Χριστοφορίδης Γιώργος

Γενικός Διευθυντής

Βιογραφικό Σημείωμα

Ο Γιώργος Χ. Χριστοφορίδης είναι Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός, απόφοιτος της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ..

Εργάστηκε σε βιομηχανία επεξεργασίας γυαλιού ως υπεύθυνος παραγωγής και σε μεγάλο εμπορικό όμιλο ως υπεύθυνος διαχείρισης ποιότητας. Από το 2001 είναι βασικό στέλεχος και μέτοχος της εταιρείας ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε. και το 2004 ανέλαβε την Διεύθυνση της εταιρείας.

Διαθέτει πιστοποίηση εξωτερικού επιθεωρητή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 IRCA APPROVED και Συστημάτων Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία OHSAS 18001.

Έχει συμμετάσχει στην ανάπτυξη περισσότερων από 150 Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001, Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001 και Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασίας OHSAS 18001, στα περισσότερα έργα ως project manager. Έχει αναλάβει καθήκοντα Τεχνικού Ασφαλείας και Μηχανικού Επίβλεψης Λειτουργίας σε πληθώρα επιχειρήσεων διαφόρων αντικειμένων και έχει συμμετάσχει στην εκπόνηση δεκάδων Μελετών Εκτίμησης  Επαγγελματικού Κινδύνου.

Έχει προσκληθεί ως ομιλητής ή συντονιστής σε ημερίδες και εκδηλώσεις του Υπουργείου Εργασίας και άλλων φορέων για θέματα Ασφάλειας της Εργασίας, Συστημάτων Διαχείρισης καθώς και άλλα τεχνικά θέματα.

Έχει εκπονήσει πλήθος πρότυπων μελετών, βοηθημάτων και εκπαιδευτικού υλικού. Επίσης έχει αναλάβει την εκπόνηση πολλών πραγματογνωμοσυνών για εργατικά ατυχήματα και μελετών σε επιχειρήσεις μεγάλης επικινδυνότητας (μελέτες SEVESO, ATEX, HAZOP).

Είναι ιδρυτικό μέλος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Τεχνικών Ασφαλείας. Έχει διατελέσει Ειδικός Γραμματέας και σήμερα είναι Αντιπρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Μελών Επιχειρήσεων ΕΞΥΠΠ (ΠΑ.ΣΥ.Μ.ΕΠ. ΕΞΥΠΠ). Από όλες τις θέσεις και ιδιότητες που κατείχε έχει συμβάλλει στην προώθηση και εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου για την πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου στην Ελλάδα.

News

LOCATION

  • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

  • 26ης Οκτωβρίου 43, LIMANI CENTER

  • T.K. 546 27

  • ΑΘΗΝΑ

  • Πανεπιστημίου 10, Σύνταγμα

  • T.K. 106 71

CONTACT

twitter
facebook
samaras