Τεχνικός Έλεγχος Φωτοβολταϊκών Πάρκων

Οι Φωτοβολταϊκές Εγκαταστάσεις είναι από τις πιο ελκυστικές και κερδοφόρες επενδύσεις στον επιχειρηματικό χώρο. Η εξαγορά υφιστάμενου ή η κατασκευή ενός νέου Φωτοβολταϊκού Πάρκου θα πρέπει, εκτός του Νομικού, Φορολογικού και Αδειοδοτικού ελέγχου, να συνοδεύεται και από τον Τεχνικό Έλεγχο (Technical Due Diligence Report), ώστε ο επενδυτής να γνωρίζει την υφιστάμενη κατάσταση του ΦΒ σταθμού, που διαπραγματεύεται και  να αξιολογήσει κάθε πιθανό ρίσκο της επιχειρηματικής αυτής ευκαιρίας.

Παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση ενός Φωτοβολταϊκού Πάρκου:

 • Η εσφαλμένη επιλογή υλικών στην αρχική μελέτη
 • Αστοχίες κατά την διαστασιολόγηση του έργου
 • Αστοχίες κατά την κατασκευή του έργου
 • Χρήση υλικών αμφιβόλου ποιότητας και εγγυήσεων
 • Απουσία συντήρησης ή ελλιπής συντήρηση

Τι περιλαμβάνει ο Τεχνικός Έλεγχος (Technical Due Diligence Report)

 • Επιτόπια επιθεώρηση στο έργο.
 • Έλεγχο και αξιολόγηση όλων των τεχνικών σχεδίων (ηλεκτρολογικά, μηχανολογικά, κατασκευαστικά).
 • Έλεγχο και αξιολόγηση της ποιότητας των υλικών και εξοπλισμού κατασκευής του έργου.
 • Έλεγχο και αξιολόγηση βασικών στοιχείων της εγκατάστασης, όπως περίφραξη, φρεάτια, ηλεκτρολογικοί πίνακες, αντικεραυνική προστασία, εδαφολογικές συνθήκες κ.α.
 • Έλεγχο και αξιολόγηση του συμβολαίου συντήρησης και της εφαρμογής του.
 • Έλεγχο λειτουργίας και αξιολόγηση του τηλεμετρικού συστήματος.
 • Έλεγχο λειτουργίας και αξιολόγηση του συστήματος ασφαλείας.
 • Θερμογραφία  των ηλεκτρολογικών πινάκων, του υποσταθμού, καθώς και των πλαισίων για τον έλεγχο ύπαρξης hot-spot.
 • Έλεγχο του υποσταθμού μέσης τάσης, του μετασχηματιστή, καθώς και της λειτουργίας του ηλεκτρονόμου προστασίας.
 • Μέτρηση της αντίστασης γείωσης.
 • Υπολογισμός του κόστους ανακύκλωσης των πάνελ μετά το πέρας λειτουργίας τους.
 • Υπολογισμό και εκτίμηση της μελλοντικής παραγωγής κερδών του φωτοβολταϊκού συστήματος.
 • SWOT analysis (STRENGHTS, WEAKNESSES, OPPORTUNITIES and THREATS) και εκτίμηση κινδύνου επένδυσης.
 • Σύνταξη τεχνικής Έκθεσης με προτάσεις βελτίωσης για τη βέλτιστη απόδοση της επένδυσης σας.

Τα οφέλη του Τεχνικού Ελέγχου

Με τον τεχνικό έλεγχο ο επενδυτής είναι σε θέση να γνωρίζει επακριβώς,  είτε πρόκειται για εξαγορά υφιστάμενου φωτοβολταϊκού πάρκου, είτε για κατασκευή ενός νέου:

 • την υφιστάμενη κατάσταση του Φ/Β ή αντίστοιχα την επάρκεια του υπό κατασκευή πάρκου
 • την μέχρι σήμερα απόδοση του ή αντίστοιχα την προσδοκώμενη
 • τις απαιτούμενες παρεμβάσεις για την ορθή λειτουργία του
 • τα μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα της κατασκευής του
 • την πρόβλεψη της παραγωγής και των κερδών του, για τα επόμενα έτη μέχρι τη λήξη της σύμβασης του με τον ΔΑΠΕΕΠ

Η ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ με την πλέον εξειδικευμένη ομάδα έμπειρων διπλωματούχων μηχανικών και τα πλέον εξειδικευμένα όργανα μετρήσεων, μπορεί να σας παρέχει πλήρη τεχνικό έλεγχο, ώστε να είστε σε θέση να αξιολογήσετε το επιχειρηματικό σας ρίσκο σχετικά με την επένδυση σε ένα υφιστάμενο φωτοβολταϊκό έργο.

 

 

Υπεύθυνος Επικοινωνίας:

Μπαριτάκης Χαράλαμπος

2310540280, Κιν. 6970004181

email:  info@exyppsamaras.gr

 

 

 

LOCATION

 • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 • 26ης Οκτωβρίου 43, LIMANI CENTER

 • T.K. 546 27

 • ΑΘΗΝΑ

 • Πανεπιστημίου 10, Σύνταγμα

 • T.K. 106 71

CONTACT

twitter
facebook
samaras