Σεμινάριο για την εφαρμογή του GDPR στα Πρατήρια Καυσίμων

 

Η ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ έχει αναπτύξει ένα σεμινάριο αποκλειστικά προσανατολισμένο στα πρατήρια καυσίμων. Το σεμινάριο, σας δίνει την δυνατότητα να κατανοήσετε τις βασικές αρχές προστασίας και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, να ενημερωθείτε σχετικά με τις απαιτήσεις του Κανονισμού (GDPR) και να λάβετε τις βασικές θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις πάνω στις κατάλληλες πρακτικές που πρέπει να εφαρμόζει η επιχείρησή σας.

 

Γιατί να παρακολουθήσω το σεμινάριο για τον GDPR;

Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων 2016/679 (GDPR), με άμεση υποχρεωτική ισχύ για όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε. από 25/05/2018 σε συνδυασμό με τον εφαρμοστικό στην Ελλάδα Ν. 4624/2019, δημιουργεί σε κάθε επιχείρηση ευθύνες και υποχρεώσεις ως προς την τήρηση βασικών μέτρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζεται.

Σύμφωνα με αποτελέσματα πρόσφατης έρευνας το 80% της διαρροής προσωπικών δεδομένων στον κλάδο των επιχειρήσεων συμβαίνει λόγω έλλειψης ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του προσωπικού, κάτι το οποίο θέτει την επιχείρηση σε οικονομικό κίνδυνο.

Γι’ αυτό οι υπεύθυνοι κάθε πρατηρίου καυσίμων οφείλουν να είναι ενημερωμένοι και καταλλήλως καταρτισμένοι, έτσι ώστε να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά οποιαδήποτε πιθανή διαρροή των δεδομένων και να προστατεύουν την επιχείρησή τους από την επιβολή υψηλών προστίμων.

Σε ποιους απευθύνεται το σεμινάριο;

 • Υπευθύνους πρατηρίων καυσίμων παντός είδους (υγρών καυσίμων, υγραερίου, φυσικού αερίου, καυσίμων λιμένα κ.α.)
 • Υπευθύνους εγκαταστάσεων αποθήκευσης πετρελαίου θέρμανσης

Θεματολογία

 • Ανάλυση Βασικών Εννοιών του ΓΚΠΔ 2016/679 – GDPR.
 • Προσωπικά δεδομένα – Κατηγοριοποιήσεις.
 • Ανάλυση της Νομοθεσίας περί προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
 • Ανάλυση των δικαιωμάτων των φυσικών προσώπων – προσωπικού & πελατών του πρατηρίου.
 • Ανάλυση των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφαλείας.
 • Έννοια, ρόλος και καθήκοντα του Υπεύθυνου Διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων.
 • Καθοδήγηση στην οργανωμένη συλλογή των απαιτούμενων πληροφοριών.
 • Αναγνώριση των κυριότερων κινδύνων για την ασφαλή επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων.

Εκπαιδευτικό Υλικό

Οδηγός «Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στα πρατήρια καυσίμων», προσαρμοσμένος στις ανάγκες του πρατηρίου σας, ο οποίος περιλαμβάνει βασικά έγγραφα συμμόρφωσης με τον GDPR:

 • Πολιτική προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, πολιτική ασφαλείας, ειδικές διαδικασίες εναρμόνισης με τον GDPR,
 • Έντυπα – φόρμες δηλώσεων συναίνεσης,
 • Πρότυπες συμβάσεις προσωπικού - υπεργολάβων.

Τόπος διεξαγωγής: Αίθουσα εκπαίδευσης ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ, 26ης Οκτωβρίου 43, Θεσσαλονίκη.

Ημερομηνία / Ώρα διεξαγωγής: 5 & 6 Νοεμβρίου 2019 / 15:00 – 20:00

Διάρκεια: 12 ώρες

Εκπαιδευτές:

 • Τζιούφα Παρασκευή, Διπλ. Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, MSc, Στέλεχος του Τμήματος Ασφάλειας Προσωπικών Δεδομένων της ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε.
 • Πανάγου Ελένη, Νομική Σύμβουλος, MSc, Στέλεχος του   Τμήματος Ασφάλειας Προσωπικών Δεδομένων της ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε.


Εκπαιδευτικό υλικό:
Τεύχος σημειώσεων του εκπαιδευτή

Ειδικές τιμές για πελάτες του Ομίλου ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Θα χορηγηθεί Βεβαίωση Παρακολούθησης στους συμμετέχοντες

Για δηλώσεις συμμετοχής συμπληρώστε την συνημμένη φόρμα : ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, αναφέροντας οπωσδήποτε τον κωδικό του σεμιναρίου 19-14.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο τηλέφωνο: 2310 – 540280, κα Χριστίνα Ζούτσου, κα Φιλιώ Μίντση.

LOCATION

 • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 • 26ης Οκτωβρίου 43, LIMANI CENTER

 • T.K. 546 27

 • ΑΘΗΝΑ

 • Πανεπιστημίου 10, Σύνταγμα

 • T.K. 106 71

CONTACT

twitter
facebook
samaras