ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID 19 ΣΤΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΑΝΑΝΝΕΩΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΡΤΗΣΗΣ ADR ΟΔΗΓΩΝ KAI ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ADR ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΑΜΕΕ

Λόγω της ραγδαίας εξάπλωσης του COVID–19, ορισμένα συμβαλλόμενα Κράτη της Συμφωνίας ADR συντονίζοντας τις προσπάθειές τους, συμφώνησαν στη θέσπιση των ακόλουθων δύο τροποποιήσεων. Η Ελλάδα, υιοθέτησε τις τροποποιήσεις αυτές (από τις 23.03.2020), οι οποίες αναφέρονται στα ακόλουθα:

Multilateral Agreement M324

 1. Η διάρκεια ισχύος όλων των Πιστοποιητικών ADR των οδηγών, τα οποία λήγουν το χρονικό διάστημα 1 Μαρτίου 2020- 1 Νοεμβρίου 2020, παρατείνεται έως τις 30 Νοεμβρίου 2020.
 2. Η διάρκεια ισχύος όλων των Πιστοποιητικών Συμβούλων Ασφαλούς Μεταφοράς Επι-κίνδυνων Εμπορευμάτων (ΣΑΜΕΕ), τα οποία λήγουν το χρονικό διάστημα 1 Μαρτίου 2020- 1 Νοεμβρίου 2020, παρατείνεται έως τις 30 Νοεμβρίου 2020.
 3. Η παρούσα συμφωνία ισχύει μέχρι την 1η Δεκεμβρίου 2020 για τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων στα εδάφη των συμβαλλόμενων μερών της ADR, που υπέγραψαν την παρούσα συμφωνία.

Multilateral Agreement M325

 1. Όλες οι περιοδικές ή ενδιάμεσες επιθεωρήσεις δεξαμενών, η ισχύς των οποίων λήγει το χρονικό διάστημα 1 Μαρτίου 2020- 1 Αυγούστου 2020, παραμένουν σε ισχύ μέχρι και τις 30 Αυγούστου 2020.
 2. Όλα τα Πιστοποιητικά Έγκρισης Οχημάτων, τα οποία λήγουν το χρονικό διάστημα 1 Μαρτίου 2020- 1 Αυγούστου 2020, παραμένουν σε ισχύ μέχρι και τις 30 Αυγούστου 2020.
 3. Η παρούσα συμφωνία ισχύει μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου 2020 για τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων στα εδάφη των συμβαλλόμενων μερών της ADR που υπέγραψαν την παρούσα συμφωνία.

Στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης του κορωναϊού (COVID-19) :

 • Παρατείνεται μέχρι την 30η Απριλίου η ισχύς των αδειών οδήγησης και των δελτίων τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ). Αυτό σημαίνει, ότι όποιο δελτίο λήγει, μπορεί να μην ανανεωθεί μέχρι τότε. Δε θα θεωρηθεί εκπρόθεσμο και δε θα επιβληθεί πρόστιμο. Εξαιρούνται αναγκαστικά μόνο φορτηγά και λεωφορεία, τα οποία εκτελούν διεθνείς μεταφορές και άρα ελέγχονται κι από άλλα κράτη. Στόχος είναι να αποφευχθεί ο συνωστισμός και στα ΚΤΕΟ.
 • Αναστέλλονται, επίσης, μέχρι την 30η Απριλίου, όλες οι θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις για άδεια οδήγησης, σταματούν να γίνονται θεωρητικά και πρακτικά μαθήματα και παρατείνεται μέχρι την ίδια ημερομηνία η ισχύς όλων των αδειών οδήγησης. Και από αυτό το μέτρο εξαιρούνται αναγκαστικά μόνον οδηγοί, οι οποίοι κάνουν διεθνείς μεταφορές και πρέπει να αναθεωρήσουν τις άδειές τους.
 • Παρατείνεται αυτοδικαίως έως και την 30ή Απριλίου 2020 η ισχύς των αδειών οδήγησης και των Πιστοποιητικών Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.), τα οποία λήγουν έως την 30η Απριλίου 2020. Η ως άνω παράταση χορηγείται για οδήγηση αποκλειστικά και μόνο εντός της ελληνικής επικράτειας.
 • Έως και την 30ή Απριλίου 2020, δεν επιτρέπεται στους πολίτες να προσέρχονται στις Υπηρεσίες Μεταφορών & Επικοινωνιών καθώς και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) της χώρας για την υποβολή αίτησης ανανέωσης άδειας οδήγησης ή Π.Ε.Ι. Από την ανωτέρω απαγόρευση εξαιρούνται οι ενδιαφερόμενοι για υποβολή αίτησης, οι οποίοι πρόκειται να ταξιδέψουν με το όχημά τους για επαγγελματικούς λόγους στο εξωτερικό.

 

LOCATION

 • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 • 26ης Οκτωβρίου 43, LIMANI CENTER

 • T.K. 546 27

 • ΑΘΗΝΑ

 • Πανεπιστημίου 10, Σύνταγμα

 • T.K. 106 71

CONTACT

twitter
facebook
samaras