7 Ιουνίου 2022: Παγκόσμια Ημέρα Ασφάλειας Τροφίμων

Με περίπου 600 εκατομμύρια περιπτώσεις τροφιμογενών ασθενειών ετησίως, τα μη ασφαλή τρόφιμα αποτελούν απειλή τόσο για την ανθρώπινη υγεία όσο και για τις οικονομίες.

Εκτιμάται ότι 420.000 άνθρωποι σε όλο τον κόσμο πεθαίνουν κάθε χρόνο μετά από κατανάλωση μολυσμένων τροφίμων και τα παιδιά κάτω των 5 ετών φέρουν το 40% του φορτίου των τροφιμογενών ασθενειών.

Πρόσφατες εκτιμήσεις δείχνουν ότι ο αντίκτυπος των μη ασφαλών τροφίμων κοστίζει στις οικονομίες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος περίπου 95 δισεκατομμύρια δολάρια σε απώλεια παραγωγικότητας κάθε χρόνο

Επενδύοντας στην ασφάλεια των τροφίμων σήμερα,
αποκομίζουμε σημαντικά οφέλη στο μέλλον

 

Η ασφαλής παραγωγή τροφίμων βελτιώνει την οικονομικές ευκαιρίες, επιτρέποντας την πρόσβαση στη διεθνή αγορά και την παραγωγικότητα. Ωστόσο, τα μη ασφαλή ή μολυσμένα τρόφιμα οδηγούν σε απορρίψεις στο εμπόριο, οικονομικές απώλειες, όπως και απώλεια & σπατάλη τροφίμων.

 

Η ασφάλεια των τροφίμων είναι ευθύνη όλων μας

 

Ο τρόπος με τον οποίο παράγονται, αποθηκεύονται, διακινούνται και καταναλώνονται τα τρόφιμα επηρεάζει την ασφάλειά τους. Μερικοί τρόποι με τους οποίους οι κυβερνήσεις, οι διεθνείς οργανισμοί, οι επιστήμονες, ο ιδιωτικός τομέας και η κοινωνία των πολιτών εργάζονται για τη διασφάλιση της ασφάλειας των τροφίμων είναι οι εξής:

 • Συμμόρφωση με τα παγκόσμια πρότυπα τροφίμων
 • Καθιέρωση αποτελεσματικών ρυθμιστικών συστημάτων ελέγχου των τροφίμων συμπεριλαμβανομένης της ετοιμότητας και της αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων
 • Παροχή πρόσβασης σε καθαρό νερό
 • Εφαρμογή ορθών γεωργικών πρακτικών (χερσαίες, υδάτινες, κτηνοτροφικές, κηπευτικές)
 • Ενίσχυση της χρήσης συστημάτων διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων από τις επιχειρήσεις τροφίμων
 • Προώθηση της κουλτούρας ασφάλειας τροφίμων
 • Ανάπτυξη των ικανοτήτων των καταναλωτών να κάνουν υγιεινές επιλογές τροφίμων

Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων

 

ISO 22000:  Διεθνές πρότυπο Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων.
FSCC 22000: Ολοκληρωμένο σχήμα πιστοποίησης για τη Διαχείριση Ασφάλειας Τροφίμων, το οποίο είναι αναγνωρισμένο από τον Οργανισμό Global Food Safety Initiative (GFSI).
BRC: Ιδιωτικό πρότυπο πιστοποίησης για την ασφάλεια & την ποιότητα των τροφίμων, το οποίο απευθύνεται σε επιχειρήσεις που προμηθεύουν τις αλυσίδες υπεραγορών της Αγγλίας και της Ολλανδίας.
IFS: Ιδιωτικό πρότυπο πιστοποίησης για την ασφάλεια & την ποιότητα των τροφίμων, το οποίο απευθύνεται σε επιχειρήσεις που προμηθεύουν τις αλυσίδες υπεραγορών της Γερμανίας και της Γαλλίας.

Η Παγκόσμια Ημέρα Ασφάλειας Τροφίμων έχει ως στόχο να επιστήσει την προσοχή και να εμπνεύσει δράσεις για την πρόληψη, τον εντοπισμό και τη διαχείριση των τροφιμογενών κινδύνων, συμβάλλοντας στην ασφάλεια των τροφίμων, την ανθρώπινη υγεία, την οικονομική ευημερία, τη γεωργία, την πρόσβαση στην αγορά, τον τουρισμό και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Αυτή η διεθνής ημέρα αποτελεί ευκαιρία για την ενίσχυση των προσπαθειών ώστε να διασφαλιστεί ότι τα τρόφιμα που παράγουμε ως εταιρείες και καταναλώνουμε ως καταναλωτές είναι ασφαλή.  

Υπηρεσίες της ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ

 

Η ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ έχει παράσχει υπηρεσίες σχετικές με την ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης σε περισσότερες από 300 επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα, καθιστώντας την μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες του χώρου στην Βόρεια Ελλάδα. Διαθέτει την κατάλληλη τεχνογνωσία και εξειδικευμένο προσωπικό, ώστε να βοηθήσει ουσιαστικά στην προσπάθεια εκσυγχρονισμού και οργάνωσης της εταιρίας σας και εγγυάται τη συνεχή υποστήριξή σας τόσο κατά την διάρκεια ανάπτυξης όσο και μετά την εγκατάσταση ενός Συστήματος Διαχείρισης, ώστε να διασφαλίζεται η μακρόχρονη και αποτελεσματική λειτουργία του.

Η πολυετής εμπειρία, το πλήθος των πελάτων αλλά και το ότι αποτελεί μέλος του Ομίλου Επιχειρήσεων ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, έχουν εφοδιάσει την  «ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε.» με τα κάτωθι:

 • Εξειδικευμένα Στελέχη που απαρτίζουν την Ομάδα Έργου,
 • Ολιστική προσέγγιση μέσω της σύνθεσης Ομάδας Έργου,
 • Προσαρμογή και σύνταξη μεθόδων, διαδικασιών και προτάσεων στην δομή, στα δεδομένα και τις ανάγκες του εκάστοτε πελάτη (customized services) και στα συστήματα που ήδη εφαρμόζει,
 • Πληθώρα έργων σε όλους τους κλάδους δραστηριότητας,
 • Διαχείριση μεγάλων και σύνθετων έργων,
 • Βαθιά γνώση νομοθεσίας και βέλτιστων πρακτικών,
 • Δυνατότητα διαρκούς υποστήριξης,
 • Διασφάλιση επιχειρησιακής συνέχειας

 

Για τη ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ

Στέλλα Μπέλιου,

Διπλ. Χημικός Μηχανικός, MBA

Τμήμα Ανάπτυξης Συστημάτων Διαχείρισης

LOCATION

 • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 • 26ης Οκτωβρίου 43, LIMANI CENTER

 • T.K. 546 27

 • ΑΘΗΝΑ

 • Πανεπιστημίου 10, Σύνταγμα

 • T.K. 106 71

CONTACT

twitter
facebook
samaras