Υποχρέωση Πιστοποίησης ΜΚΟ με EN ISO 9001

Από τα μέσα Απριλίου 2020, η κυβέρνηση στο πλαίσιο της προσπάθειάς της να συγκεντρώσει τα στοιχεία των ΜΚΟ, που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας και των συνεργαζόμενων με αυτές ατόμων και οργανισμών, προχώρησε στην ανασύσταση του «Μητρώου Ελληνικών και Ξένων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ)». Με την δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της ΚΥΑ 3063/2020 (ΦΕΚ 1382Β’/27.03.2020) ρυθμίζονται ζητήματα λειτουργίας του Μητρώου και επίσης ορίζονται και οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά εγγραφής των ΜΚΟ σε αυτό.

ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑ ΕΝ ISO 9001

 

Στο Μητρώο Ελληνικών & Ξένων ΜΚΟ υποχρεούνται να εγγραφούν όλα τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ), που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα σε θέματα διεθνούς προστασίας, μετανάστευσης και κοινωνικής ένταξης. Η εφαρμογή πιστοποιημένου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) με βάση το διεθνές πρότυπο EN ISO 9001 είναι μια από τις υποχρεώσεις των ΜΚΟ για να μπορέσουν να εγγραφούν στο Μητρώο Ελληνικών & Ξένων ΜΚΟ, ώστε να δραστηριοποιούνται σε δομές που περιγράφονται στο ν. 4375/2016 και να λαμβάνουν χρηματοδοτήσεις από εθνικούς, ενωσιακούς ή άλλους  πόρους

ΓΙΑΤΙ Η «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε.» ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΛΥΣΗ

 

Η ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε. έχει παράσχει υπηρεσίες σχετικές με την ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης σε περισσότερες από 300 επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα, καθιστώντας την μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες του χώρου στην Βόρεια Ελλάδα. Η πολυετής εμπειρία, το πλήθος των πελάτων αλλά και το ότι αποτελεί μέλος του Ομίλου Επιχειρήσεων ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, έχουν εφοδιάσει την  «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε.» με τα κάτωθι:

 • Εξειδικευμένα Στελέχη που απαρτίζουν την Ομάδα Έργου,
 • Ολιστική προσέγγιση μέσω της σύνθεσης Ομάδας Έργου,
 • Προσαρμογή και σύνταξη μεθόδων, διαδικασιών και προτάσεων στην δομή, στα δεδομένα και τις ανάγκες του εκάστοτε πελάτη (customized services) και στα συστήματα που ήδη εφαρμόζει,
 • Πληθώρα έργων σε όλους τους κλάδους δραστηριότητας,
 • Διαχείριση μεγάλων και σύνθετων έργων,
 • Βαθιά γνώση νομοθεσίας και βέλτιστων πρακτικών,
 • Δυνατότητα διαρκούς υποστήριξης,
 • Διασφάλιση επιχειρησιακής συνέχειας.

Επικοινωνία:

Γραφείο Θεσσαλονίκης: 2310 552 5662, 2310 540 280

Γραφείο Αθηνών: 210 958 00 00, 210 959 00 30

e-mail: info@exyppsamaras.gr

LOCATION

 • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 • 26ης Οκτωβρίου 43, LIMANI CENTER

 • T.K. 546 27

 • ΑΘΗΝΑ

 • Πανεπιστημίου 10, Σύνταγμα

 • T.K. 106 71

CONTACT

twitter
facebook
samaras