ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η κατάρτιση του προσωπικού και των στελεχών μιας επιχείρησης σε πολλές περιπτώσεις είναι εργοδοτική υποχρέωση. Πρώτα από όλα όμως είναι το αποτελεσματικότερο μέσο διαμόρφωσης των εργαζομένων διότι συμβάλλει καθοριστικά στην αλλαγή της συμπεριφοράς τους.

Η εκπαίδευση και η κατάρτιση είναι παράμετροι της οικονομίας και της κοινωνίας που ολοένα και περισσότερο λαμβάνονται σοβαρά υπόψη, σε όλα τα κρίσιμα ζητήματα της σύγχρονης ζωής. Ακούμε λοιπόν για τη «δια βίου εκπαίδευση και κατάρτιση», την «περιβαλλοντική εκπαίδευση», την «εκπαίδευση στις νέες τεχνολογίες», την «εκπαίδευση στη χρήση του internet» κλπ. Η εκπαίδευση λοιπόν είναι η πύλη μέσω της οποίας μπορούμε να εισάγουμε νέα ζητήματα, νέες απόψεις, νέες πρακτικές. Παράλληλα όμως είναι ο αγωγός μέσω του οποίου μπορούμε να διοχετεύσουμε την προϋπάρχουσα γνώση, έτσι ώστε να εμπεδωθεί αποτελεσματικά και να τροποποιήσουμε στάσεις και συμπεριφορές.

Στη ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε. παρέχουμε διεπιχειρησιακή εκπαίδευση σε εργαζομένους σε όλους τους τομείς των δραστηριοτήτων μας και ενδεικτικά σε θέματα όπως :

ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 • Παροχή πρώτων βοηθειών

 • Ασφαλής χειρισμός ανυψωτικών μηχανημάτων

 • Ασφάλεια ηλεκτρολογικής εγκατάστασης

 • Πυρασφάλεια – αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης

 • Κίνδυνοι κατά την εκτέλεση τεχνικών έργων

 • Mindful Leadership

ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

 • Διαχείριση ασφάλειας τροφίμων σε εργαζομένους επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος

 • Υπεύθυνος Διαχείρισης Ποιότητας

 • Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

 • Υπεύθυνος Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία

Επίσης οργανώνουμε ενδοεπιχειρησιακές εκπαιδεύσεις, δηλαδή εξειδικευμένα και εστιασμένα προγράμματα, στα οποία λαμβάνουμε υπόψη τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης. Αυτό είναι καθοριστικό για την επιτυχία ενός εκπαιδευτικού προγράμματος, καθώς ο χρόνος που θα διαθέσει το προσωπικό αξιοποιείται στο μέγιστο βαθμό.

Το κόστος των προγραμμάτων, οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να το καλύψουν μέσω του προγράμματος Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων  ΛΑΕΚ 0,06% του ΟΑΕΔ.

Οι εκπαιδευτές μας διαθέτουν μεγάλη εργασιακή και εκπαιδευτική εμπειρία και βέβαια ανήκουν στο μητρώο εκπαιδευτών του ΟΑΕΔ.

Σε όλους εκπαιδευόμενους διανέμεται εκπαιδευτικό υλικό και βεβαίωση παρακολούθησης.

Η υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων μπορεί να γίνει είτε στον χώρο της επιχείρησης είτε στην πλήρως εξοπλισμένη αίθουσα εκπαιδεύσεων που διαθέτουμε στα γραφεία μας.

News

LOCATION

 • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 • 26ης Οκτωβρίου 43, LIMANI CENTER

 • T.K. 546 27

 • ΑΘΗΝΑ

 • Πανεπιστημίου 10, Σύνταγμα

 • T.K. 106 71

CONTACT

twitter
facebook
samaras