ΝΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΚΩΝ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ ή ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ ΔΙΑΡΡΟΗΣ

Πολλές και σημαντικές αλλαγές επιφέρει η έκδοση της νέας υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 4825/24.12.2019) για τη χρήση των αντιηλεκτροπληξιακών διακοπτών  ή διακοπτών διαρροής (ΔΔΡ) σε σχέση με τη νομοθεσία που ίσχυε μέχρι σήμερα, αλλαγές που επηρεάζουν καθοριστικά την δυνατότητα κάθε επιχείρησης να λειτουργεί σύννομα και με ασφάλεια για το προσωπικό και τις εγκαταστάσεις της.

Ποιες  σημαντικές διαφοροποιήσεις φέρνει η εφαρμογή της νέας νομοθεσίας;

Πέρα από το γεγονός ότι γίνεται για πρώτη φορά εισαγωγή της έννοιας «τερματική γραμμή» η νέα νομοθεσία διαφοροποιείται στα εξής:

 • Γίνεται υποχρεωτική η προστασία με ΔΔΡ μόνο των τερματικών γραμμών και όχι όλων των ηλεκτρικών γραμμών, όπως ίσχυε μέχρι τώρα
 • Γίνεται προαιρετική η προστασία με ΔΔΡ των πυροσβεστικών συγκροτημάτων
 • Εξαιρούνται από την προστασία με ΔΔΡ τερματικές γραμμές με σύστημα TN-C (ουδετερογείωση)
 • Γίνεται προαιρετική η προστασία με ΔΔΡ των γραμμών με ηλεκτρικό διαχωρισμό (μετασχηματιστές απομόνωσης)
 • Γίνεται προαιρετική η προστασία με ΔΔΡ του σταθερού και μόνιμα εγκατεστημένου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.

Ποια τα σημεία της νέας νομοθεσίας που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής;

Εκ πρώτης η νέα νομοθεσία απλοποιεί τις διαδικασίες για την έκδοση της Υ.Δ.Ε.(Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη). Σε δεύτερη ανάγνωση, όμως, και σχετικά με την προαιρετική προστασία με ΔΔΡ του  σταθερού και μόνιμα εγκατεστημένου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού εισάγεται μία σειρά από προϋποθέσεις, οι οποίες απαιτούν από τον ελεγκτή εκτεταμένη εξειδίκευση και γνώση των διεθνών προτύπων και του εξοπλισμού. Ενδεικτικά, η μη προστασία με ΔΔΕ του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού προϋποθέτει τα εξής:

 • Ο εξοπλισμός αυτός να είναι σταθερός και μόνιμος (χωρίς ρευματοδότη)
 • Ο εξοπλισμός αυτός να μη βρίσκεται σε κατοικίες, σε χώρους διαμονής προσώπων όπως τα δωμάτια ξενοδοχείων, καθώς και σε βοηθητικούς χώρους προσωπικού όπως τα αποδυτήρια, τα κυλικεία κ.α.
 • Την εκπόνηση σχετικής μελέτης & εμπεριστατωμένης τεκμηρίωσης από αδειούχο μηχανικό η οποία κατατίθεται συνοδευτικά με την Υ.Δ.Ε.
 • Το σύστημα γείωσης να μην είναι ΤΤ (άμεσης γείωσης), όπου το ΔΔΡ παραμένει το βασικό μέτρο προστασίας έναντι ηλεκτροπληξίας

Η ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε. διαθέτει εξειδικευμένη ομάδα πολύ έμπειρων μηχανικών με εξαιρετικά μεγάλο portfolio, που περιλαμβάνει ορισμένες από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις της χώρας. Με τη συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού της, καθώς και την απαρέγκλιτη τήρηση των προτύπων και της νομοθεσίας μπορεί να καλύψει τις ανάγκες όλων των επιχειρήσεων Πανελλαδικά.

 

LOCATION

 • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 • 26ης Οκτωβρίου 43, LIMANI CENTER

 • T.K. 546 27

 • ΑΘΗΝΑ

 • Πανεπιστημίου 10, Σύνταγμα

 • T.K. 106 71

CONTACT

twitter
facebook
samaras