Ασφάλεια κατά την εκτέλεση εργασιών συντήρησης (κωδ. σεμιναρίου 23-10)

Σε ποιους απευθύνεται

 • Εργαζόμενους στο αντικείμενο συντήρησης
 • Υπευθύνους τμημάτων συντήρησης εγκαταστάσεων
 • Επιβλέποντες συνεργείων εκτέλεσης εργασιών συντήρησης
 • Εργοδότες εγκαταστάσεων επαγγελματικών χώρων που εκτελούνται εργασίες συντήρησης
 • Εργοδότες εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο
 • Εμπλεκόμενους και Υπευθύνους στο αντικείμενο της Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας

Σκοπός σεμιναρίου

 • Η επισήμανση των κυριότερων και συνηθέστερων κινδύνων κατά την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης με προτάσεις των βασικότερων μέτρων πρόληψης τους
 • Η παρουσίαση του σχετικού νομοθετικού πλαισίου που οφείλουν να έχουν υπόψη οι κύριοι εμπλεκόμενοι στο αντικείμενο (εργοδότες & εργαζόμενοι τμημάτων συντήρησης και συνεργείων εκτέλεσης εργασιών του αντικειμένου)

Θεματολογία

 • Ορισμοί, Συνήθεις και μη εργασίες συντήρησης
 • Επιπτώσεις στην ασφάλεια και υγεία από την εκτέλεση εργασιών συντήρησης
 • Εκτίμηση της επικινδυνότητας κατά την εκτέλεση των εργασιών
 • Βασικοί κανόνες για ασφαλείς εργασίες συντήρησης
 • Ασφάλεια κατά την χρήση εξοπλισμού και μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται στο αντικείμενο
 • Θερμές & Ψυχρές Εργασίες, Εργασίες σε Ύψος, Απομονωμένες Θέσεις σε περιορισμένους Χώρους
 • Πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων από Φυσικοχημικούς παράγοντες προκαλούμενοι κατά την εκτέλεση εργασιών συντήρησης
 • Εκτέλεση εργασιών συντήρησης από Εξωτερικούς Συνεργάτες και Υπεργολάβους
 • Κείμενο Νομοθετικό Πλαίσιο
 • Αξιοποίηση προγραμμάτων και so ware για την επίτευξη της ασφάλειας κατά την εκτέλεση εργασιών συντήρησης

 

Δικαίωμα Συμμετοχής: Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας, για να ενημερωθείτε για το δικαίωμα συμμετοχής στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας / Ειδικές τιμές για πελάτες του Ομίλου ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

 

Τόπος διεξαγωγής: Το σεμινάριο θα διεξαχθεί δια ζώσης σε αίθουσα εκπαίδευσης της ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ, επί της οδού 26ης Οκτωβρίου 43, 54627 Limani Center, Θεσσαλονίκη

 

Ημερομηνία και ώρες διεξαγωγής: Τρίτη 05/12/2023, από τις 13:00 – 16:15

 

Διάρκεια: 5 εκπαιδευτικές ώρες

 

Εκπαιδευτικό υλικό: Ηλεκτρονικό τεύχος σημειώσεων του εισηγητή

 

Εισηγητής: κ. Αλέξανδρος Παναγιωτίδης, Μηχανολόγος Μηχανικός, Προϊστάμενος του Τμήματος Εκπαίδευσης & Υποστήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού της ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε.

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας / Ειδικές τιμές για πελάτες του Ομίλου ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Δήλωση Συμμετοχής: Για δηλώσεις συμμετοχής παρακαλώ συμπληρώστε τη συνημμένη φόρμα ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ .

 

Επικοινωνία: Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο τηλέφωνο 2310 552562 ή στο email: [email protected], αρμόδιες οι κ.κ. Κατερίνα Κόκλα και Φιλιώ Μίντση.

News

LOCATION

 • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 • 26ης Οκτωβρίου 43, LIMANI CENTER

 • T.K. 546 27

 • ΑΘΗΝΑ

 • Πανεπιστημίου 10, Σύνταγμα

 • T.K. 106 71

CONTACT

twitter
facebook
samaras