Μόσχος Βασίλης

Τεχνικός Επιστημονικός Υπεύθυνος - Διευθυντής Τομέα Υπηρεσιών Βιομηχανίας, Καυσίμων & Μεταφορών

Βιογραφικό Σημείωμα

Ο Βασίλειος Μόσχος είναι Διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός, απόφοιτος της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ.. Είναι κάτοχος πτυχίων μελετών Α΄ΤΑΞΗΣ στις κατηγορίες μελετών 18 & 27 και κάτοχος άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Σ.Α.Μ.Ε.Ε. Εργάστηκε επί σειρά ετών στην βιομηχανία ως εργοδηγός χημικού εργαστηρίου, προϊστάμενος βάρδιας λειτουργίας και διευθυντής παραγωγής σε εγκαταστάσεις χημικοτεχνικής επεξεργασίας υφασμάτων. Διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε θέματα μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και μελετών χημικοτεχνικών έργων. Από το 2004 είναι συνεργάτης της ΣΑΜΑΡΑΣ  & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε., ως Τεχνικός Ασφαλείας και Επιβλέπων Μηχανικός σε χημικές βιομηχανίες, εταιρείες πετρελαιοειδών, σταθμούς εξυπηρέτησης αυτοκινήτων, πρατήρια υγρών καυσίμων και ως Σύμβουλος Ασφαλούς  Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων σε εταιρείες αποθήκευσης και μεταφοράς εκρηκτικών ουσιών και σε εταιρείες μεταφοράς & εμπορίας πετρελαιοειδών.

Από το 2015 είναι Διευθυντής του Τομέα Υπηρεσιών Βιομηχανίας, Καυσίμων, Μεταφορών Επικινδύνων Εμπορευμάτων και εκτός της εποπτείας και της καθοδήγησης των τεχνικών ασφαλείας και των μηχανικών επίβλεψης, ασχολείται με την διενέργεια μετρήσεων παραγόντων του εργασιακού περιβάλλοντος, την εκπόνηση Μελετών Πρόληψης Επαγγελματικών Κινδύνων, την εκπόνηση Μελετών Πρόληψης Κινδύνων από Εκρήξιμες Ατμόσφαιρες (ATEX) , την εκπόνηση Μελετών Ασφαλείας Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης (SEVESO ΙΙΙ), τον έλεγχο (GAS FREE) &  τις επιθεωρήσεις δεξαμενών καυσίμων (ΠΔ 118/2006), την Ταξινόμηση & Επισήμανση Χημικών προϊόντων κατά REACH & CLP, την Σύνταξη MSDS & την Καταχώρηση τους στο Ε.Μ.Χ.Π. του ΓΧΚ, την Συμβουλευτική Υποστήριξη επιχειρήσεων ως σύμβουλος ποιότητας καθώς και την ανάπτυξη συστημάτων ποιότητας ISO 9001, 14001, 18001, 22000, 17025.

Από το 2017 είναι Τεχνικός Επιστημονικός Υπεύθυνος της ΕΞΥΠΠ.

News

LOCATION

  • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

  • 26ης Οκτωβρίου 43, LIMANI CENTER

  • T.K. 546 27

  • ΑΘΗΝΑ

  • Πανεπιστημίου 10, Σύνταγμα

  • T.K. 106 71

CONTACT

twitter
facebook
samaras