ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Η εταιρεία μας έχει παράσχει υπηρεσίες σχετικές με την ανάπτυξη συστημάτων ποιότητας και την πιστοποίηση προϊόντων σε πάνω από 200 επιχειρήσεις και φορείς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα σε όλη την Ελλάδα, καθιστώντας μας μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες του χώρου.

Η διαχείριση της ποιότητας ως εργαλείο διοίκησης έχει ως στόχο να επιτύχει η επιχείρηση  την  ικανοποίηση του πελάτη. Η εφαρμογή ενός συστήματος διαχείρισης ποιότητας έχει βασικές προτεραιότητες τη βελτίωση της οργάνωσης και την εύρυθμη και σύννομη λειτουργία της επιχείρησης χωρίς την δημιουργία γραφειοκρατικών μηχανισμών, ώστε να οδηγήσει τελικά στην βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων της.

Η βασική αρχή μας στην ανάπτυξη συστημάτων διαχείρησης είναι ότι η αντιμετώπιση κάθε έργου πρέπει να γίνεται  λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν σε κάθε επιχείρηση.

Η ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε. έχει τη θέληση και την τεχνογνωσία να βοηθήσει ουσιαστικά στην προσπάθεια εκσυγχρονισμού και οργάνωσης της επιχείρησης και εγγυάται την συνεχή υποστήριξή σας τόσο κατά την διάρκεια ανάπτυξης όσο και μετά την εγκατάσταση του συστήματος, ώστε να διασφαλίζεται η μακρόχρονη και αποτελεσματική λειτουργία του.

Διαθέτουμε μια ομάδα εξειδικευμένων στελεχών με μεγάλη εμπειρία στην οργάνωση επιχειρήσεων και ειδικότερα στην ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης.

Μπορούμε να αναλάβουμε την ανάπτυξη και υποστήριξη των ακόλουθων συστημάτων διαχείρισης:

ISO 9001

ISO 14001 – EMAS

ISO 45001

HACCP – ISO 22000

BRC – IFS

Βιολογικά προϊόντα – Π.Ο.Π. – Π.Γ.Ε.

ΑGRO – GLOBALGAP

ISO 27001

Διαχειριστική επάρκεια

Λοιπά συστήματα διαχείρισης

Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων – GDPR

ISO 50001

ISO 22301

ISO 37001

Data Protection Officer (DPO)

Μεθοδολογία Διαχείρισης της νόσου COVID 19

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ 2ου ΜΕΡΟΥΣ

News

LOCATION

  • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

  • 26ης Οκτωβρίου 43, LIMANI CENTER

  • T.K. 546 27

  • ΑΘΗΝΑ

  • Πανεπιστημίου 10, Σύνταγμα

  • T.K. 106 71

CONTACT

twitter
facebook
samaras