28 Απριλίου 2022: Παγκόσμια Ημέρα για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία. «Ενεργήστε μαζί για να οικοδομήσουμε μια θετική κουλτούρα Ασφάλειας και Υγείας»

Τα ζητήματα της συμμετοχής και του κοινωνικού διαλόγου για τη δημιουργία μιας ισχυρής κουλτούρας Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία αποτελούν το κεντρικό θέμα της φετινής Παγκόσμιας Ημέρας για την Ασφάλεια & την Υγεία στην Εργασία, που εορτάζεται και φέτος, όπως κάθε χρόνο από την Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (International Labour Organization, ILO) των Ηνωμένων Εθνών.

Η οικοδόμηση θετικής κουλτούρας για την Ασφάλεια & Υγεία στους χώρους εργασίας απαιτεί ισχυρή ηγεσία, μακροπρόθεσμο σχέδιο, εμπνευσμένες δράσεις, στοχευμένες ενέργειες, ενεργητική εμπλοκή και υποκίνηση των εργαζομένων και ειλικρινές ενδιαφέρον και δέσμευση της διοίκησης, αλλά και των εργαζομένων για την Ασφάλεια. Σε ένα τέτοιο θετικό περιβάλλον που υπηρετεί την Ασφάλεια & την Υγεία οι εργαζόμενοι ενθαρρύνονται από την διοίκηση να εκφράζουν χωρίς τον φόβο της τιμωρίας ζητήματα ασφάλειας και ανησυχίες για πιθανούς κινδύνους, αλλά και προτάσεις για την επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται με ανασφαλείς καταστάσεις. Σε ένα κλίμα αμοιβαίου σεβασμού και εμπιστοσύνης προάγεται η πρόληψη και οι αποτελεσματικές και βιώσιμες λύσεις. Η διεθνής εμπειρία αποδεικνύει συνεχώς ότι για την επίτευξη ασφαλούς και υγιεινού περιβάλλοντος στους χώρους εργασίας απαιτείται η συμμετοχή ολόκληρης της αλυσίδας των εμπλεκομένων (εργοδοτών, ενδιαμέσων στελεχών, εργαζομένων) σε ένα πλαίσιο διαλόγου, κοινού ενδιαφέροντος και στόχων και ουσιαστικής αλληλεπίδρασης.

Σύμφωνα με τη Σύμβαση Προωθητικού Πλαισίου για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, του ILO, 2006 (αρ. 187) «Είναι σημαντικό να δημιουργηθεί μια προληπτική κουλτούρα Ασφάλειας και Υγείας, στην οποία το δικαίωμα σε ένα ασφαλές και υγιές εργασιακό περιβάλλον είναι σεβαστό σε όλα τα επίπεδα, όπου οι κυβερνήσεις, οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι συμμετέχουν ενεργά στη διασφάλιση του, μέσω ενός συστήματος καθορισμένων δικαιωμάτων, ευθυνών και καθηκόντων, όπου η αρχή της πρόληψης έχει την υψηλότερη προτεραιότητα». Επιπροσθέτως, καθοριστικό ρόλο στην οικοδόμηση κουλτούρας σε εθνικό επίπεδο παίζουν οι πολιτικές που εφαρμόζουν οι κυβερνήσεις των κρατών, συμπεριλαμβάνοντας στην εθνική ατζέντα την προτεραιότητα για την Επαγγελματική Ασφάλεια και την Υγεία. Είναι απαραίτητη, πλέον, η διάθεση πόρων για την αύξηση της ευαισθητοποίησης και την απόκτηση τεχνογνωσίας για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση των επαγγελματικών κινδύνων. Και όχι μόνο. Η ενίσχυση του κοινωνικού  διαλόγου και η εθνική δέσμευση από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη αποτελούν την αδιαπραγμάτευτη συνθήκη, η οποία θα πρέπει να ισχύει για την προαγωγή μια τέτοιας εθνικής προληπτικής κουλτούρας Ασφάλειας και Υγείας.

COVID -19 και νέα δεδομένα

Η πανδημία COVID-19 έβαλε σε περιπέτεια όχι μόνο τη δημόσια υγεία, αλλά και κάθε παραγωγική δραστηριότητα και επιχειρηματική πρακτική. Διακυβεύτηκε η κοινωνική συνοχή και εν τέλει η ίδια η Ασφάλεια και η Υγεία του εργατικού δυναμικού των κρατών παγκοσμίως. Η αναγκαιότητα για τη διαχείριση της πανδημίας ανέδειξε ακόμη περισσότερο ως πρόκληση την ανάπτυξη του κοινωνικού διαλόγου, την ανάλογη προσαρμογή των κεντρικών στρατηγικών και πολιτικών σε επίπεδο κρατών και των συστημάτων Ασφάλειας και Υγείας σε επίπεδο επιχειρήσεων και οργανισμών. Τέθηκε επιτακτικά όχι μόνο η διαχείριση του κινδύνου για την προστασία της υγείας των εργαζομένων και τη διατήρηση της λειτουργίας και της συνέχειας των επιχειρήσεων και των οργανισμών, αλλά και η ανάγκη για την αντιμετώπιση νέων ζητημάτων που προέκυψαν, αναφορικά με νέες μορφές εργασίας, όπως για παράδειγμα  η απομακρυσμένη πρόσβαση (τηλεργασία) και οι νέοι αναδυόμενοι κίνδυνοι που προκύπτουν από αυτή.

Η κατεύθυνση προς την οικοδόμηση μιας κουλτούρας Ασφάλειας & Υγείας, τόσο σε κεντρικό επίπεδο κυβερνήσεων και κρατών όσο και σε επίπεδο επιχειρήσεων, αποτελεί σήμερα μονόδρομο για την αντιμετώπιση κρίσεων για την υγεία, με δεδομένο ότι η νόσος COVID-19 βρίσκεται ακόμη εδώ.

Η ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ μέσω των έμπειρων και καταρτισμένων Ιατρών Εργασίας, Συμβούλων Ασφάλειας, Τεχνικών Ασφαλείας, Συντονιστών Ασφάλειας και Υγείας και του υπόλοιπου επιστημονικού δυναμικού της βρίσκεται διαρκώς στο πλευρό των πελατών της προσφέροντας συμβουλές, προτάσεις και λύσεις για όλα τα θέματα Επαγγελματικής Ασφάλειας & Υγείας με ευαισθησία και επαγγελματισμό. Συμβάλλει έτσι στην οικοδόμηση μιας γενικότερης κουλτούρας Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία στην ελληνική πραγματικότητα του σήμερα,  κουλτούρα που είναι απαραίτητη, ώστε μαζί με την λήψη των ανάλογων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, να μπορούμε να προσδοκούμε τον περιορισμό των εργατικών ατυχημάτων, αλλά την αποφυγή βλαβών στην υγεία των εργαζομένων.

Για τη ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ

Βιβή Μιξαφέντη, Χημικός Μηχανικός ΑΠΘ,

Διευθύντρια Υπηρεσιών Υγείας & Ασφάλειας Εργασίας

LOCATION

  • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

  • 26ης Οκτωβρίου 43, LIMANI CENTER

  • T.K. 546 27

  • ΑΘΗΝΑ

  • Πανεπιστημίου 10, Σύνταγμα

  • T.K. 106 71

CONTACT

twitter
facebook
samaras