Γαλαρνιώτης Αργύρης

Διευθυντής Τομέα Ανάπτυξης Συστημάτων Διαχείρισης & Πιστοποίησης Προϊόντων

Βιογραφικό Σημείωμα

Ο Αργύρης Γαλαρνιώτης είναι Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Η/Υ, απόφοιτος της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ., με εξειδίκευση στον Τομέα της Ενέργειας και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος Master in Business Administration (MBA) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Διαθέτει πιστοποίηση επικεφαλή επιθεωρητή (Lead Auditor) για τα ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 27001. Από το 2006 συνεργάζεται με την ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε., παρέχοντας υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας, Μηχανικού Επίβλεψης, Συμβούλου στην εκπόνηση Μελετών Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου, Συμβούλου για την ανάπτυξη και πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 27001, ΕΛΟΤ 1429, ΕΛΟΤ 1435), σύνταξης Τεχνικών Φακέλων (CE), εκπόνησης Οικονομοτεχνικών Μελετών, εκπόνησης Ανάλυση Διακινδύνευσης (Risk Assessment Studies).

Από το 2013 έχει αναλάβει Διευθυντής του Τομέα Ανάπτυξης Συστημάτων Διαχείρισης & Πιστοποίησης Προϊόντων και είναι Επικεφαλής Ομάδας έργου σε πολλά έργα του Τμήματος.

News

LOCATION

  • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

  • 26ης Οκτωβρίου 43, LIMANI CENTER

  • T.K. 546 27

  • ΑΘΗΝΑ

  • Πανεπιστημίου 10, Σύνταγμα

  • T.K. 106 71

CONTACT

twitter
facebook
samaras