Πρόληψη της Θερμικής Καταπόνησης των Εργαζομένων

Δημοσιεύτηκε και φέτος η Εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με αριθμό πρωτοκόλλου 56163/15-06-2022 και θέμα: Πρόληψη της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων.

Εγκύκλιος 56163/15-06-2022, Πρόληψη της θερμικής καταπόνησης εργαζομένων

 

Είναι γνωστό ότι η παρατεταμένη έκθεση σε υψηλές θερμοκρασίες, μπορεί να προκαλέσει επιπτώσεις στην υγεία των εργαζομένων, είτε ήπιες είτε περισσότερο επικίνδυνες. Ιδιαίτερα κατά τις περιόδους, που η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει επικράτηση συνθηκών καύσωνα, θα πρέπει στους χώρους εργασίας να λαμβάνονται τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των εργαζομένων.

Επιπτώσεις της θερμικής καταπόνησης στην υγεία

Η παρατεταμένη έκθεση σε συνθήκες αυξημένης θερμοκρασίας ή/και υγρασίας μπορεί να προκαλέσει επιπτώσεις στην υγεία, όπως:

 • Θερμικό εξάνθημα
 • Θερμικές κράμπες
 • Θερμική εξάντληση
 • Θερμική κατάρρευση (λιποθυμία)
 • Θερμικό οίδημα
 • Θερμική καταπληξία/θερμοπληξία

Χώροι εργασίας με επιπλέον θερμική καταπόνηση

Οι δραστηριότητες κατά τις οποίες αναμένεται να υπάρχει επιπλέον θερμική καταπόνηση στους χώρους εργασίας είναι:

 • Οι υπαίθριες εργασίες (τεχνικά έργα, οικοδομικές εργασίες, οδικά έργα κλπ).
 • Οι εργασίες σε στεγασμένους χώρους, όπου λόγω της φύσης των παραγωγικών διαδικασιών υπάρχουν υψηλές τιμές  θερμοκρασίας – υγρασίας, καθώς και ακτινοβολούμενη θερμότητα (χυτήρια, μεταλλουργίες, βιομηχανίες πλαστικών, μαγειρεία κλπ).
 • Όπου εκτελούνται χειρωνακτικές εργασίες (πχ μεταφορά οικοδομικών υλικών, βαρέων αντικειμένων κλπ).

Ομάδες υψηλού κινδύνου

Ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει να λαμβάνεται για τους εργαζόμενους που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου, όπως έγκυες και θηλάζουσες γυναίκες, υπέρβαρα ή παχύσαρκα άτομα, άτομα με χρόνιες παθήσεις -όπως υπέρταση, σακχαρώδη διαβήτη, πνευμονοπάθειες, νεφροπάθειες, ηπατοπάθειες κλπ. Η ένταξη των εργαζομένων στις παραπάνω ομάδες γίνεται από τον ιατρό εργασίας, όταν απασχολείται στην επιχείρηση ή σε διαφορετική περίπτωση με ιατρική βεβαίωση που προσκομίζει ο ίδιος ο εργαζόμενος.

Υποχρεώσεις εργοδοτών

Οι εργοδότες υποχρεούνται:

 • Να προσδιορίζουν τις εργασίες και τούς χώρους εργασίας, όπου ο κίνδυνος θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων αναμένεται να είναι αυξημένος (αποτύπωση των παραπάνω στην Γραπτή Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου της επιχείρησης).
 • Να λαμβάνουν τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα.
 • Να οργανώνουν την κατάλληλη υποδομή για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και την παροχή πρώτων βοηθειών.
 • Να ενημερώνουν και να παρέχουν οδηγίες στους εργαζόμενους.
 • Να χορηγούν στους εργαζόμενους Μέσα Ατομικής Προστασίας κλπ.

Ο ρόλος του τεχνικού ασφαλείας – ιατρού εργασίας

Οι επαγγελματίες, λοιπόν, της Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, δηλαδή οι τεχνικοί ασφαλείας και οι ιατροί εργασίας, οφείλουν να ενημερώνουν για το θέμα αυτό τις επιχειρήσεις, όπου απασχολούνται και να υποδεικνύουν τόσο τα τεχνικά όσο και τα οργανωτικά μέτρα για την πρόληψη της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων

Τεχνικά μέτρα για την πρόληψη της θερμικής καταπόνησης

 • Παρεμβάσεις στα δομικά στοιχεία των κτιρίων (θερμομόνωση στέγης ή πλάκας, κατασκευή σκιάστρων, τοποθέτηση αδιαφανών ή αντανακλαστικών τζαμιών, εγκατάσταση αεροκουρτίνας ψυχρού αέρα κλπ).
 • Παρεμβάσεις σε τμήματα της παραγωγικής διαδικασίας (μόνωση θερμών επιφανειών, όπως σωλήνες ζεστού νερού, απομόνωση πηγών θερμότητας κλπ).
 • Παρεμβάσεις στο μικροκλίμα του εργασιακού χώρου (επαρκής φυσικός αερισμός ή εγκατάσταση τεχνητού αερισμού, τοπική απαγωγή θερμού αέρα, εγκατάσταση κλιματιστικών μηχανημάτων κλπ).

Οργανωτικά μέτρα για την πρόληψη της θερμικής καταπόνησης

 • Προγραμματισμός διαλλειμάτων κατάλληλης διάρκειας.
 • Προγραμματισμός εργασιών, που συνεπάγονται υψηλή θερμική καταπόνηση εκτός θερμοκρασιακών αιχμών.
 • Μείωση της απασχόλησης ή παύση εργασιών μεταξύ των ωρών 12:00 – 16:00 σε ιδιαίτερα επιβαρυμένους θερμικά χώρους (μηχανοστάσια, χυτήρια, κεραμοποιεία, υαλουργεία κλπ).
 • Διαμόρφωση κλιματιζόμενων κυλικείων ή άλλων κατάλληλων χώρων για το χρόνο διαλλείματος των εργαζομένων.

Περίοδος COVID

Ιδιαίτερα στην περίοδο COVID που διανύουμε ακόμη, δεν πρέπει να διαφεύγει της προσοχής ο κίνδυνος διασποράς του ιού σε κλειστούς κλιματιζόμενους χώρους και ως εκ τούτου θα πρέπει παράλληλα να λαμβάνεται μέριμνα για τον φυσικό ή τεχνητό εξαερισμό των κλειστών χώρων εργασίας, όπως και όλων των άλλων μέτρων που έχουν συμπεριληφθεί σε σχετικές εγκυκλίους των Υπουργείων.

Το στελεχιακό δυναμικό της ΕΞΥΠΠ ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε. βρίσκεται συνεχώς στο πλευρό των επιχειρήσεων, μέσω των συνεργατών τεχνικών ασφαλείας, ιατρών εργασίας, νοσηλευτικού προσωπικού κλπ, ώστε να καθοδηγήσουν αποτελεσματικά τις επιχειρήσεις ως προς την πρόληψη της θερμικής καταπόνησης στους εργασιακούς χώρους, μέσω εύστοχων και καίριων υποδείξεων.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στην ΕΞΥΠΠ ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε. (Θεσσαλονίκη: 2310 – 552562, email: [email protected], Αθήνα : 210 - 9580000, www.exyppsamaras.gr).

Για την ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε.
Βιβή Μιξαφέντη, διπλ. χημικός μηχανικός ΑΠΘ,
Διευθύντρια Υπηρεσιών Υγείας & Ασφάλειας Εργασίας

LOCATION

 • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 • 26ης Οκτωβρίου 43, LIMANI CENTER

 • T.K. 546 27

 • ΑΘΗΝΑ

 • Πανεπιστημίου 10, Σύνταγμα

 • T.K. 106 71

CONTACT

twitter
facebook
samaras