ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΥΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΕΞ.Υ.Π.Π.

Το 2004 η ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε. έγινε η πρώτη εταιρία στη Θεσσαλονίκη που αδειοδοτήθηκε από το Υπουργείο Εργασίας ως ΕΞ.Υ.Π.Π. (Εξωτερική Υπηρεσίας Προστασίας & Πρόληψης).

Η ΕΞ.Υ.Π.Π. ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Π.Ε. ασχολείται με την παροχή όλων των σχετικών με την υγεία και ασφάλεια της εργασίας υπηρεσιών και διαθέτει το απαιτούμενο από τη νομοθεσία εξειδικευμένο τεχνικό και ιατρικό προσωπικό και τον απαραίτητο εξοπλισμό μετρήσεων.

Έχοντας αναπτύξει ένα δίκτυο από 120 περίπου μηχανικούς και γιατρούς διάφορων ειδικοτήτων που υποστηρίζεται από το απαραίτητο διοικητικό προσωπικό, είναι σε θέση να παρέχει στις επιχειρήσεις πλήρη κάλυψη σε όλη την Ελλάδα.

News

LOCATION

  • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

  • 26ης Οκτωβρίου 43, LIMANI CENTER

  • T.K. 546 27

  • ΑΘΗΝΑ

  • Πανεπιστημίου 10, Σύνταγμα

  • T.K. 106 71

CONTACT

twitter
facebook
samaras