28 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021- ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΗΜΕΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Σαν σήμερα, πριν 40 χρόνια, υπεγράφη η Σύμβαση 108 του Συμβουλίου της Ευρώπης, η πρώτη νομικά δεσμευτική διεθνή συνθήκη στον τομέα της προστασίας των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων. Το 2006, το ίδιο Συμβούλιο ανακήρυξε την 28η Ιανουαρίου ως Ημέρα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η οποία γιορτάζεται σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η  ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε. συμμετέχει στον εορτασμό της 15ης Ευρωπαϊκής Ημέρας Προστασίας Δεδομένων, καθώς θεωρεί ότι αποτελεί πολύ σημαντικό ζήτημα που αφορά όχι μόνο το επιχειρείν, αλλά την κοινωνία μας γενικότερα. Εδώ και χρόνια παρέχει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου με σκοπό την ευαισθητοποίηση δημόσιων φορέων και ιδιωτικών επιχειρήσεων ως προς την ορθή και σύννομη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων 2016/679 - GDPR.

 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ο φετινός εορτασμός είναι αδύνατο να μην συνδεθεί με την προστασία των δεδομένων στο πλαίσιο αντιμετώπισης της πανδημίας, η οποία δημιούργησε πρωτόγνωρες και έκτακτες συνθήκες στον επιχειρηματικό και κοινωνικοοικονομικό χώρο. Πράγματι, οι φορείς του δημοσίου τομέα και οι επιχειρήσεις, στην προσπάθεια τους να προσαρμοσθούν στις νέες αυτές συνθήκες, έλαβαν κατεπείγοντα μέτρα για την αδιάκοπη συνέχιση της δραστηριότητάς τους. Ένα από αυτά ήταν η χρήση τεχνολογικών μέσων και αξιοποίηση δικτυακών υποδομών, ώστε το προσωπικό τους να εκτελεί εξ αποστάσεως τα καθήκοντα του, με αποτέλεσμα να επεξεργάζεται απομακρυσμένα προσωπικά δεδομένα που αφορούν στην λειτουργία τους.

Οι φορείς και οι επιχειρήσεις προσέφυγαν στο αναγκαίο αυτό μέσο της τηλεργασίας βεβιασμένα, δίχως να κατανοήσουν τις πραγματικές προκλήσεις αυτής, λόγω των ραγδαίων εξελίξεων, ώστε να λάβουν τα απαιτούμενα τεχνικά μέτρα ασφαλείας και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που διαχειρίζονται.

 

ΝΕΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΕΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ

 

Η μη συγκροτημένη και ασφαλής χρήση των ανωτέρω τεχνολογικών υποδομών ενέχει ουσιώδεις κινδύνους για τους φορείς και τις επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα την πιθανή έκθεσή τους σε περιστατικά ασφαλείας, όπως είναι η απώλεια, η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και χρήση προσωπικών δεδομένων εργαζομένων, συνεργατών και πελατών.

Οι ανωτέρω παραβιάσεις δύναται να επιφέρουν ανεπανόρθωτη βλάβη στους φορείς και τις επιχειρήσεις και τους καθώς και στα φυσικά πρόσωπα που ανήκουν στην συναλλακτική τους σφαίρα και να οδηγήσουν μοιραία στην επιβολή υψηλών διοικητικών προστίμων.

 

  ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε.

 

Για την αποφυγή και εξάλειψη αυτών των πιθανών κινδύνων αλλά και την αύξηση της εμπιστοσύνης της εμπορικής φήμης και αξιοπιστίας κάθε φορέα και επιχείρησης, η ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε. παρέχει ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες και διαθέτει μια σειρά ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων που δημιουργούν προστιθέμενη αξία στους πελάτες της:

 • Εξειδικευμένα Στελέχη που απαρτίζουν την Ομάδα Έργου.
 • Ολιστική προσέγγιση μέσω της σύνθεσης Ομάδας Έργου (Νομικός Σύμβουλος, ΙΤ Expert και Σύμβουλος Οργάνωσης).
 • Άριστη γνώση του Κανονισμού, του δικαίου και των πρακτικών περί Προσωπικών Δεδομένων και των απαιτήσεων που απορρέουν απ’ αυτών.
 • Προσαρμογή και σύνταξη μεθόδων, διαδικασιών και προτάσεων στην δομή, στα δεδομένα και τις ανάγκες του εκάστοτε πελάτη (customized services) και στα συστήματα που ήδη εφαρμόζει.

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε.

 

 • Χαρτογράφηση της ροής των δεδομένων εντός της εταιρείας σας και καθοδήγηση στην οργανωμένη συλλογή των απαιτούμενων πληροφοριών, (Data Flow Mapping).
 • Διάγνωση και αξιολόγηση του υφιστάμενου επιπέδου συμμόρφωσης της εταιρίας σας και εντοπισμός των αποκλίσεων από τις απαιτήσεις του GDPR, (Gap Analysis).
 • Αναγνώριση των κυριότερων κινδύνων για την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων (Risk Assessment).
 • Αξιολόγηση των επιπτώσεων σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων και τον εντοπισμό των ως άνω κινδύνων, (Data Privacy Impact Assessment).
 • Προτάσεις διαχείρισης των κινδύνων και μείωσης των επιπτώσεων, (Risk Treatment).
 • Διαδικασίες και Πολιτικές τεκμηρίωσης της συμμόρφωσης της εταιρείας με τον Κανονισμό.
 • Συνδρομή στον σχεδιασμό τεχνικών και οργανωτικών μέτρων.
 • Σύνταξη Δημόσιας Πολιτικής Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
 • Διαμόρφωση νομικής τεκμηρίωσης και προσαρμογή νομικών κειμένων (δηλώσεις συναίνεσης του υποκειμένου, συμβάσεων εργαζομένων, συνεργατών, προμηθευτών κ.α.).
 • Οδηγίες αντιμετώπισης περιστατικών παραβίασης, ανταπόκρισης στα αιτήματα των φυσικών προσώπων και πιθανής ένστασης αυτών.
 • Διεξαγωγή επιθεωρήσεων ετοιμότητας, (compliance audits).
 • ΥπηρεσίεςP.O. (Data Protection Officer).
 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανάπτυξης Συστήματος Ασφάλειας Πληροφοριών ISO 27001

Υπεύθυνοι Επικοινωνίας:

Ε. Πανάγου/τ. 2310 552 662, 2310 540280

Β. Τζιούφα /τ. 2310 552 662, 2310 540280, κ. 6970 004 196

LOCATION

 • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 • 26ης Οκτωβρίου 43, LIMANI CENTER

 • T.K. 546 27

 • ΑΘΗΝΑ

 • Πανεπιστημίου 10, Σύνταγμα

 • T.K. 106 71

CONTACT

twitter
facebook
samaras