ANTI BRIBERY: 20 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ

Με αφορμή τον εορτασμό των 20 ετών από την υιοθέτηση της Συνθήκης κατά της Διαφθοράς από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στις 9 Δεκεμβρίου 2003, όλοι αναλογιζόμαστε ότι είναι πλέον φανερό πως τα φαινόμενα της διαφθοράς και της δωροδοκίας αποτελούν ένα πολύ κρίσιμο ζήτημα που αφορά όχι μόνο στο επιχειρείν, αλλά στην κοινωνία μας γενικότερα, προκαλώντας σοβαρές κοινωνικές, ηθικές, οικονομικές και πολιτικές ανησυχίες.
Η μη κυβερνητική οργάνωση «Διεθνής Διαφάνεια» ηγείται της καταπολέμησης της διαφθοράς για περισσότερα από 25 χρόνια, με θεμελιώδη σκοπό να αλλάξει τη νοοτροπία των κοινωνιών και να επιφέρει ουσιαστικές συστημικές αλλαγές. Σύμφωνα με τον Δείκτη Αντίληψης Διαφθοράς (CPI) που έχει θεσπίσει η ανωτέρω οργάνωση, το 2022 η Ελλάδα κατείχε την 51η θέση (52/100 η βαθμολογία της) ανάμεσα σε 180 χώρες, παρουσιάζοντας σχετική βελτίωση με τα προηγούμενα έτη, ωστόσο εξακολουθεί να παραμένει στις τελευταίες θέσεις, όσον αφορά τις χώρες της Ε.Ε, μπροστά από τη Μάλτα, την Κροατία, τη Ρουμανία, την Ουγγαρία και τη Βουλγαρία.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ – ISO 37001

Οι περισσότερες κυβερνήσεις ανά τον κόσμο έχουν λάβει μέτρα ενάντια σε φαινόμενα διαφθοράς και δωροδοκίας με τη θεσμοθέτηση σχετικού νομικού πλαισίου. Η νομοθεσία όμως από μόνη της δεν είναι αρκετή. Η χώρα μας, παρά την αδιαμφισβήτητη βελτίωση της κατάταξής της στον Δείκτη Αντίληψης Διαφθοράς, θα πρέπει να ενισχύσει τις προσπάθειές της για την πρόληψη της διαφθοράς και την ενίσχυση της διαφάνειας, ενώ παράλληλα και οι οργανισμοί (επιχειρήσεις, φορείς κ.λπ.) που δραστηριοποιούνται σε αυτή, θα πρέπει να συνεισφέρουν στην καταπολέμηση των προκλητικών αυτών φαινομένων. 

Ένα βασικό όπλο στη φαρέτρα κάθε οργανισμού  μπορεί να αποτελέσει η εφαρμογή ενός κατάλληλου Συστήματος Διαχείρισης Κατά της Δωροδοκίας (ΣΔΚΔ). Τη δυνατότητα αυτή έρχεται να προσφέρει το διεθνές πρότυπο ISO 37001:2016. Η φύση της κουλτούρας της εκάστοτε εταιρείας είναι το κρίσιμο σημείο για την επιτυχία ή αποτυχία ενός τέτοιου συστήματος διαχείρισης. Θεμέλια λίθος για την εφαρμογή του ΣΔΚΔ είναι η δέσμευση και η ακεραιότητα της διοίκησης για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις που προκύπτουν από τη νομοθεσία και τους κανονισμούς που διέπουν τη λειτουργία της, αλλά και τις απαιτήσεις που η ίδια έχει θέσει ως βασικές.

Η ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε. προσπαθώντας να συμβάλλει σε όλο αυτό τον αγώνα, εδώ και χρόνια παρέχει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου με σκοπό την ευαισθητοποίηση δημόσιων φορέων και ιδιωτικών επιχειρήσεων για την καταπολέμηση του διαδεδομένου αυτού φαινομένου της Δωροδοκίας μέσω της υιοθέτησης κατάλληλων πολιτικών και διαδικασιών.

Η εφαρμογή και τήρηση ενός Συστήματος κατά της Δωροδοκίας, βοηθά έναν οργανισμό να αποφεύγει ή να μετριάζει τα κόστη, τους κινδύνους και τη ζημιά από ενδεχόμενη συμμετοχή σε ύποπτα περιστατικά δωροδοκίας, και να προάγει την εμπιστοσύνη στις επιχειρηματικές συναλλαγές.

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε.

Η συνεργασία με τη ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε. για την ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Κατά της Δωροδοκίας παρέχει μια σειρά ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων που δημιουργούν προστιθέμενη αξία, αλλά και συνεισφέρουν τόσο στην αποφυγή της εκδήλωσης περιστατικών δωροδοκίας και ύποπτων δωροληψιών όσο και στην αύξηση της εμπιστοσύνης της εμπορικής φήμης και αξιοπιστίας κάθε φορέα και επιχείρησης. Τα πλεονεκτήματα αυτά συνοψίζονται:

 • Εξειδικευμένα Στελέχη με τεχνική επάρκεια και πολυετή εμπειρία, που απαρτίζουν την Ομάδα Έργου.
 • Ολιστική προσέγγιση μέσω της σύνθεσης Ομάδας Έργου (Νομικοί Σύμβουλοι, Σύμβουλοι Οργάνωσης).
 • Άριστη γνώση του δικαίου και των πρακτικών περί Καταπολέμησης της Διαφθοράς και των απαιτήσεων που απορρέουν απ’ αυτές.
 • Προσαρμογή και σύνταξη μεθόδων, διαδικασιών και προτάσεων στην δομή, στα δεδομένα και τις ανάγκες του εκάστοτε πελάτη (customized services) και στα συστήματα που ήδη εφαρμόζει.
 • Ποιότητα παραδοτέας τεκμηρίωσης.
 • Πληθώρα έργων σε όλους τους κλάδους δραστηριότητας.
 • Διαχείριση μεγάλων και σύνθετων έργων.
 • Δυνατότητα διαρκούς υποστήριξης.

 

ΓΙΑ ΤΗ ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε.

Υπεύθυνοι Επικοινωνίας:

Α. Μπούλιας

Διευθυντής Τομέα Ανάπτυξης Συστημάτων Διαχείρισης και Πιστοποίησης Προϊόντων,  τ. 2310 552562.

Ε. Πανάγου, Νομικός

Σύμβουλος Συστημάτων Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας, τ. 2310 552 662.

LOCATION

 • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 • 26ης Οκτωβρίου 43, LIMANI CENTER

 • T.K. 546 27

 • ΑΘΗΝΑ

 • Πανεπιστημίου 10, Σύνταγμα

 • T.K. 106 71

CONTACT

twitter
facebook
samaras