Γρηγοριάδης Κυριάκος

Προϊστάμενος Τμήματος Ηλεκτρολογικών Μετρήσεων

Βιογραφικό Σημείωμα

Ο Κυριάκος Γρηγοριάδης είναι Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με εξειδίκευση στον τομέα των Ηλεκτρικών Μηχανών. Είναι εγγεγραμμένος στα Μητρώα Εμπειρίας Κατασκευαστών (Γ’ Τάξη Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις & Β’ Τάξη Υδραυλική υπό πίεση ). Έχει συμμετέχει στην Κατασκευή Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων σε πληθώρα έργων στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό καθώς διαθέτει μεγάλη εμπειρία στον σχεδιασμό και την επίβλεψη κτιριακών εγκαταστάσεων και μηχανημάτων.

Απο το 2009 είναι στέλεχος της ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε. παρέχοντας υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας στα εργοτάξια κατασκευής του ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ως υπεύθυνος για τις μηχανές διάνοιξης σηράγγων. Έχει αναλάβει καθήκοντα Τεχνικού Ασφαλείας & Μηχανικού Επίβλεψης ως επί των πλείστων σε βιομηχανικές επιχειρήσεις .

Από το 2015 είναι προϊστάμενος του Τμήματος Ηλεκτρολογικών Μετρήσεων το οποίο αναλαμβάνει την διενέργεια μετρήσεων ηλεκτρολογικών μεγεθών στις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 .

News

LOCATION

  • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

  • 26ης Οκτωβρίου 43, LIMANI CENTER

  • T.K. 546 27

  • ΑΘΗΝΑ

  • Πανεπιστημίου 10, Σύνταγμα

  • T.K. 106 71

CONTACT

twitter
facebook
samaras