυχής, ψυχαγωγίας και εκθέσεων, σωφρονιστικά ιδρύματα.

Ιδιαίτερα προτεραιότητα δίνεται σε «ευαίσθητες» εγκαταστάσεις, όπως νοσοκομεία, ιδρύματα υγειονομικής περίθαλψης, οίκοι ευγηρίας, παιδικοί σταθμοί, σχολεία, εκπαιδευτικά ιδρύματα, ξενοδοχεία, εστιατόρια, μπαρ, αθλητικά και εμπορικά κέντρα, εγκαταστάσεις αναψυχής, ψυχαγωγίας και εκθέσεων, σωφρονιστικά ιδρύματα.

Δεδομένου ότι η παρακολούθηση των παραμέτρων, που προβλέπει η οδηγία σε κάθε σημείο, όπου το νερό βγαίνει από τις βρύσες συνεπάγεται ιδιαίτερα υψηλό κόστος, η καλύτερη λύση για τις επιχειρήσεις είναι η διενέργεια εκτίμησης κινδύνου (Risk Assessment) του συστήματος διανομής, έτσι ώστε να ομαδοποιούνται οι κίνδυνοι και να προκύπτει ένα σχέδιο δειγματοληψίας – μετρήσεων, καθώς και ένα σχέδιο προληπτικής συντήρησης του δικτύου. 

Κατά την εν λόγω εκτίμηση κινδύνου θα πρέπει να λαμβάνονται, επιπλέον, υπόψη όλοι οι δυνητικοί κίνδυνοι, που ανακύπτουν από τα προϊόντα και τα υλικά σε επαφή με νερό ανθρώπινης κατανάλωσης στα  συστήματα διανομής νερού χρήσης και ζεστού νερού.

Ο κίνδυνος της λεγιονέλλας

Επίσης, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) σημειώνει ότι, η Legionella είναι υπεύθυνη για υψηλότερη επιβάρυνση της υγείας από κάθε άλλον υδατογενή παθογόνο παράγοντα (Οδηγία (ΕΕ) 2015/1787). Σύμφωνα με την KYA Αρ. Γ1(δ)/ ΓΠ οικ.67322, η παρακολούθηση της Legionella στο νερό και η τήρηση των συχνοτήτων δειγματοληψίας που αναφέρονται στο Μέρος Β της ΚΥΑ, είναι υποχρεωτική).

Κατ’ επέκταση και όλες οι επιχειρήσεις, στις οποίες δυνητικά μπορεί να εμφανιστούν οι παραπάνω κίνδυνοι θα πρέπει λαμβάνουν σχετική μέριμνα για πραγματοποίηση της εκτίμησης κινδύνου η οποία :

  • για τις εταιρείες παραγωγής τροφίμων θα πρέπει να εξετάζεται σαν τυπικό προαπαιτούμενο του εφαρμοζόμενου συστήματος ποιότητας & ασφάλειας των τροφίμων (η εκτίμηση να συνοδεύεται από διαγνωστικές εξετάσεις μικροβιολογικής καθαρότητας νερού και λεγιονέλλας, καθώς και μετανάστευσης δομικών παραγόντων του δικτύου μεταφοράς και αποθήκευσης νερού),
  • για όλες τις άλλες επιχειρήσεις, όπου εκτός από τα αποδυτήρια - λουτρά και την χρήση του νερού ως πόσιμο, υπάρχει συμμετοχή του νερού στην παραγωγική διαδικασία να εξετάζονται και οι κίνδυνοι για την ΥΑΕ των εργαζομένων κυρίως σε συνδυασμό με τους πίνακες των παραρτημάτων του ΠΔ 102/2020 για την εκτίμηση κινδύνων από Βιολογικούς Παράγοντες, μέσω αναθεώρησης της Γραπτής Εκτίμησης Επαγγελματικών Κινδύνων.

Η ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ διαθέτει εξειδικευμένη ομάδα πολύ έμπειρων μηχανικών και μπορεί να καλύψει τις ανάγκες των επιχειρήσεων σε όλη τη χώρα, αναλαμβάνοντας την εκπόνηση των ανωτέρω μελετών -  εκτιμήσεων κινδύνου, υποστηρίζοντας τις επιχειρήσεις & φορείς του δημόσιου τομέα στην κάλυψη των νομοθετικών τους υποχρεώσεων για ένα τόσο κρίσιμο τομέα που άπτεται της δημόσιας υγείας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ, στο τηλ.  2310-552562, 2310-552110 και στο e- mail: e- mail: info@exyppsamaras.gr

Για τη «Σαμαράς & Συνεργάτες ΕΠΕ» 

Βασίλης Μόσχος
Διπλ. Χημικός Μηχανικός Α.Π.Θ.
Διευθυντής Τμήματος ΥΑΕ Βιομηχανίας, Καυσίμων &
Μεταφορών Επικινδύνων Εμπορευμάτων
moshos@exyppsamaras.gr

 

LOCATION

  • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

  • 26ης Οκτωβρίου 43, LIMANI CENTER

  • T.K. 546 27

  • ΑΘΗΝΑ

  • Πανεπιστημίου 10, Σύνταγμα

  • T.K. 106 71

CONTACT

twitter
facebook
samaras