ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ – ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Με αφορμή την έκδοση της νέας Υπουργικής Απόφασης  101195 - ΦΕΚ 4654/Β/8-10-2021 «Γενικές και ειδικές απαιτήσεις για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις» και την εισαγωγή του νέου Ελληνικού Προτύπου ΕΛΟΤ 60364 «Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις» ακολουθεί μια περιγραφή των διαφοροποιήσεών από την υφιστάμενη νομοθεσία, δηλαδή του προτύπου ΕΛΟΤ HD384 που ίσχυε ως σήμερα, αλλά και ορισμένων ιδιαίτερα σημαντικών απαιτήσεων, που δε θα πρέπει σε καμία περίπτωση να αγνοηθούν από τις επιχειρήσεις, αλλά και τους φορείς του δημόσιου τομέα.

Εφαρμογή της νέας Υπουργικής Απόφασης

Εφαρμόζεται στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις χαμηλής τάσης και αφορούν στις παρακάτω γενικές περιπτώσεις.

 1. Κατοικίες και συναφείς χώροι
 2. Κτίρια Εμπορικής, επαγγελματικής χρήσης και συναφείς χώροι
 3. Κτίρια, όπου στεγάζονται δημόσιες υπηρεσίες
 4. Κτίρια συνάθροισης κοινού
 5. Κτίρια και λοιπές κατασκευές βιομηχανικής ή βιοτεχνικής χρήσης
 6. Αγροτικές, γεωργικές, κτηνοτροφικές και φυτοκομικές εγκαταστάσεις
 7. Εγκαταστάσεις φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων
 8. Χώροι οργανωμένης κατασκήνωσης και συναφείς χώροι
 9. Εργοτάξια και προσωρινές εγκαταστάσεις
 10. Λιμενικές εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης σκαφών

Συστήματα αυτοπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (Φωτοβολταϊκά Συστήματα)

 

Έλεγχος Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων

Οι έλεγχοι διενεργούνται με βάση τις τεχνικές απαιτήσεις της νομοθεσίας, που ίσχυε κατά το χρόνο κατασκευής των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Δηλαδή κάθε εγκατάσταση θα ελεγχθεί ανάλογα με το πρότυπο, που ίσχυε όταν κατασκευάστηκε δηλαδή κατά

 • Κ.Ε.Η.Ε. (Κανονισμός Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων)
 • ΕΛΟΤ HD384 ή
 • ΕΛΟΤ60364.

Ωστόσο, οποιαδήποτε τροποποίηση ή επέκταση μιας ηλεκτρολογικής εγκατάστασης πραγματοποιηθεί στο εξής θα πρέπει να εφαρμόζει τις διαδικασίες, που αναφέρονται στο νέο πρότυπο ΕΛΟΤ 60364.

Έκδοση Υ.Δ.Ε.

Όπως αναφέρεται στο ΦΕΚ 4654/Β/8-10-2021 άρθρο 4, η Υ.Δ.Ε. (υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη) απαιτείται για τη διαπίστωση και τεκμηρίωση της ασφαλούς και ορθής χρήσης της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης. Η έκδοση ΥΔΕ απαιτείται μετά από κάθε έλεγχο, είτε πρόκειται για αρχικό έλεγχο, για τακτικό επανέλεγχο ή και έκτακτο έλεγχο μιας εγκατάστασης. Μάλιστα, η νέα νομοθεσία ορίζει διαφορετικά διαστήματα τακτικών επανελέγχων σε σχέση με αυτά που ίσχυαν μέχρι σήμερα.

 

Αρχικός Έλεγχος

 • Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής για την αρχική ηλεκτροδότηση.

Τακτικός Επανέλεγχος

 • Κατηγορία Α

Κατοικίες και ανάλογοι χώροι με μέγιστο χρονικό διάστημα τακτικού επανελέγχου δέκα (10) χρόνια.

 • Κατηγορία Β

Επαγγελματικοί χώροι με μέγιστο χρονικό διάστημα τακτικού επανελέγχου πέντε (5) χρόνια.

πχ Καταστήματα, γραφεία, βιομηχανίες βιοτεχνίες, εμπορικά κέντρα και σούπερ μάρκετ χωρίς ιδιόκτητο υποσταθμό μέσης τάσης, εστιατόρια- μπάρ ≤ 50ατόμων κλπ.

 • Κατηγορία Γ

Χώροι ψυχαγωγίας, συνάθροισης κοινού και υπαίθριες επαγγελματικές ΕΗΕ με μέγιστο χρονικό διάστημα τακτικού επανελέγχου δύο (2) χρόνια.

π.χ. Κέντρα Υγείας, αεροδρόμια, θέατρα, εμπορικά κέντρα με ιδιόκτητο υποσταθμό, σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητο υποσταθμό, εστιατόρια- μπάρ > 50ατόμων, εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκαταστάσεις φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, hot-spot, εργοτάξια κλπ.

Έκτακτος Έλεγχος

Έκτακτoς έλεγχος απαιτείται στις εξής περιπτώσεις :

 1. Αλλαγή κατηγορίας ή αλλαγή χρήσης.
 2. Αλλαγή Ιδιοκτήτη ή καταναλωτή για κατηγορία Β και Γ.
 3. Τροποποίηση της υφιστάμενης ΕΗΕ.
 4. Ατύχημα.
 5. Πριν την επανασύνδεση υπαίθριας επαγγελματικής ΕΗΕ σε περίπτωση διακοπής ηλεκτροδότησης της (φωτοβολταϊκά, camping κλπ.)

Βασικά σημεία της νέας Υπουργικής Απόφασης

 • Θεσπίζεται νέο πρότυπο για τον έλεγχο ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, το ΕΛΟΤ 60364.
 • Γίνεται κατηγοριοποίηση των χώρων λειτουργίας ηλεκτρικών εγκαταστάσεων σε τρεις γενικές κατηγορίες Α, Β και Γ.
 • Στον έλεγχο της ηλεκτρικής εγκατάστασης και την έκδοση ΥΔΕ προστίθενται και νέες κατηγορίες εγκαταστάσεων, όπως τα φωτοβολταϊκά πάρκα.
 • Συνεχίζει να ισχύει η νομοθεσία περί προαιρετικής εγκατάστασης Διατάξεων Διαφορικού Ρεύματος (αντιηλεκτροπληξιακός), σε συγκεκριμένα τμήματα της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υπό προϋποθέσεις.
 • Ο μοναδικός τρόπος, ώστε να χαρακτηριστεί επίσημα μια ηλεκτρική εγκατάσταση ασφαλής είναι να ελεγχθεί και να εκδοθεί ΥΔΕ.

 

Η ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ διαθέτει εξειδικευμένη ομάδα πολύ έμπειρων μηχανικών με εξαιρετικά μεγάλο portfolio σε ελέγχους ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων σε κάθε είδους κτίρια – επαγγελματικές δραστηριότητες.

Υπεύθυνος Επικοινωνίας:

Μπαριτάκης Χαράλαμπος

2310540280, Κιν. 6970004181

Url: www.exyppsamaras.gr,

mail:  info@exyppsamaras.gr

LOCATION

 • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 • 26ης Οκτωβρίου 43, LIMANI CENTER

 • T.K. 546 27

 • ΑΘΗΝΑ

 • Πανεπιστημίου 10, Σύνταγμα

 • T.K. 106 71

CONTACT

twitter
facebook
samaras