Σεμινάρια Α’ τριμήνου 2019 στον τομέα της Ασφάλειας & Υγείας στους χώρους της Εργασίας

Η ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ στα πλαίσια της παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών προς τους πελάτες της,

διοργανώνει

Σεμινάρια για θέματα αιχμής στον τομέα της Ασφάλειας & Υγείας στους χώρους εργασίας

 


 


Εκπαίδευση Ομάδων Πυροπροστασίας
(σύμφωνα με την 14/2014 Πυροσβεστική Διάταξη)

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 27 & 28 Μαρτίου 2019
(Τετάρτη-Πέμπτη)
Μάθετε περισσότερα

Εργασίες σε Ύψος – Βασική Εκπαίδευση
Ημερομηνία Διεξαγωγής: 28  Φεβρουαρίου 2019
(Πέμπτη)
Μάθετε περισσότερα

 

 


Α΄ Βοήθειες στους χώρους εργασίας
Ημερομηνία Διεξαγωγής: Παρασκευή 01 Μαρτίου 2019
Μάθετε περισσότερα

Νέο! Ασφαλής χειρισμός & συντήρηση
περονοφόρων , Πρακτική εκπαίδευση με χρήση Προσομοιωτή

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 06 & 07 Μαρτίου 2019 (Τετάρτη-Πέμπτη)

Νέο! Ασφαλής Αποθήκευση & Μεταφορά Επικίνδυνων Υλικών –
Βασικές Αρχές της Συμφωνίας ADR 

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 14 & 15 Μαρτίου 2019
(Πέμπτη – Παρασκευή)
Μάθετε περισσότερα

Έλεγχοι Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων σύμφωνα με το
Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 
Ημερομηνία Διεξαγωγής: 18,19 & 20  Μαρτίου 2019
(Δευτέρα-Τετάρτη)
Μάθετε περισσότερα

 Νέο! Η ηλεκτρονική πλατφόρμα του
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας SEPENET στην πράξη
Ημερομηνία Διεξαγωγής: 29 Μαρτίου 2019
(Παρασκευή)
Μάθετε περισσότερα

LOCATION

  • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

  • 26ης Οκτωβρίου 43, LIMANI CENTER

  • T.K. 546 27

  • ΑΘΗΝΑ

  • Πανεπιστημίου 10, Σύνταγμα

  • T.K. 106 71

CONTACT

twitter
facebook
samaras