Σταθμοί Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων – Νέες Προκλήσεις στην Ασφάλεια Εγκαταστάσεων

Η ηλεκτροκίνηση και τα ηλεκτρικά οχήματα αποτελούν το μέλλον των μετακινήσεων μας. Η χρήση των ηλεκτρικών οχημάτων,  που αυξάνεται όλο και περισσότερο, δημιουργεί παράλληλα την ανάγκη για την εγκατάσταση των σταθμών φόρτισης. Τα δημοσίως προσβάσιμα σημεία φόρτισης διασυνδεδεμένα με το Μητρώο Υποδομών και Φορέων Αγοράς Ηλεκτροκίνησης είναι περισσότερα από 5.500 σε περισσότερες από 2.200 τοποθεσίες με την τάση να είναι έντονα αυξητική.

Οι φορτιστές όμως είναι μόνιμα εκτεθειμένοι σε όλες τις περιβαλλοντικές συνθήκες με αποτέλεσμα ο εξοπλισμός τους να καταπονείται διαρκώς και να εγκυμονεί κινδύνους για τους χρήστες της εγκατάστασης.

Ενδεικτικά, οι εφαρμογές φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων αυξάνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας στα:

  • Βύσματα: κίνδυνος ασυνέχειας του αγωγού προστασίας.
  • Καλώδιο: κίνδυνος μηχανικής βλάβης στη μόνωση του καλωδίου.
  • Ηλεκτρικό αυτοκίνητο: κίνδυνος πρόσβασης σε ενεργά μέρη του φορτιστή.
  • Υγρό περιβάλλον.

Ο μεγαλύτερος κίνδυνος από το ηλεκτρικό ρεύμα για τον χρήστη της εγκατάστασης είναι η  ηλεκτροπληξία. Υπάρχουν αρκετοί μέθοδοι προστασίας από ηλεκτροπληξία, εκ των οποίων ο πιο πρακτικός και αποτελεσματικός είναι η χρήση ρελέ διαρροής με ονομαστικό διαφορικό ρεύμα λειτουργίας μικρότερο ή ίσο των 30mA.

Ορισμένα όμως φορτία, όπως ο μετατροπέας AC/DC που περιλαμβάνεται στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και χρησιμοποιείται για τη φόρτιση της μπαταρίας, μπορεί να δημιουργήσει ρεύμα διαρροής DC. Τα ρελέ διαρροής εκτός από τον τύπο Β δεν έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργούν σωστά παρουσία ρεύματος διαρροής DC και ίσως «τυφλωθούν» (RCD Blinding) εάν αυτό το ρεύμα είναι πολύ υψηλό.

Στο νέο πρότυπο ΕΛΟΤ 60364 «Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις» αναφέρεται ξεκάθαρα ο τρόπος με τον  οποίο θα πρέπει να εγκαθίστανται οι φορτιστές ηλεκτρικών οχημάτων.

Ένας σταθμός φόρτισης εγκατεστημένος σε μία επιχείρηση αποτελεί πλέον μέρος της εγκατάστασης και θα πρέπει να επιθεωρείται και να δηλώνεται στην Υπεύθυνη Δήλωση Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην κείμενη Νομοθεσία.

Ο μοναδικός τρόπος ώστε να θεωρηθεί επίσημα μια ηλεκτρολογική εγκατάσταση ασφαλής είναι να επιθεωρηθεί και να εκδοθεί η Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (Υ.Δ.Ε.) από εξειδικευμένο προσωπικό.

Η ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ διαθέτει εξειδικευμένη ομάδα έμπειρων μηχανικών με εξαιρετικά μεγάλο portfolio σε ελέγχους ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων σε κάθε είδους κτίρια – επαγγελματικές δραστηριότητες.

 

Υπεύθυνος Επικοινωνίας:

Μπαριτάκης Χαράλαμπος

τ. 2310540280

LOCATION

  • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

  • 26ης Οκτωβρίου 43, LIMANI CENTER

  • T.K. 546 27

  • ΑΘΗΝΑ

  • Πανεπιστημίου 10, Σύνταγμα

  • T.K. 106 71

CONTACT

twitter
facebook
samaras