Μιξαφέντη Βιβή

Διευθύντρια Υπηρεσιών Υγείας & Ασφάλειας Εργασίας

Βιογραφικό Σημείωμα

Η Βιβή (Σταυρούλα) Μιξαφέντη είναι Διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός, απόφοιτη της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ.

Από την αρχή της επαγγελματικής της καριέρας εργάσθηκε σε θέσεις ευθύνης σε διάφορες εταιρείες (ΔΕΥΑ Καρδίτσας ως υπεύθυνη λειτουργίας Μονάδας Επεξεργασίας Λυμάτων, NUTRICIA HELLAS ΑΕΒΕ, ΕΛΚΕΔΕ, Κέντρο Τεχνολογίας & Σχεδιασμού) καταλήγοντας το 2001 να δραστηριοποιηθεί στον τομέα της Ασφάλειας & Υγείας της Εργασίας, τομέας ο οποίος την κερδίζει καθολικά. Ανάλαβε υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, εκπόνησε μελέτες εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου και διεξήγαγε μετρήσεις φυσικών και χημικών παραγόντων. Διετέλεσε διευθύντρια του γραφείου Θεσσαλονίκης της ΕΞΥΠΠ ΕΛΚΕΔΕ έως το Μάιο του 2005, όταν και ξεκίνησε η συνεργασία της με την  ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε.. Σήμερα ως Διευθύντρια Υπηρεσιών Υγείας & Ασφάλειας της Εργασίας, διαχειριζόμενη πελάτες αλλά και το ανθρώπινο δυναμικό της ΕΞΥΠΠ, έχει στην ευθύνη της την επιλογή, αξιολόγηση, εκπαίδευση και καθοδήγηση των συνεργατών τεχνικών ασφαλείας και γιατρών εργασίας της εταιρείας.

Είναι πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια του ΕΟΠΠΕΠ και διαθέτει μεγάλη εκπαιδευτική εμπειρία στα θέματα Υγείας & Ασφάλειας της Εργασίας. Συνεργάζεται με το παράρτημα Θεσσαλονίκης του ΕΛΙΝΥΑΕ ως εκπαιδεύτρια στα σεμινάρια τεχνικών ασφαλείας βιομηχανίας. Έχει προσκληθεί σε ημερίδες και εκδηλώσεις φορέων ως ομιλήτρια για θέματα Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας, για το επάγγελμα του χημικού μηχανικού ως τεχνικού ασφαλείας κ.α. Συμμετείχε ως διδασκουσα στην θεωρητική εκπαίδευση ειδικευομένων ιατρών για την απόκτηση της ειδικότητας της Ιατρικής της Εργασίας με φορέα το εργαστήριο Υγιεινής της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ. Είναι επιθεωρήτρια συστημάτων διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία κατά OHSAS 18001 – ΕΛΟΤ 1801. Είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών (Μ.Ε.Κ.) του ΥΠΕΧΩΔΕ.

News

LOCATION

  • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

  • 26ης Οκτωβρίου 43, LIMANI CENTER

  • T.K. 546 27

  • ΑΘΗΝΑ

  • Πανεπιστημίου 10, Σύνταγμα

  • T.K. 106 71

CONTACT

twitter
facebook
samaras