ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΥΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΕΞ.Υ.Π.Π.

Το 2004 η ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε. έγινε η πρώτη εταιρία στη Θεσσαλονίκη που αδειοδοτήθηκε από το Υπουργείο Εργασίας ως ΕΞ.Υ.Π.Π. (Εξωτερική Υπηρεσίας Προστασίας & Πρόληψης).

Η ΕΞ.Υ.Π.Π. ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε. ασχολείται με την παροχή όλων των σχετικών με την υγεία και ασφάλεια της εργασίας υπηρεσιών και διαθέτει το απαιτούμενο από τη νομοθεσία εξειδικευμένο τεχνικό και ιατρικό προσωπικό και τον απαραίτητο εξοπλισμό μετρήσεων.

Έχοντας αναπτύξει ένα δίκτυο από 120 περίπου μηχανικούς και γιατρούς διάφορων ειδικοτήτων που υποστηρίζεται από το απαραίτητο διοικητικό προσωπικό, είναι σε θέση να παρέχει στις επιχειρήσεις πλήρη κάλυψη σε όλη την Ελλάδα.

Τεχνικός Ασφαλείας

Γιατρός Εργασίας

Μελέτη Εκτίμησης Επαγγελματικού κινδύνου χώρων εργασίας (ΜΕΕΚ)

Συντονιστής Ασφάλειας & Υγείας Έργου

Σχέδιο Ασφάλειας & Υγείας Έργου (Σ.Α.Υ.)

Σύμβουλος Ασφαλούς Μεταφοράς Επικινδύνων Εμπορευμάτων -Σ.Α.Μ.Ε.Ε.(Συμβούλος ADR)

Μηχανικός Επίβλεψης Λειτουργίας & Συντήρησης

Μετρήσεις Παραγόντων του Εργασιακού Περιβάλλοντος

Μελέτες SEVESO – ATEX

Έλεγχοι Δεξαμενών – Gas Free

Έλεγχοι Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων

Μελέτη Πρόληψης Λεγιονέλλας

News

LOCATION

  • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

  • 26ης Οκτωβρίου 43, LIMANI CENTER

  • T.K. 546 27

  • ΑΘΗΝΑ

  • Πανεπιστημίου 10, Σύνταγμα

  • T.K. 106 71

CONTACT

twitter
facebook
samaras