ΑGRO – GLOBALGAP

ΑGRO 2.1 & 2.2

Το Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στη Γεωργική Παραγωγή (AGRO 2.1 & AGRO 2.2) αναπτύχθηκε από τον Οργανισμό Πιστοποίησης & Ελέγχου Γεωργικών Προϊόντων και αποτελεί συνδυασμό του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001 και του συστήματος ποιότητας ISO 9001. Πρόκειται, δηλαδή, για ένα σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης με στοιχεία συστήματος ποιότητας.

Βασίζεται στα εξής σημεία:

 • Τήρηση των νομικών απαιτήσεων

 • Ορθολογική χρήση των εισροών (νερό, λιπάσματα, φυτοπροστατευτικά προϊόντα)

 • Παρακολούθηση και έλεγχο των φάσεων παραγωγής

με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και του καταναλωτή.

Το Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στη Γεωργική Παραγωγή εφαρμόζεται είτε από μεμονωμένους παραγωγούς, σε ατομική βάση, είτε από ομάδες παραγωγών, σε συλλογική βάση.

Τα σημαντικότερα οφέλη της εφαρμογής ενός Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης είναι τα εξής:

 • Οργάνωση της γεωργικής εκμετάλλευσης με προγραμματισμό της παραγωγής

 • Μείωση του κόστους παραγωγής λόγω της ορθολογικής χρήσης των εισροών

 • Αύξηση της αξιοπιστίας των καταναλωτών


GLOBALG.A.P.

Το πρότυπο GLOBALG.A.P. (Good Agriculture Practice) αναπτύχθηκε από τη μη κερδοσκοπική Γερμανική εταιρία FoodPLUS GmbH, η οποία συστάθηκε από τους μεγαλύτερους λιανοπωλητές της Ευρώπης, με στόχο τη θέσπιση κανόνων Ορθής Αγροτικής Πρακτικής.

Λειτουργεί ως εργαλείο αξιολόγησης του βαθμού συμμόρφωσης των διεργασιών παραγωγής συγκεκριμένων προϊόντων του κλάδου της Φυτικής Παραγωγής Φρούτων και Λαχανικών που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση.

Το GLOBALG.A.P. εφαρμόζεται είτε από μεμονωμένους παραγωγούς, σε ατομική βάση, είτε από ομάδες παραγωγών, σε συλλογική βάση και περιλαμβάνει την εφαρμογή ολοκληρωμένων συστημάτων διαχείρισης καλλιεργειών και καταπολέμησης εχθρών με στόχο την αειφορία.


Τα σημαντικότερα οφέλη της εφαρμογής ενός πλαισίου γεωργικής πρακτικής GLOBALG.A.P. είναι τα εξής:

 • Οργάνωση της γεωργικής εκμετάλλευσης με προγραμματισμό της παραγωγής

 • Μείωση του κόστους παραγωγής λόγω της ορθολογικής χρήσης των εισροών

 • Αύξηση της αξιοπιστίας των καταναλωτών

 • Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων


GLOBAL-GAP

Η ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, μία από τις μεγαλύτερες και πλέον αξιόπιστες εταιρείες ανάπτυξης συστημάτων διαχείρισης ασφάλειας των τροφίμων, διαθέτοντας έμπειρα και άρτια εκπαιδευμένα στελέχη, εγγυάται την συνεχή υποστήριξή σας τόσο κατά τη διάρκεια ανάπτυξης όσο και μετά την εγκατάσταση συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης AGRO ή την εγκατάσταση του πλαισίου γεωργικής πρακτικής GLOBALG.A.P., ώστε να διασφαλίζεται η μακρόχρονη και αποτελεσματική λειτουργία τους.

News

LOCATION

 • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 • 26ης Οκτωβρίου 43, LIMANI CENTER

 • T.K. 546 27

 • ΑΘΗΝΑ

 • Πανεπιστημίου 10, Σύνταγμα

 • T.K. 106 71

CONTACT

twitter
facebook
samaras