Βιολογικά προϊόντα – Π.Ο.Π. – Π.Γ.Ε.

Η πιστοποίηση των βιολογικών προϊόντων γίνεται με γνώμονα το νομοθετικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Προϋπόθεση για την πιστοποίηση ενός προϊόντος ως βιολογικού είναι η παραγωγή, επεξεργασία και συσκευασία του σύμφωνα με τις απαιτήσεις τις διατάξεις των Κανονισμών 834/2007/ΕΚ και 889/2008/ΕΚ.

Η πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων απευθύνεται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη φυτική και στη ζωική παραγωγή, όπως και στη μεταποίηση τροφίμων.

Προϊόντα που δύναται να πιστοποιηθούν ως βιολογικά ανήκουν στις εξής κατηγορίες:

  • Γεωργικά προϊόντα κάθε είδους (περιλαμβανομένων των προϊόντων υδατοκαλλιέργειας) που δεν έχουν μεταποιηθεί ή έχουν μεταποιηθεί και προορίζονται για διατροφή του ανθρώπου

  • Ζωοτροφές

  • Φυτικό υλικό αναπαραγωγής και τους σπόρους προς σπορά που χρησιμοποιούνται για την καλλιέργεια

  • Ζύμες για τη διατροφή του ανθρώπου ή για ζωοτροφές

bio

Π.Ο.Π. – Π.Γ.Ε.

Τα προϊόντα Π.Ο.Π. (Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης) και Π.Γ.Ε. (Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης) διέπονται από τον Κανονισμό (EE) αριθ. 1151/2012 για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων.

Ο όρος Ονομασία Προέλευσης αναφέρεται σε ένα
συγκεκριμένο τόπο, περιοχή ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, χώρα ενός προϊόντος του οποίου η ποιότητα ή τα χαρακτηριστικά οφείλονται κυρίως ή αποκλειστικά στο ιδιαίτερο γεωγραφικό περιβάλλον που συμπεριλαμβάνει τους εγγενείς φυσικούς και ανθρώπινους παράγοντες, και όλα τα στάδια της παραγωγής εκτελούνται εντός της οριοθετημένης γεωγραφικής περιοχής.

Ο όρος Γεωγραφική Ένδειξη αναφέρεται σε ένα
συγκεκριμένο τόπο, περιοχή ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, χώρα από όπου κατάγεται ένα προϊόν του οποίου ένα συγκεκριμένο ποιοτικό χαρακτηριστικό, η φήμη ή άλλο χαρακτηριστικό μπορεί να αποδοθεί κυρίως στη γεωγραφική του προέλευση και ένα τουλάχιστον από τα στάδια της παραγωγής εκτελείται εντός της οριοθετημένης γεωγραφικής περιοχής.

Στη χώρα μας, ο αρμόδιος οργανισμός για την πιστοποίηση των προϊόντων ως Π.Ο.Π. και Π.Γ.Ε. είναι ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ», που φέρει το διακριτικό τίτλο AGROCERT, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων.

Η ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, μία από τις μεγαλύτερες και πλέον αξιόπιστες εταιρείες ανάπτυξης συστημάτων διαχείρισης ασφάλειας των τροφίμων, διαθέτοντας έμπειρα και άρτια εκπαιδευμένα στελέχη, εγγυάται την συνεχή υποστήριξή σας κατά την διάρκεια της πιστοποίησης των προϊόντων σας ως βιολογικά, Π.Ο.Π. και Π.Γ.Ε..

News

LOCATION

  • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

  • 26ης Οκτωβρίου 43, LIMANI CENTER

  • T.K. 546 27

  • ΑΘΗΝΑ

  • Πανεπιστημίου 10, Σύνταγμα

  • T.K. 106 71

CONTACT

twitter
facebook
samaras