Ταπεινόπουλος Δημήτρης

Προϊστάμενος Τμήματος Υπηρεσιών Τεχνικών Έργων

Βιογραφικό Σημείωμα

Ο Δημήτριος Ταπεινόπουλος είναι Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός, απόφοιτος της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. και  κάτοχος μεταπτυχιακών διπλωμάτων στην «Οργάνωση και Διοίκηση Τεχνικών Συστημάτων» από το Δ.Π.Θ. και στον «Σχεδιασμό, Οργάνωση και Διαχείριση Συστημάτων Μεταφορών» από το Α.Π.Θ.. Έχει εργαστεί στο παρελθόν ως ερευνητής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ. σε πληθώρα ευρωπαϊκών και ελληνικών ερευνητικών έργων.

Είναι συνεργάτης της ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε. από το 2008 παρέχοντας υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας στα έργα κατασκευής του ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ και της Επέκτασης του ΜΕΤΡΟ προς Καλαμαριά και Συντονιστή Ασφάλειας και Υγείας σε άλλα τεχνικά έργα. Διαθέτει μεγάλη εμπειρία στη εκπόνηση Σχεδίων Ασφάλειας & Υγείας, Μελετών Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου, Μεθοδολογιών και Διαδικασιών διαχείρισης Ασφάλειας & Υγείας σε Τεχνικά Έργα.

Σήμερα είναι Προϊστάμενος του Τμήματος Υπηρεσιών Τεχνικών Έργων της εταιρείας, αναλαμβάνοντας τον έλεγχο και την υποστήριξη των υπηρεσιών Ασφάλειας και Υγείας στα Τεχνικά Έργα που συμμετέχει αυτή.

News

LOCATION

  • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

  • 26ης Οκτωβρίου 43, LIMANI CENTER

  • T.K. 546 27

  • ΑΘΗΝΑ

  • Πανεπιστημίου 10, Σύνταγμα

  • T.K. 106 71

CONTACT

twitter
facebook
samaras