Σεμινάρια Ιουνίου – Ιουλίου 2019 στον τομέα της Ασφάλειας & Υγείας στους χώρους της Εργασίας

Η ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ στα πλαίσια της παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών προς τους πελάτες της,

διοργανώνει

Σεμινάρια για θέματα αιχμής στον τομέα της Ασφάλειας & Υγείας στους χώρους εργασίας

 
Εκπαίδευση Ομάδων Πυροπροστασίας
(σύμφωνα με την 14/2014 Πυροσβεστική Διάταξη)

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 27 & 28 Ιουνίου 2019
(Πέμπτη-Παρασκευή)
Μάθετε περισσότερα

Εργασίες σε Ύψος – Βασική Εκπαίδευση
Ημερομηνία Διεξαγωγής:  09 Ιουλίου 2019
(Τρίτη)
Μάθετε περισσότερα

 


Α΄ Βοήθειες στους χώρους εργασίας
Ημερομηνία Διεξαγωγής: Τετάρτη 17  Ιουλίου 2019
Μάθετε περισσότερα

Νέο! Ασφαλής χειρισμός & συντήρηση
περονοφόρων , Πρακτική εκπαίδευση με χρήση Προσομοιωτή

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 11 & 12 Ιουλίου 2019 (Πέμπτη-Παρασκευή)

Νέο! Ασφαλής Αποθήκευση & Μεταφορά Επικίνδυνων Υλικών –
Βασικές Αρχές της Συμφωνίας ADR 

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 03 & 04 Ιουλίου 2019
(Τετάρτη-Πέμπτη)
Μάθετε περισσότερα

LOCATION

  • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

  • 26ης Οκτωβρίου 43, LIMANI CENTER

  • T.K. 546 27

  • ΑΘΗΝΑ

  • Πανεπιστημίου 10, Σύνταγμα

  • T.K. 106 71

CONTACT

twitter
facebook
samaras